skip to main content

Pozemek Razová, okres Bruntál

přímý prodej

Pozemek Razová, okres Bruntál | Podrobný popis

Pozemek p. č. 3847 o výměře 35 m2.

Dále se samostatně prodávají spoluvlastnické podíly 1/3 domu a pozemků zapsaných na LV 226, k.ú. Rázová, celková výměra pozemků činí 2984 m2, z toho spoluvlastnický podíl 1/3 činí 995 m2. Součástí prodeje jsou dále pozemky o celkové rozloze 19761 m2, zapsané na LV 534, k.ú. Rázová,  z toho spoluvlastnický podíl 3/36 činí 1647 m2, a dále pozemky o celkové rozloze 3658 m2, zapsané na LV 535, k.ú. Rázová, z toho spoluvlastnický podíl 9/30 činí 1097 m2 - číslo zakázky 23PP000189.Katastrální/detailní popis

- pozemek p. č. 3847 – ostatní plocha, evidovaná výměra 35 m2, způsob využití – jiná plocha

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Bruntál, obec a katastrální území Razová na LV 608.

Log

Kontaktní osoba

Jarmila Matysová

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje přímý prodej
Typ Nemovité věci > Pozemky
Číslo účtu 123-7527970267/0100
Minimální cena 1 Kč
Termín pro podání nabídek 31.7.2024
Aktuální datum 25.6.2024 10:15:08

Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup