skip to main content

Byt 722 Březnice u Zlína, okres Zlín

přímý prodej

Byt 722 Březnice u Zlína, okres Zlín | Podrobný popis

Bytová jednotka č. 722, která je předmětem e-aukce, se nachází ve 2. NP bytového domu, její celková podlahová plocha činí 55,23 m2 a má dispoziční řešení 1 + kk. Skládá se z chodby o výměře 6,99 m2, kuchyně 5,69 m2, obývacího pokoje s podlahovou plochou 31,53 m2 a koupelnou 6,15 m2, wc má podlahovou plochu 1,63 m2, šatna 3,24 m2, terasa 10,97 m2 a kóje 2,08 m2. Byt bude vybaven sprchovým koutem nebo vanou, umyvadlem, wc klozetem s nádrží, vodovodní míchací baterie, tepelné čerpadlo. Instalace a sanitární rozvody: vodovod včetně vodoměru, odpady, elektrická instalace od elektroměru (případně i mimo jednotku), včetně jističů, včetně zásuvek a vypínačů, rozvod domácího telefonu, zvonku a dálkového otevírání domovních dveří, včetně telefonního přístroje a ovladačů v jednotce. Součástí bytu jsou vstupní dveře, vnitřní parapety, nenosné příčky, vnitřní omítky a malby, obklady a dlažby. K bytu je k dispozici jedno parkovací stání před domem. 

V domě se nachází 3 jednotky, dům má 3 podlaží, z čehož 1. a 2. NP je částečně zapuštěno ve svahu a 3. NP se nachází nad úrovní svahu.

Prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu veškerou nezbytnou součinnost při výmazu zástavního práva a dalších případných zatížení váznoucích na předmětu prodeje.

 
Katastrální/detailní popis

  • jednotka č. 722, způsob využití – rozestavěná jednotka, zapsáno na LV 1630, vymezeno v: 

Budova: Březnice u Zlína, bez č.p./č.e., LV 1631, na parcele č. 1919/8

Parcela: 1919/7 zastavěná plocha a nádvoří

  • spoluvlastnický podíl ve výši id. 5523/16338 na společných částech nemovitosti budovy bez č.p./č.e., stojící na parcele č. 1919/7, zapsáno na LV 1631
  • spoluvlastnický podíl ve výši id. 5523/16338 na společných částech nemovitosti parcely č. 1919/7 zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 121m2 součástí je stavba bez č.p./č.e., zapsáno na LV 1631

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín, obec Březnice (okres Zlín), katastrální území Březnice u Zlína na LV 1630, 1631.Zástavní práva, závazky

Zástavní právo smluvní k zajištění existujících pohledávek ve výši 46.000.000,- Kč budoucích pohledávek do výše 46.000.000,- Kč, vzniklých do 18.1.2042. Oprávnění pro Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, Radlice, 15000 Praha 5, RČ/IČO: 00001350. Povinnost k Jednotka: 721, Jednotka: 722, Jednotka: 723. Listina  smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. 2021015772 ze dne 18.01.2022. Právní účinky zápisu k okamžiku 19.01.2022 14:47:01. Zápis proveden dne 14.02.2022 pod zn.. V-632/2022-705.

Log

Kontaktní osoba

Josef Machů

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje přímý prodej
Typ Nemovité věci > Byty
Číslo účtu 123-7513030207/0100
Minimální cena 5 900 000 Kč
Termín pro podání nabídek 15.3.2024
Kauce 590 000 Kč
Aktuální datum 17.4.2024 1:19:53

Dokumenty


Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup