skip to main content

Luxusní byty Březnice u Zlína

přímý prodej

Byt Březnice u Zlína | Podrobný popis

Nabízíme rezidenční bydlení v Březnici u Zlína. Atraktivní lokalita s výhledem a jen 5 minut do centra Zlína. Projekt nabízí bydlení ve dvou bytových domech v 18 bytových jednotkách. Velikost jednotek je 1+KK až 4+kk. Byty jsou orientované na jih a nabízí tak maximální proslunění a osvětlení. Domy jsou v nízkoenergetickém standardu. Byty v přízemí mají předzahrádky, některé byty jsou řešeny formou mezonetu. Záruka na stavbu je 5 let. 

V blízkosti se nachází mateřská a základní škola, obchod s potravinami, obecní úřad, sportovní hřiště.

V příloze najdete seznam nabízených bytů. Více informací na vyžádání přímo u makléře.
Katastrální/detailní popis

- pozemek p. č. 1918/3 – ostatní plocha, evidovaná výměra 289 m2, způsob využití – jiná plocha

- pozemek p. č. 1919 – trvalý travní porost, evidovaná výměra 3069 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín, obec Březnice, katastrální území Březnice u Zlína na LV 1521.Zástavní práva, závazky

Věcné břemeno (podle listiny) služebnost chůze a jízdy. Oprávnění pro: Parcela: 1918/3, Parcela: 1919. Povinnost k Parcela: 1912/1, Parcela: 1916/1, Parcela: 1917/1, Parcela: 1918/5, Parcela: 542/7, Parcela: 548/2. Listina Smlouva o zřízení věcného břemene - bezúplatná - Prohlášení o zřízení služebností ze dne 25.07.2019. Právní účinky zápisu k okamžiku 29.07.2019 12:49:13. Zápis proveden dne 03.09.2019. Pořadí k 29.07.2019 12:49, vše zapsáno pod sp. zn. V-6931/2019-705.

Věcné břemeno (podle listiny) služebnost umístění distribuční soustavy - kabel NN, skříně 2x SS200, SR442, SR642, uzemnění a právo zřídit, provozovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu v rozsahu dle smlouvy a geometrického plánu č. 1852-1084e/2019. Oprávnění pro EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 60200 Brno, RČ/IČO: 28085400. Povinnost k Parcela: 1918/3, Parcela: 1919. Listina Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná č.OT-014330048583/041 ze dne 21.05.2020. Právní účinky zápisu k okamžiku 09.06.2020 12:56:56. Zápis proveden dne 01.07.2020. Pořadí k 09.06.2020 12:56, vše zapsáno pod sp. zn. V-4668/2020-705.

Zástavní právo smluvní k zajištění existujících pohledávek ve výši 46.000.000,- Kč, budoucích pohledávek do výše 46.000.000,- Kč, vzniklých do 18.1.2042. Oprávnění pro Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150. Oprávnění pro Radlice, 15000 Praha 5, RČ/IČO: 00001350. Povinnost k Parcela: 1918/3, Parcela: 1919. Listina. Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. 2021015772 ze dne 18.01.2022. Právní účinky zápisu k okamžiku 19.01.2022 14:47:01. Zápis proveden dne 14.02.2022, vše zapsáno pod sp. zn. V-632/2022-705.

Log

Kontaktní osoba

Josef Machů

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje přímý prodej
Typ Prázdná
Číslo účtu 123-7513030207/0100
Minimální cena 1 Kč
Termín pro podání nabídek 31.12.2023
Aktuální datum 13.7.2024 23:44:39

Dokumenty


Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup