skip to main content

Nájemní dům Modrásek o kapacitě 52 bytů, Hodonín

přímý prodej

Nájemní dům Modrásek o kapacitě 52 bytů, Hodonín | Podrobný popis

Předmětem prodeje je bytový dům, který se nachází v městské části Bažantnice, na severozápadní straně města Hodonín. Okolní zástavbu tvoří činžovní domy. 

V domě se nachází 50 bytů a dvě garsonky. Z toho 16 bytů je o výměře 28 m, 16 bytů je o výměře 29 m, 16 bytů je o výměře 32 m, 2 byty jsou o výměře 58 m. Garsonka č.1 má výměru 14 m2  a garsonka č. 2 má výměru 15 m

Celková plocha určená pro bytové jednotky činí cca:               1.569 m

Budova je podsklepená, devítipodlažní, betonovo-cihlové konstrukce, vč. zateplení. Střecha po rekonstrukci, stáří cca 5 let, zateplená. Okna plastová, vstupní dveře plastové. V roce 2018 prošla budova částečnou rekonstrukcí vč. zateplovacího pláště, střechy, zateplení stropů sklepních prostorů a výměny odpadních trubek suterénu. V bytovém domě je umístěn jeden výtah pro 3 osoby a nosnosti 250 kg. Budova má statut ubytovny.

Všechny jednotky jsou nyní pronajaty a užívány, nájemní smlouvy jsou sjednány na dobu určitou.

Sítě: elektřina, vodovodní řad

Vytápění + ohřev vody: ústřední plynové

Kanalizace: veřejná kanalizace (VAK Hodonín) Katastrální/detailní popis

- pozemek p. č. St. 4685, evidovaná výměra 285 m2, zastavěná plocha a nádvoří

Součástí je stavba: Hodonín, č.p. 3222,byt.dům

Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 4685

- pozemek p. č. 2072/34, evidovaná výměra 1 m2, ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha

- pozemek p. č. 2072/35, evidovaná výměra 3 m2, ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha

- pozemek p. č. 2072/36, evidovaná výměra 1 m2, ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha

- pozemek p. č. 2072/37, evidovaná výměra 1 m2, zahrada, způsob ochrany: zemědělský půdní fond

- pozemek p. č. 2072/38, evidovaná výměra 4 m2, zahrada, způsob ochrany: zemědělský půdní fond

Vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín, obec a katastrální území Hodonín na LV č. 19309.Zástavní práva, závazky

- Věcné břemeno (podle listiny):

spočívající v právu uložení plynovodní přípojky a v právu přístupu k ní za účelem údržby a oprav dle geom.pl. 5694-366/2006

Oprávnění pro: Parcela St. 4685, Povinnost k: parcela: 2072/2, parcela: 2072/38, vše zapsáno pod sp. zn. V-4984/2010-706

Log

Kontaktní osoba

Alice Nováková

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje přímý prodej
Typ Nemovité věci > Komerční
Číslo účtu 123-8563660287/0100
Minimální cena 1 Kč
Kauce 2 000 000 Kč
Aktuální datum 28.2.2024 12:43:26

Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup