skip to main content

Stavební pozemek Pohořelice nad Jihlavou

přímý prodej

Jedná se o stavební pozemek v centru Pohořelic pro komerční využití o celkové výměře 7653 m2.

Podrobný popis

Jedná se o stavební pozemek v centru Pohořelic o celkové rozloze 7653 mpro komerční využití. Na pozemku se nachází zpevněné plochy, které slouží jako příjezdové, přístupové a parkovací plochy. Zelené plochy jsou zatravněné, částečně osázené dřevinami. Pozemek obklopuje budovu č.p. 13, která dříve sloužila jako hotel. Před vchodem do budovy je na parcele venkovní schodiště, zpevněná plocha slouží i jako terasa a chodníky pro pěší. Severní část pozemku je oplocený a disponuje vjezdovými vraty. Dle platného územního plánu se pozemky nachází v druhu zastavěného a zastavitelného území ve stabilizované funkční ploše UA – plochy smíšené zóny. Menší plocha severozápadní části se nachází v OP katodové ochrany. Katastrální/detailní popis

- pozemek p. č. 748/10, evidovaná výměra 7653 m2, ostatní plocha, způsob využití – jiná plocha

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov, obec Pohořelice a katastrální území Pohořelice nad Jihlavou na LV 2558.Zástavní práva, závazky

Věcné břemeno jízdy dle článku VIII. Smlouvy. Oprávnění pro Parcela: 748/7. Povinnost k Parcela: 748/10, vše zapsáno pod sp. zn. V-11207/2009-703.

Věcné břemeno chůze a jízdy. Oprávnění pro Jednotka: 13/15. Povinnost k Parcela: 748/10, vše zapsáno pod sp zn. V-4809/2016-703.

Věcné břemeno chůze a jízdy pro podíl 1/6. Oprávnění pro Jednotka: 13/12. Povinnost k Parcela: 748/10, vše zapsáno pod sp. zn. V-4809/2016-703.

Věcné břemeno chůze a jízdy. Oprávnění pro Jednotka: 13/16, Jednotka: 13/17. Povinnost k Parcela: 748/10, vše zapsáno pod sp. zn. V-12661/2016-703.

Věcné břemeno chůze a jízdy pro podíl 1/6. Oprávnění pro Jednotka: 13/12 Povinnost k Parcela: 748/10, vše zapsáno pod sp. zn. V-12661/2016-703.

Věcné břemeno chůze a jízdy. Oprávnění pro Jednotka: 13/20. Povinnost k Parcela: 748/10, vše zapsáno pod sp. zn. V-24229/2016-703.

Log

Kontaktní osoba

Klára Křížová

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje přímý prodej
Typ Nemovité věci > Pozemky
Číslo účtu 123-8099350217/0100
Odhadní cena 21 300 000 Kč
Minimální cena 21 300 000 Kč
Termín pro podání nabídek 31.1.2024
Aktuální datum 1.12.2023 7:55:56

Dokumenty


Aktuální nabídka

Anglická aukce
...

Soubor pohledávek za jedním dlužníkem - NFA Holding, a.s. v likvidaci, IČ 24742635


Nejnižší podání: 20 000 Kč
Termín konání: 4. 12. 2023, 10:00
Anglická aukce
...

Soubor pohledávek za jedním dlužníkem - Acquisition Capital a.s., IČ 24136069


Nejnižší podání: 20 000 Kč
Termín konání: 4. 12. 2023, 10:15
Anglická aukce
...

Soubor pohledávek za jedním dlužníkem - Arca Investments v reštruktualizácii, a.s., IČ 35975041


Nejnižší podání: 20 000 Kč
Termín konání: 4. 12. 2023, 10:30
Anglická aukce
...

Soubor pohledávek za jedním dlužníkem - EFIT Bohemia, a.s., IČ 04738985


Nejnižší podání: 20 000 Kč
Termín konání: 4. 12. 2023, 10:45
Anglická aukce
...

Pohledávky nepřihlášené v insolvenčních řízeních, soubor pohledávek za - Arca Capital Bohemia, a.s., IČ 27110265 a KGI - Global Investments a.s. (dříve též Krupa Global Investments a.s.) IČ 05709466


Nejnižší podání: 1 Kč
Termín konání: 4. 12. 2023, 11:00
Anglická aukce
...

Stavební pozemky Rosice u Brna, okres Brno-venkov


Nejnižší podání: 2 900 000 Kč
Termín konání: 4. 12. 2023, 13:00
dražba
...

RD 4+1 v obci Čistá - Kůzová, k.ú. Nová Ves u Rakovníka


Nejnižší podání: 3 250 000 Kč
Termín konání: 5. 12. 2023, 09:00
Anglická aukce
...

Zemědělská usedlost v k.ú. Náchod u Tábora a pozemky Chotoviny, k.ú. Liderovice, okres Tábor


Nejnižší podání: 2 100 000 Kč
Termín konání: 7. 12. 2023, 10:00
přímý prodej
...

Areál Chudeřice u Bíliny, okres Teplice


pronájem
...

Pronájem parkovacího stání č. 421, ul. Sedláčkova, Brno - Líšeň


Uzavření nabídek: 8. 12. 2023, 17:00
přímý prodej
...

Pozemky 2713 m2, Prostějov


přímý prodej
...

Pozemky Brno-Horní Heršpice


Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

<p>1. Registrovat se</p><p>2. Uhradit jistotu = vratnou kauci</p><p>3. Přihlásit se</p>

Zobrazit správný postup