skip to main content

Garážová stání, Brno, k.ú. Horní Heršpice

přímý prodej

Parkovací stání, Horní Heršpice, Brno | Podrobný popis

Nabízíme k prodeji 10 garážových stání v atraktivní lokalita Brno - Horní Heršpice, resp. spoluvlastnické podíly na rozestavěných nebytových jednotkách č. 645/18, č. 645/20, č. 645/21, č. 645/22 a č. 645/23 včetně příslušenství a podílu o velikosti 7060/99944, 3525/99944, 6826/99944, 2580/99944 a 3240/99944 na společných částech domu a pozemcích p.č.1063/5, zastavěná plocha a nádvoří o velikosti 161 m2 a p.č.1063/6, zastavěná plocha a nádvoří o velikosti 142 m2, vše zapsáno na LV č.1373, č.1783 a č.1276 pro k.ú. Horní Heršpice v bytovém domě na adrese Bednářova 645/1, 619 00 Brno – Horní Heršpice, dále soupis majetkové podstaty ze dne 16.02.2022 zveřejněný v insolvenčním rejstříku pod B – 3.

Nabídka na odkoupení spoluvlastnických podílů na předmětných nebytových jednotkách nezahrnuje spoluvlastnický podíl na p.č. 1063/1, ostatní plocha zapsáno na LV č. 85 pro k.ú. Horní Heršpice, jenž tvoří příjezdovou cestu a která je ve vlastnictví třetí osoby. Po dohodě s vlastníkem parcely je možné odkoupit spoluvlastnický podíl ke každému spoluvlastnickému podílu za částku ve výši 150.000,- Kč. Prodej spoluvlastnických podílů proto proběhne na základě dvou Kupních smluv o prodeji a koupi věcí nemovitých s insolvenčním správcem a dále vlastníkem zmíněné příjezdové cesty. 

V samotném znění nabídky je nutné uvést označení spoluvlastnického podílu (např. B2). 

Plánek parkovacích jednotek a tabulka minimálních kupních cen:
Katastrální/detailní popis

  • spoluvlastnický podíl ve výši id. 3/4 jednotka č. 645/20, způsob využití – rozestavěná jednotka, zapsáno na LV 1373, vymezeno v: 

Budova: Horní Heršpice, č.p. 645, byt.dům, LV 1276, na parcele č. 1063/5,  1063/6

Parcela: 1063/5 zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 161 m2

                1063/6 zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 142 m2

  •  podíl ve výši id. 7060/99944 na společných částech domu a pozemku

a dále

  • jednotka č. 645/18, způsob využití – rozestavěná jednotka, zapsáno na LV 1783, vymezeno v: 

Budova: Horní Heršpice, č.p. 645, byt.dům, LV 1276, na parcele č. 1063/5,  1063/6

Parcela: 1063/5 zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 161 m2

                 1063/6 zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 142 m2

  • spoluvlastnický podíl ve výši id. 3525/99944 na společných částech domu a pozemku

a dále

  • jednotka č. 645/21, způsob využití – rozestavěná jednotka, zapsáno na LV 1783, vymezeno v: 

Budova: Horní Heršpice, č.p. 645, byt.dům, LV 1276, na parcele č. 1063/5,  1063/6

Parcela: 1063/5 zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 161 m2

                 1063/6 zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 142 m2

  • spoluvlastnický podíl ve výši id. 6826/99944 na společných částech domu a pozemku

a dále

  • jednotka č. 645/22, způsob využití – rozestavěná jednotka, zapsáno na LV 1783, vymezeno v: 

Budova: Horní Heršpice, č.p. 645, byt.dům, LV 1276, na parcele č. 1063/5,  1063/6

Parcela: 1063/5 zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 161 m2

                1063/6 zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 142 m2

  • spoluvlastnický podíl ve výši id. 2580/99944 na společných částech domu a pozemku

a dále

  • jednotka č. 645/23, způsob využití – rozestavěná jednotka, zapsáno na LV 1783, vymezeno v: 

Budova: Horní Heršpice, č.p. 645, byt.dům, LV 1276, na parcele č. 1063/5,  1063/6

Parcela: 1063/5 zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 161 m2

                1063/6 zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 142 m2

  • spoluvlastnický podíl ve výši id. 3240/99944 na společných částech domu a pozemku

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město, obec Brno (okres Brno-město), část obce Horní Heršpice, katastrální území Horní Heršpice na LV 1373, 1276, 1783.

Log

Kontaktní osoba

Klára Křížová

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje přímý prodej
Typ Nemovité věci > Ostatní
Číslo účtu 123-7498800217/0100
Odhadní cena 5 335 000 Kč
Minimální cena 1 Kč
Aktuální datum 29.5.2024 23:25:53

Dokumenty


Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup