skip to main content

RD Vacenovice u Kyjova, okres Hodonín

přímý prodej

Termín pro padání nabídek končí dne 31.3. 2023 ve 12:00hod.

RD Vacenovice u Kyjova, okres Hodonín | Podrobný popis

Řadový zděný rodinný dům s podsklepením se nachází v jihovýchodní části obce.  Před domem se nachází předzahrádka a vjezd do garáže. V I.PP je umístěna kotelna, dílna a skladovací prostory, v I.NP je kuchyň s jídelnou, dva pokoje, garáž, koupelna a WC, ve II.NP je kuchyň, tři pokoje, koupelna, záchod a lodžie. Vytápění je ústřední s plynovým kotlem. Dům je napojený na rozvod vody, kanalizaci i plyn. Zdrojem vody je také vlastní studna.

Střecha je plochá s povlakovou krytinou. Na pozemku se nacházejí ovocné stromy.Katastrální/detailní popis

- pozemek p. č. 887/4, ostatní plocha, evidovaná výměra 62 m2, způsob využití – jiná plocha

- pozemek p. č. 898, zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 311 m2

Součástí je stavba: Vacenovice, č.p. 604, rod. dům

Stavba stojí na pozemku p.č.: 898

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, KP Kyjov, pro obec Vacenovice, k.ú. Vacenovice u Kyjova, na LV č. 1477.

Log

Kontaktní osoba

Jarmila Matysová

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje přímý prodej
Stav prodáno
Typ Nemovité věci > Domy
Číslo účtu 450540231/2700
Odhadní cena 4 440 000 Kč
Minimální cena 2 950 000 Kč
Termín pro podání nabídek 31.3.2023
Aktuální datum 25.6.2024 11:54:57

Dokumenty


Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup