skip to main content

Investiční pozemky Šatov 109.820 m2 /prodej společnosti

přímý prodej

Pozemky Šatov 109.820 m2 | Podrobný popis

Pozemky Šatov o celkové výměře 109.820 m2- areál u hranic s Rakouskem

Areál bývalých keramických závodů Šatov. Na pozemcích se nachází budovy původních výrobních a skladovacích hal, administrativní budovy, garáží a technických staveb (trafostanice apod.).

Pozemky jsou napojeny na elektřinu a zemní plyn, voda z vlastní studny, odpady do jímky.  Příjezd je po asfaltové komunikaci, možné je napojení na nádraží v přímém sousedství.

Celý areál tvoří uzavřený celek, z větší části oplocený a je tvořen třemi funkčními celky:

1. Dvoupodlažní, původně administrativní budova o podlahové ploše cca 600 m2 . K budově přiléhá zahrada o výměře 2.568 m2, kterou je možné rozparcelovat a nabídnout k prodeji jako dalších 5 – 6 stavebních pozemků. 

Objekt skladu a garáží vedle této hlavní budovy s přilehlými pozemky 4.234 m2. Po rekonstrukci je v hlavní budově možno zřídit další bytové jednotky s možností vestavby bytových jednotek do stávajících půdních prostor.

 2.    Vlastní průmyslový areál o celkové výměře 69.217 m2 sestávající z ocelových hal na ploše cca 8.000 m2, dílen, přilehlé administrativní budovy a zpevněných ploch v areálu. Uvedený areál je vhodné vzhledem ke své lokalitě využít jednak jako plochu pro výstavbu nových výrobních prostor, tak jako skladovací areál. Ve výrobních halách i provozních budovách byla kompletně demontována technologie a jsou ke dni prodeji prázdné. Plocha výrobního areálu je vhodná také pro výstavu FVE. 

3.   Bývalý dobývací prostor o výměře 34.849 m2 a přilehlá komunikace. Prodávající je držitelem dobývacích práv, tedy má i veškerá práva k případné rekultivaci. Ke dni prodeje jsou odepsány veškeré zásoby, je schválen plán likvidace důlního díla a ukončeno zjišťovací řízení vlivu na životní prostředí s negativním dopadem na ŽP. V současnosti je zpracován ke schválení provozní řád skládky. Dle výpočtů báňského úřadu je zde prostor pro uložení inertního materiálu o kapacitě cca 350.000 – 400.000 tun. 

Informace o areálu, předpokládané výnosy a další podklady jsou k dispozici na vyžádání u prodejce.  

Prohlídky se budou konat dle individuální domluvy. Katastrální/detailní popis

Prodej společnosti WORLD HOTELS, s.r.o., IČ 262 75 724.

Společnost WORLD HOTELS, s.r.o., IČ 262 75 724, vlastní nemovitosti v obci a k.ú. Šatov, zapsané na LV 12, v evidenci Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo. Tyto nemovitosti představují bývalý průmyslový areál v Šatově, s pozemky o celkové výměře 109.820 m2Zástavní práva, závazky

Nemovitosti nejsou v současné době nijak užívány, není na nich uzavřena žádná nájemní smlouva, jsou pojištěny;  nevázne na nich žádné  zákonné předkupní právo; 

Třída energetické náročnosti budov -  kategorie G.

WORLD HOTELS, s.r.o. je plátcem daně z přidané hodnoty od 1.7.2007. U společnosti nejsou evidovány nedoplatky na dani z přidané hodnoty, na dani z příjmů právnických osob ani na srážkové daní a dani ze závislé činnosti. Společnost  nemá zaměstnance. Správu nemovitostí si společnost zajišťuje sama. V případě zájmu o provedení due dilligence společnosti WORLD HOTELS, s.r.o. se zájemci mohou obrátit na prodejce, který zajistí schůzku nebo telefonický kontakt s prodávající stranou. Po předchozí domluvě mohou vážní zájemci nahlédnou do účetních dokladů a budou jim poskytnuty ekonomické údaje o společnosti i nemovitostech.

Předmětem prodeje jsou obchodní podíly 100%, tedy obou společníků – Zdeňka Šouly i společnosti REAL COMPANY, spol. s r.o. Z celkové kupní ceny  bude stanovena kupní cena za každý podíl samostatně a bude převedena pohledávka, kterou má za společností Zdeněk Šoula z titulu půjček společníka v celkové výši 5 131 135,62 Kč. (ke dni 31. 12. 2022) .

Právní servis hradí prodávající strana.

Log

Kontaktní osoba

Eva Jeřábková

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje přímý prodej
Typ Nemovité věci > Pozemky
Číslo účtu 131-9240297/0100
Minimální cena 50 000 000 Kč
Termín pro podání nabídek 31.1.2024
Kauce 500 000 Kč
Aktuální datum 22.6.2024 12:22:52

Aktuální nabídka

Anglická aukce
...

RD 3+1, Vitčice na Moravě


Nejnižší podání: 490 000 Kč
Termín konání: 25. 6. 2024, 09:00
Anglická aukce
...

Pozemek 8 210 m2, Račice nad Trotinou, okres Hradec Králové


Nejnižší podání: 427 000 Kč
Termín konání: 25. 6. 2024, 10:00
Anglická aukce
...

RD Tetětice, Počenice - Tetětice


Nejnižší podání: 480 000 Kč
Termín konání: 25. 6. 2024, 10:00
dražba
...

Pohledávka za Ing. Antonínem Košíkem


Nejnižší podání: 50 000 Kč
Termín konání: 25. 6. 2024, 11:00
dražba
...

ND, RD 3+kk, Štítary na Moravě


Nejnižší podání: 1 600 000 Kč
Termín konání: 27. 6. 2024, 09:00
Anglická aukce
...

Prodejna Mariánské Lázně, Úšovice, Mobeka group 4


Nejnižší podání: 1 570 000 Kč
Termín konání: 27. 6. 2024, 09:00
výběrové řízení
...

Areál k.ú. Štikov - Nová Paka, okres Jičín


Uzavření nabídek: 27. 6. 2024, 11:00
Anglická aukce
...

Objekt bývalé restaurace Ústí nad Labem, Střekov, ul. Truhlářova


Nejnižší podání: 9 500 000 Kč
Termín konání: 27. 6. 2024, 10:20
dražba
...

Byt 3+kk Modřany, Praha ulice Pískařská


Nejnižší podání: 5 740 000 Kč
Termín konání: 27. 6. 2024, 10:30
Anglická aukce
...

RM 01 Monitory k PC, 25 kusů


Nejnižší podání: 2 000 Kč
Termín konání: 28. 6. 2024, 10:00
Anglická aukce
...

Rubber Bohemia, s.r.o. - soubor strojů a zařízení recyklační linky na zpracování gumové drtě na gumový prášek


Nejnižší podání: 1 600 000 Kč
Termín konání: 28. 6. 2024, 10:00
Anglická aukce
...

AG SEAFOOD s.r.o. - Prodejní gastro kontejner


Nejnižší podání: 899 000 Kč
Termín konání: 28. 6. 2024, 10:00
Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup