skip to main content

Nájemní dům o kapacitě 116 bytů, ul. Bří Čapků, Hodonín

přímý prodej

LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK PRODLOUŽENA DO 10.10.2023 

NABÍDKA NENÍ VÁZÁNA NA SLOŽENÍ VRATNÉ KAUCE

Nájemní dům o kapacitě 116 bytů, ul. Bří Čapků, Hodonín | Podrobný popis

Předmětem prodeje je bytový dům, který se nachází v městské části Bažantnice, na severozápadní straně města Hodonín. Okolní zástavbu tvoří činžovní domy. 

V domě se nachází 116 bytů (105 bytů o výměře 28 ma 11 bytů o výměře 55 m2)

Celková plocha určená pro bytové jednotky činí cca:               3.545 m

Budova je nepodsklepená, osmipodlažní, panelové konstrukce, bez zateplení. Okna původní dřevěná, v některých jednotkách měněna za plastová, vstupní dveře plastové.  V bytovém domě je umístěn jeden výtah pro 3 osoby a nosnosti 250 kg, obsluhuje i nejvyšší osmé podlaží. Budova má statut ubytovny. V přízemí se nachází 6 bytů a dále sklad, kancelář a kočárkárna.

Celá nemovitost je nyní pronajata a užívána, nájemní smlouvy jsou sjednány na dobu určitou.

Sítě: elektřina, vodovodní řad

Vytápění + ohřev vody: dálkové (ČEZ)

Kanalizace: veřejná kanalizace (VAK Hodonín) Katastrální/detailní popis

- pozemek p. č. St. 5952/2, evidovaná výměra 655 m2, zastavěná plocha a nádvoří

Součástí je stavba: Hodonín, č.p. 3920, obč.vyb

Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 5952/2

Vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín, obec a katastrální území Hodonín na LV č. 18094.Zástavní práva, závazky

- Zástavní právo smluvní k zajištění pohledávky:

Existující, dle Smlouvy o úvěru reg. č. 0263/2018 až do výše 36.000.000,--Kč. Budoucí určená druhem a dobou vzniku, dle Smlouvy o úvěru reg. č. 0263/2018 a dalších pohledávek uvedených v přiložené Smlouvě o zřízení zástavního práva k nemovitostem reg. č. 0263/2018.1 v čl. 2., odst. 2.1., písm. a) až písm. f) do výše 54.000.000,--Kč vznikajících po dobu do 20.01.2047. Doba trvání: do zániku zajištěných dluhů.

Oprávnění pro: Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, Nusle, 14000 Praha 4, RČ/IČO: 49240901, povinnost k parcela: St. 5952/2 vše zapsáno pod sp. zn. V-9692/2018-706, V-173/2022-706

- Zákaz zcizení a zatížení:

do doby zániku zajištěných pohledávek nejdéle však do 20.01.2047 předmět zajištění nezcizí a nezatíží právem třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu zástavního věřitele.

Oprávnění pro:  Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, Nusle, 14000 Praha 4, RČ/IČO: 49240901, povinnost k parcela: St. 5952/2, vše zapsáno pod sp. zn. V-9692/2018-706, V-173/2022-706

Log

Kontaktní osoba

Alice Nováková

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje přímý prodej
Typ Nemovité věci > Komerční
Číslo účtu 123-8565500287/0100
Minimální cena 1 Kč
Kauce 2 000 000 Kč
Aktuální datum 28.2.2024 14:13:22

Aktuální nabídka

Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup