skip to main content

Pozemky 4.707 m2, k.ú. Břevnov, Praha

přímý prodej

Pozemky Břevnov, okres Hlavní město Praha | Podrobný popis

Jedná se o mírně svažité pozemky nepravidelného tvaru, v části s venkovními úpravami představující zejména zpevněné plochy s obrubníky a s vyrovnávajícími opěrnými zídkami, venkovním schodištěm, lavičkami, vjezdovou elektrickou závorou a s trvalými porosty tvořícími parkovou úpravu podíl ulice Radičova. Pozemky jsou využívané jako zpevněná komunikace, u vjezdu do Residence LA CRONE PRAHA s parkovací plochou a jako parkové a oddechové plochy pro bydlící v přilehlé residenci. Dle platného územního plánu města jsou pozemky umístěny v ploše OB - plochy čistě obytné s překryvným značením ZP - plocha s rozdílným způsobem využití bez specifikace rozlohy a přesného umístění v rámci jiné plochy. Celková plocha pozemků činí 4707 m2.

Věci nemovité jsou tvořeny pozemky parc.č. 2490/17, 2491/3, 2492/3, 2493, 2494/2 se všemi součástmi a příslušenstvím.

V případě vážného zájmu o koupi předmětu koupě, vyplňte nabídkový formulář, který je volně ke stažení na této stránce, v sekci "Dokumenty". Katastrální/detailní popis

- pozemek p. č. 2490/17 – ostatní plocha, evidovaná výměra 123 m2, způsob využití – jiná plocha, způsob ochrany – ochr.pásmo nem.kult.pam.,pam.zóny,rezervace,nem.nár.kult.pam

- pozemek p. č. 2491/3 – ostatní plocha, evidovaná výměra 2107 m2, způsob využití – jiná plocha, způsob ochrany – ochr.pásmo nem.kult.pam.,pam.zóny,rezervace,nem.nár.kult.pam

- pozemek p. č. 2492/3 – ostatní plocha, evidovaná výměra 2014 m2, způsob využití – jiná plocha, způsob ochrany – ochr.pásmo nem.kult.pam.,pam.zóny,rezervace,nem.nár.kult.pam

- pozemek p. č. 2493 – ostatní plocha, evidovaná výměra 422 m2, způsob využití – jiná plocha, způsob ochrany – ochr.pásmo nem.kult.pam.,pam.zóny,rezervace,nem.nár.kult.pam

- pozemek p. č. 2494/2 – ostatní plocha, evidovaná výměra 41 m2, způsob využití – jiná plocha, způsob ochrany – ochr.pásmo nem.kult.pam.,pam.zóny,rezervace,nem.nár.kult.pam

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, obec Praha, katastrální území Břevnov na LV 5285.Zástavní práva, závazky

Věcné břemeno (podle listiny) právo zřídit, provozovat, opravovat a udržovat součást distribuční soustavy, blíže specifikováno v článku III. smlouvy, dle g. pl. 3352-51/2016. Oprávnění pro PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, Smíchov, 15000 Praha 5, RČ/IČO: 27376516. Povinnost k Parcela: 2491/3, Parcela: 2492/3, Parcela: 2493, Parcela: 2494/2 Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná č.sml. VVP/G33/12359/1738529 ze dne 25.09.2017. Právní účinky zápisu k okamžiku 27.09.2017 08:09:55. Zápis proveden dne 18.10.2017 pod zn.  V-69345/2017-101.

Věcné břemeno (podle listiny) právo zřídit, provozovat, opravovat a udržovat součást distribuční soustavy, blíže specifikováno v článku III. smlouvy, dle g. pl. 3376-271/2017. PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, Smíchov, 15000 Praha 5, RČ/IČO: 27376516. Povinnost k Parcela: 2491/3, Parcela: 2492/3, Parcela: 2493, Parcela: 2494/2. Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná VV/G33/12392/1738743 ze dne 25.09.2017. Právní účinky zápisu k okamžiku 27.09.2017 08:09:55. Zápis proveden dne 18.10.2017 pod zn. V-69346/2017-101.

Log

Kontaktní osoba

Alice Nováková

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje přímý prodej
Typ Nemovité věci > Pozemky
Číslo účtu 123-8565600237/0100
Minimální cena 20 780 000 Kč
Kauce 2 000 000 Kč
Aktuální datum 4.3.2024 0:35:29

Dokumenty


Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup