skip to main content

Pozemek, Radkovice u Příchovic, okres Plzeň

přímý prodej

Pozemek 8.843 m2, Radkovice u Příchovic, okres Plzeň | Podrobný popis

V obci Radkovice u Příchovic nabízíme ke koupi pozemek p.č. 344/7 o výměře 8.843 m2. Aktuálně probíhá oddělení pozemku geometrickým plánem, přičemž vznikne samostatný pozemek s vlastním přístupem. Dle územního plánu obce Radkovice, spadá předmětný pozemek do území ploch smíšených - obytných SOv (venkovského charakteru). Hlavní využití: rodinné domy s ohrazenou zahradou ve spojení s provozováním drobného nerušícího podnikání. Pozemek je vhodný pro stavbu rodinného domu.

Pozemek se nachází na okraji obce Radkovice, přičemž v těsné blízkosti pozemku navazuje les. Okolí je klidné a nabízí malebný výhled na obec Přeštice. 

Pozemky jsou mírně svažité, je nutné zbudování inženýrských sítí. Povrch je travnatý, pouze okraje pozemku lemují vzrostlé stromy. 

Přístup k pozemku je možný přes pozemky p.č. 367/2, p.č. 367/3 a p.č. 367/5, které jsou ve vlastnictví obce Radkovice. Geometrickým plánem bude na pozemku p.č. 367/2 vytvořen nový pozemek, p.č. 367/9 - ostatní plocha, o výměře 39 m2, který budou sloužit jako příjezdová cesta k předmětnému pozemku. 

Na pozemku se nachází torzo nedokončené stavby. Jedná se o nezkolaudovanou a nazapsanou stavbu rodinného domu bez vedlejších staveb a venkovních úprav. 

UPOZORNĚNÍ: V případě zájmu o koupi pozemku je nutné předložit vyplněný nabídkový list, který je volně ke stažení v přiložených dokumentech. Současně složí zájemce kauci ve výši 200.000 Kč, na projev vážného zájmu. V případě, že předložená nabídka nebude ze strany prodávajícího akceptována, bude kauce obratem vrácena zpět na účet. Katastrální/detailní popis

Současný stav na katastru nemovitostí:

- pozemek p. č. 344/7 – orná půda, evidovaná výměra 11025 m2

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-jih, obec Radkovice, katastrální území Radkovice u Příchovic na LV č. 805.

Prodejem bude pozemek rozdělený dle geometrického plánu č. 154-1/2023 na:

- pozemek p. č. 344/7 – orná půda, evidovaná výměra 8843 m2

Log

Kontaktní osoba

Alice Nováková

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje přímý prodej
Stav prodáno
Typ Nemovité věci > Pozemky
Číslo účtu 123-8590960277/0100
Minimální cena 4 500 000 Kč
Aktuální datum 20.7.2024 23:45:19

Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup