skip to main content

Pozemky 2713 m2, Prostějov

přímý prodej

Pozemky se nacházejí v blízkosti dálnice D46 (směr Olomouc) 

Podrobný popis

Předmětem prodeje jsou následující pozemky :

- pozemek p. č. 7412/12 – ostatní plocha, evidovaná výměra 277 m2, způsob využití – ostatní komunikace 

- pozemek p. č. 7412/26 – ostatní plocha, evidovaná výměra 29 m2, způsob využití – manipulační plocha

- pozemek p. č. 7418/4 – ostatní plocha, evidovaná výměra 401 m2, způsob využití – ostatní komunikace

- pozemek p. č. 7418/15 – ostatní plocha, evidovaná výměra 516 m2, způsob využití – manipulační plocha

- pozemek p. č. 7464/17 – ostatní plocha, evidovaná výměra 623 m2, způsob využití – jiná plocha

- pozemek p. č. 7464/24 – ostatní plocha, evidovaná výměra 41 m2, způsob využití – jiná plocha

- pozemek p. č. 7464/28 – ostatní plocha, evidovaná výměra 36 m2, způsob využití – manipulační plocha

- pozemek p. č. 7464/29 – ostatní plocha, evidovaná výměra 790 m2, způsob využití – jiná plocha


Pozemky se nacházejí v blízkosti dálnice D46. Dle územního plánu, spadají předmětné pozemky do území ploch: Plochy smíšené výrobní (VS)

Hlavní využití:

a) pozemky staveb a zařízení pro nerušivou výrobu a nerušivé služby, včetně skladů potřebných pro jejich provozování, s důrazem na čisté inovační technologie;

b) pozemky staveb a zařízení pro administrativu a strategické služby, včetně technologických center.;

c) pozemky staveb a zařízení pro zemědělství na plochách č. 0549, 0560, 0712, 0737, 0738, 0834, 0857, 0964, 0965, 0966;

d) pozemky staveb a zařízení pro truck centra na ploše č. 0710.


Přípustné využití, přičemž pozemky, stavby a zařízení uvedené níže neznemožní plnohodnotné hlavní využití dané plochy:

a) pozemky, stavby a zařízení pro vzdělávání, vědu a výzkum;

b) pozemky, stavby a zařízení související technické infrastruktury;

c) stavby a zařízení pro maloobchod integrované do výrobních objektů či areálů;

d) stavby a zařízení technické infrastruktury řešené v souladu s koncepcí technické infrastruktury;

e) pozemky, stavby a zařízení pro bydlení správců budov či areálů;

f) stavby pro pohotovostní ubytování pracovníků;

g) pozemky a stavby hromadných garáží pro vozidla skupiny 1 sloužící pro potřeby obyvatel a návštěvníků přilehlého území;

h) pozemky staveb a zařízení pro fotovoltaické elektrárny na plochách č. 0718, 1022;

i) oplocení pozemků, které neomezí průchodnost územím. j) pozemky doprovodné a další zeleně (např. stromořadí, aleje, remízy, ÚSES) a pozemky vodních toků a ploch včetně protierozních, protipovodňových a retenčních opatření.Katastrální/detailní popis

- pozemek p. č. 7412/12 – ostatní plocha, evidovaná výměra 277 m2, způsob využití – ostatní komunikace

- pozemek p. č. 7412/26 – ostatní plocha, evidovaná výměra 29 m2, způsob využití – manipulační plocha

- pozemek p. č. 7418/4 – ostatní plocha, evidovaná výměra 401 m2, způsob využití – ostatní komunikace

- pozemek p. č. 7418/15 – ostatní plocha, evidovaná výměra 516 m2, způsob využití – manipulační plocha

- pozemek p. č. 7464/17 – ostatní plocha, evidovaná výměra 623 m2, způsob využití – jiná plocha

- pozemek p. č. 7464/24 – ostatní plocha, evidovaná výměra 41 m2, způsob využití – jiná plocha

- pozemek p. č. 7464/28 – ostatní plocha, evidovaná výměra 36 m2, způsob využití – manipulační plocha

- pozemek p. č. 7464/29 – ostatní plocha, evidovaná výměra 790 m2, způsob využití – jiná plocha

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Prostějov, obec Prostějov, katastrální území Prostějov na LV 4643.Zástavní práva, závazky

Věcné břemeno chůze a jízdy osobními i nákladními vozidly. Oprávnění pro: Parcela: 7412/22. Povinnost k: Parcela: 7412/10, Parcela: 7412/22, vše zapsáno pod sp. zn. V-5158/2004-709.

Věcné břemeno vedení a užívání inženýrských sítí. Oprávnění pro: Parcela: 7405/4, Parcela: 7408/1, Parcela: 7408/3, Parcela: 7412/4, Parcela: 7412/5, Parcela: 7414/3, Parcela: 7414/4, Parcela: 7464/15, Parcela: 7464/5. Povinnost k: Parcela: 7412/26, vše zapsáno pod sp. zn. V-5158/2004-709.

Log

Kontaktní osoba

Alice Nováková

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje přímý prodej
Typ Nemovité věci > Pozemky
Minimální cena 1 Kč
Termín uzavření nabídek 13.10.2023 17:00
Aktuální datum 30.9.2023 2:31:42

Aktuální nabídka

Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

<p>1. Registrovat se</p><p>2. Uhradit jistotu = vratnou kauci</p><p>3. Přihlásit se</p>

Zobrazit správný postup