skip to main content

Příležitost pro investory: Pozemek 1.110 m2 s developerským projektem Brno-Židenice

přímý prodej

Podrobný popis

Nabízíme stavební pozemky o výměře 1.110 m2 v Brně, nedaleko  centra města s vypracovaným developerským projektem na stavbu polyfunkční budovy, včetně souhlasného stanoviska OÚP MMB.

Pozemky jsou situovány mezi ulicemi Táborská a Nezamyslova, cca 3 km od historického centra jihomoravské metropole. Jejich poloha splňuje  nároky dnešní doby na moderní bydlení či provozovnu v blízkosti centra města  města přitom  se zelení pod  okny.  

Developerský projekt je zpracován na výstavbu polyfunkční šestipodlažní stavby nabízející rezidenční bydlení v osmi nových bytových jednotkách,  deset  nebytových jednotek s vlastním parkováním  ve vnitrobloku se zachováním zeleně v zadní části  při ulici Nezamyslova. Projekt je zasazen do plně urbanizovaného prostředí, s napojením na veškeré inženýrské sítě. 

Aktuálně se na pozemku nachází stavba řadového RD se dvěma byty a nebytovými prostory a s velkou zahradou. Dům je součástí řadové výstavby podél ulice Táborská s křídlem do zahrady. Výhodou je možnost využití této kapacity pro okamžité ubytování nebo pronájem. 
Katastrální/detailní popis

- pozemek p. č. 612/2 – ostatní plocha, evidovaná výměra 14 m2, způsob využití – jiná plocha, způsob ochrany – ochr.pásmo nem.kult.pam.,pam.zóny,rezervace,nem.nár.kult.pam

- pozemek p. č. 616 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 437 m2, způsob ochrany – ochr.pásmo nem.kult.pam.,pam.zóny,rezervace,nem.nár.kult.pam

Součástí je stavba: Židenice, č.p. 193, rod.dům
 Stavba stojí na pozemku p.č.:  616,

- pozemek p. č. 617/1 – zahrada, evidovaná výměra 632 m2, způsob ochrany – ochr.pásmo nem.kult.pam.,pam.zóny,rezervace,nem.nár.kult.pam,zemědělský půdní fond

- pozemek p. č. 617/3 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 16 m2, způsob ochrany – ochr.pásmo nem.kult.pam.,pam.zóny,rezervace,nem.nár.kult.pam, zemědělský půdní fond

Na pozemku stojí stavba: Židenice, bez č.p./č.e., garáž

- pozemek p. č. 617/4 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 11 m2, způsob ochrany – ochr.pásmo nem.kult.pam.,pam.zóny,rezervace,nem.nár.kult.pam, zemědělský půdní fond

Na pozemku stojí stavba: Židenice, bez č.p./č.e., garáž

- stavba Židenice, bez č.p./č.e. , způsob využití – garáž, stojící na parcelách č. 617/3, 617/4, zapsaných na LV 13761 a p.č. 617/7, zapsáno na LV č. 10001 – jiného vlastníka

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město, obec Brno, katastrální území Židenice na LV 13761.Zástavní práva, závazky

V evidenci katastru nemovitostí jsou v současné době zapsána  věcná práva zapsaná v části C LV 13761.  Aktuálně probíhá jejich  výmaz, kupující strany se nijak nedotknou., na nového vlastníka nepřechází.


Log

{{ getDate(log) }}

Kontaktní osoba

Eva Jeřábková

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje přímý prodej
Typ Nemovité věci > Pozemky
Číslo účtu 123-7514090287/0100
Minimální cena 14 000 000 Kč
Termín uzavření nabídek 31.8.2022 10:00
Aktuální datum 4.10.2022 7:52:07

Dokumenty


Aktuální nabídka

Anglická aukce

Lesní pozemek Jestřebíčko p.č 194/5, okres Šumperk


Nejnižší podání: 150 000 Kč
Termín konání: 5. 10. 2022, 09:30
Anglická aukce

Lesní pozemek p.č. 890 Horní Dobrouč, okres Ústí nad Orlicí


Nejnižší podání: 35 000 Kč
Termín konání: 5. 10. 2022, 09:45
Anglická aukce

Lesní pozemky p.č. 606, p.č. 608 Horní Studénky, okres Šumperk


Nejnižší podání: 70 000 Kč
Termín konání: 5. 10. 2022, 10:00
Anglická aukce

Lesní pozemek Jakubovice u Šumperka, okres Šumperk


Nejnižší podání: 85 000 Kč
Termín konání: 5. 10. 2022, 10:15
Anglická aukce

Pozemek Bušín, okres Šumperk


Nejnižší podání: 65 000 Kč
Termín konání: 5. 10. 2022, 10:30
Anglická aukce

Lesní pozemek Bítovánky, okres Třebíč


Nejnižší podání: 260 000 Kč
Termín konání: 5. 10. 2022, 10:45
Anglická aukce

Lesní pozemek p.č. 1600 Rovensko, okres Šumperk


Nejnižší podání: 20 000 Kč
Termín konání: 5. 10. 2022, 11:00
Anglická aukce

33. e-aukce ČEZ ŠKODA FABIA, RZ 9T48962_2. opakovaná


Nejnižší podání: 95 625 Kč
Termín konání: 6. 10. 2022, 10:00
Anglická aukce

33. e-aukce ČEZ ŠKODA FABIA, RZ 9T49641_2. opakovaná


Nejnižší podání: 102 000 Kč
Termín konání: 6. 10. 2022, 10:00
Anglická aukce

33. e-aukce ČEZ ŠKODA FABIA, RZ 1TH7968_2. opakovaná


Nejnižší podání: 84 375 Kč
Termín konání: 6. 10. 2022, 10:00
Anglická aukce

33. e-aukce ČEZ ŠKODA FABIA, RZ 9T49632_2. opakovaná


Nejnižší podání: 98 813 Kč
Termín konání: 6. 10. 2022, 10:00
Anglická aukce

33. e-aukce ČEZ ŠKODA FABIA, RZ 9T51182_2. opakovaná


Nejnižší podání: 102 000 Kč
Termín konání: 6. 10. 2022, 10:00
Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup