skip to main content

Stavební pozemek Pohořelice nad Jihlavou

přímý prodej

Jedná se o stavební pozemek v centru Pohořelic pro komerční využití o celkové výměře 7653 m2.

Pozemek Pohořelice nad Jihlavou, okres Brno-venkov | Podrobný popis

Jedná se o stavební pozemek v centru Pohořelic o celkové rozloze 7653 mpro komerční využití. Na pozemku se nachází zpevněné plochy, které slouží jako příjezdové, přístupové a parkovací plochy. Zelené plochy jsou zatravněné, částečně osázené dřevinami. Pozemek obklopuje budovu č.p. 13, která dříve sloužila jako hotel. Před vchodem do budovy je na parcele venkovní schodiště, zpevněná plocha slouží i jako terasa a chodníky pro pěší. Severní část pozemku je oplocený a disponuje vjezdovými vraty. Dle platného územního plánu se pozemky nachází v druhu zastavěného a zastavitelného území ve stabilizované funkční ploše UA – plochy smíšené zóny. Menší plocha severozápadní části se nachází v OP katodové ochrany. Katastrální/detailní popis

- pozemek p. č. 748/10, evidovaná výměra 7653 m2, ostatní plocha, způsob využití – jiná plocha

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov, obec Pohořelice a katastrální území Pohořelice nad Jihlavou na LV 2558.Zástavní práva, závazky

Věcné břemeno jízdy dle článku VIII. Smlouvy. Oprávnění pro Parcela: 748/7. Povinnost k Parcela: 748/10, vše zapsáno pod sp. zn. V-11207/2009-703.

Věcné břemeno chůze a jízdy. Oprávnění pro Jednotka: 13/15. Povinnost k Parcela: 748/10, vše zapsáno pod sp zn. V-4809/2016-703.

Věcné břemeno chůze a jízdy pro podíl 1/6. Oprávnění pro Jednotka: 13/12. Povinnost k Parcela: 748/10, vše zapsáno pod sp. zn. V-4809/2016-703.

Věcné břemeno chůze a jízdy. Oprávnění pro Jednotka: 13/16, Jednotka: 13/17. Povinnost k Parcela: 748/10, vše zapsáno pod sp. zn. V-12661/2016-703.

Věcné břemeno chůze a jízdy pro podíl 1/6. Oprávnění pro Jednotka: 13/12 Povinnost k Parcela: 748/10, vše zapsáno pod sp. zn. V-12661/2016-703.

Věcné břemeno chůze a jízdy. Oprávnění pro Jednotka: 13/20. Povinnost k Parcela: 748/10, vše zapsáno pod sp. zn. V-24229/2016-703.

Log

Kontaktní osoba

Klára Křížová

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje přímý prodej
Typ Nemovité věci > Pozemky
Číslo účtu 123-8099350217/0100
Odhadní cena 21 300 000 Kč
Minimální cena 21 300 000 Kč
Termín pro podání nabídek 30.6.2024
Aktuální datum 29.5.2024 23:20:56

Dokumenty


Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup