skip to main content

Pozemky 54 254 m2, Trhový Štěpánov, okres Benešov

přímý prodej

Pozemky 54 254 m2, Trhový Štěpánov, okres Benešov | Podrobný popis

Pozemek parcela číslo 1108/6 v katastru nemovitosti evidovaný jako orná půda má výměru 54 207 m2 a pozemek parcela číslo 1107/14 a p.č. 1107/15 v katastru nemovitosti evidované jako trvalý travní porost má výměru 47 m2. Spoluvlastnický podíl ve výši id ¼ na pozemku parcelní číslo 1114/16 v katastru nemovitosti evidovaný jako orná půda má výměru 124 m2. Pozemky jsou v dosahu dálnice D 1.

Pozemky určené ke komerčnímu využití jsou přilehlé k průmyslovému areálu OPTIMAGAZ. Samozřejmostí je příjezdová cesta a možnost napojení na inženýrské sítě (elektřina, plyn, voda, kanalizace). Účel pozemků podle ÚP je lehký průmysl, výroba a skladování. Pro pozemky je vypracován návrh komerčního řešení. Možnosti využití podle ÚP: Územní plán – VL Tš 25. Podle územního plánu jsou plochy vhodné pro lehký průmysl, výrobu a skladování. Využití: pozemky pro areály průmyslu a kapacitního skladování, plochy pro výrobní služby, další přípustná využití, max. zastavěná plocha jednoho objektu, v areálu do 5 000 m².

Možný návrh řešení pro parcelu č. 1114/1 :

- víceúčelová budova s parkovacími místy a dobíjecí stanicí

- řízení výkonné fotovoltaické elektrárny

Předpokládaná přístupová cesta a sjezd pro lehkou i těžkou dopravu jsou plánované přes obecní parcelu 1114/24. Pro realizaci návrhů je nutná úprava ÚP.

Dostupnost je přes ulici Dubějovická, Trhový Štěpánov:

- 64 km, 46 min Praha

70 km, 45 min Jihlava

5 km, 6 min na D1 pro lehkou dopravu

10 km, 11 minut na D1 pro těžkou dopravu
Katastrální/detailní popis

- pozemek p.č. 1108/6 – orná půda, evidovaná výměra 54207 m2

- pozemek p.č. 1107/14 – trvalý travní porost, evidovaná výměra 27 m2

- pozemek p.č. 1107/15 – trvalý travní porost, evidovaná výměra 20 m2

a dále

spoluvlastnický podíl ve výši id ¼ na:

- pozemek p.č. 1114/16 - orná půda, evidovaná výměra 124 m2

vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov, pro obec a katastrální území Trhový Štěpánov na LV č. 1287 a LV 1120.

Log

Kontaktní osoba

Klára Křížová

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje přímý prodej
Typ Nemovité věci > Pozemky
Číslo účtu 123-7504070207/0100
Minimální cena 54 254 000 Kč
Aktuální datum 17.4.2024 0:33:19

Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup