skip to main content

Pozemky Mašov u Trutnova, okres Semily

přímý prodej

Pozemky Mašov u Trutnova, okres Semily | Podrobný popis

Jedná se o pozemky parc. č. 323/1, 323/3, 323/5, 336/1, 336/2, 374/1, 374/2, 374/3 a 1265/2  o celkové výměře 15152 m2, užívány jako zemědělská plocha, louka. Dle územního plánu je plocha pozemků regulována zčásti jako Z - orná půda a zčásti jako NS - nezastavitelné území, plochy smíšené. Sklon pozemků je mírně svažitý, nejsou oploceny, bez staveb. Přístup je bezproblémový po zpevněné místní komunikaci. Katastrální/detailní popis

  • pozemek p. č. 323/1 – ostatní plocha, evidovaná výměra 633 m2, způsob využití – sportoviště a rekreační plocha, způsob ochrany – rozsáhlé chráněné území
  • pozemek p. č. 323/3 – trvalý travní porost, evidovaná výměra 2407 m2, způsob ochrany – rozsáhlé chráněné území
  • pozemek p. č. 323/5 – trvalý travní porost, evidovaná výměra 1964 m2, způsob ochrany – rozsáhlé chráněné území
  • pozemek p. č. 336/1 – trvalý travní porost, evidovaná výměra 4530 m2, způsob ochrany – rozsáhlé chráněné území
  • pozemek p. č. 336/2 – trvalý travní porost, evidovaná výměra 2640 m2, způsob ochrany – rozsáhlé chráněné území
  • pozemek p. č. 374/1 – trvalý travní porost, evidovaná výměra 1349 m2, způsob ochrany – rozsáhlé chráněné území
  • pozemek p. č. 374/2 – trvalý travní porost, evidovaná výměra 750 m2, způsob ochrany – rozsáhlé chráněné území
  • pozemek p. č. 374/3 – ostatní plocha, evidovaná výměra 150 m2, způsob využití – ostatní komunikace, způsob ochrany – rozsáhlé chráněné území
  • pozemek p. č. 1265/2 – ostatní plocha, evidovaná výměra 729 m2, způsob využití – ostatní komunikace, způsob ochrany – rozsáhlé chráněné území

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily, obec Turnov (okres Semily), katastrální území Mašov u Turnova na LV 4406.

Log

Kontaktní osoba

Klára Křížová

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje přímý prodej
Stav prodáno
Typ Nemovité věci > Pozemky
Číslo účtu 131-8600297/0100
Minimální cena 1 915 000 Kč
Termín pro podání nabídek 30.9.2024
Kauce 100 000 Kč
Aktuální datum 14.7.2024 0:25:34

Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup