skip to main content

Stavební pozemky Růžodol, okres Most

přímý prodej

Podrobný popis

Pozemky se nacházejí v jihovýchodní okrajové části Litvínova a rozprostírají  se od západní hranice podniku UNIPETROL RPA u stanice „Minerva” a pokračují východně a dále se rozprostírají okolo skládky pevných a průmyslových odpadů Celio. Některé pozemky se nacházejí poblíž staré ekologické zátěže – skládky bývalých kalů Chemopetrol a.s. Pozemky jsou rovinaté nebo částečně zvlněné a nejsou oplocené. Na pozemcích se nevyskytují žádné stavby ani venkovní úpravy. Na některých pozemcích jsou částečně trvalé porosty. K pozemkům vede cesta po částečně zpevněných a částečně po nezpevněných komunikacích. Hlavní přístup k pozemků vede ze silnice Litvínov – Kopisty. K pozemkům nevedou žádné inženýrské sítě, ale na některých sousedních pozemcích jsou přípojky inženýrských sítí. Pozemky jsou zahrnuté podle platného územního plánu do zóny – plocha průmyslové výroby. Na pozemky bylo vydáno stavební povolení na I. Etapu –program výroby bioetanolu.

 Katastrální/detailní popis

Předmětem elektronické dražby je soubor věcí nemovitých:

- pozemek p.č. 475/15 - ostatní plocha, evidovaná výměra 57.891 m2, způsob využití - manipulační plocha

- pozemek p.č. 475/113 - ostatní plocha, evidovaná výměra 11.218 m2, způsob využití - manipulační plocha

- pozemek p.č. 509/1 - ostatní plocha, evidovaná výměra 8.372 m2, způsob využití - dráha

- pozemek p.č. 509/2 - ostatní plocha, evidovaná výměra 398 m2, způsob využití - dráha

- pozemek p.č. 509/3 - ostatní plocha, evidovaná výměra 211 m2, způsob využití - dráha

- pozemek p.č. 513/2 – orná půda, evidovaná výměra 755 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond.

- pozemek p.č. 513/4 - ostatní plocha, evidovaná výměra 2.005 m2, způsob využití manipulační plocha

- pozemek p.č. 514/1 - ostatní plocha, evidovaná výměra 1.171 m2, způsob využití -  ostatní komunikace

- pozemek p.č. 515/6 – orná půda, evidovaná výměra 19.778 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond.

- pozemek p.č. 515/28 – orná půda, evidovaná výměra 3.097 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond.

- pozemek p.č. 515/45– orná půda, evidovaná výměra 1.989 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond.

- pozemek p.č. 523/3 - ostatní plocha, evidovaná výměra 11.372 m2, způsob využití manipulační plocha

- pozemek p.č. 531/4 - ostatní plocha, evidovaná výměra 16.680 m2, způsob využití – manipulační plocha

- pozemek p.č. 531/6 – orná půda, evidovaná výměra 48.255 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 531/8 - ostatní plocha, evidovaná výměra 356 m2, způsob využití – manipulační plocha

- pozemek p.č. 531/23 – ostatní plocha, evidovaná výměra 2.881 m2, způsob využití – manipulační plocha

- pozemek p.č. 531/25 - ostatní plocha, evidovaná výměra 18  m2, způsob využití – manipulační plocha

- pozemek p.č. 531/28 – ostatní plocha, evidovaná výměra 1.498 m2, způsob využití – manipulační plocha

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, KP Most, pro obec Litvínov a k.ú. Růžodol, na LV č. 2870.

 Zástavní práva, závazky

Věcné břemeno zřizování a provozování vedení stavebního objektu SO - 1102 Gravitační řád větev B na části parcely. Oprávnění pro Palivový kombinát Ústí, státní podnik, Hrbovická 2, Hrbovice, 40339 Chlumec, RČ/IČO: 00007536. Povinnost k Parcela: 475/15 pod zn. V-2440/2009-508.

 

 

 

Log

{{ getDate(log) }}

Kontaktní osoba

Jarmila Matysová

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje přímý prodej
Typ Nemovité věci > Pozemky
Číslo účtu 450540194/2700
Odhadní cena 140 960 000 Kč
Minimální cena 1 Kč
Platnost nabídky 31.5.2022
Termín uzavření nabídek 31.5.2022 12:00
Aktuální datum 27.6.2022 9:40:51

Aktuální nabídka

Anglická aukce

29. e - aukce ČEZ JEEP PATRIOT, RZ 8T74081


Nejnižší podání: 123 967 Kč
Termín konání: 28. 6. 2022, 09:00
Anglická aukce

29. e - aukce ČEZ VOLKSWAGEN AMAROK, RZ 9T03978


Nejnižší podání: 152 893 Kč
Termín konání: 28. 6. 2022, 09:00
Anglická aukce

29. e - aukce ČEZ ŠKODA OCTAVIA, RZ 1TN4911


Nejnižší podání: 165 289 Kč
Termín konání: 28. 6. 2022, 09:00
Anglická aukce

29. e - aukce ČEZ AGADOS, RZ 8T23970


Nejnižší podání: 5 785 Kč
Termín konání: 28. 6. 2022, 09:00
dražba

Spoluvlastnický podíl id. 1/2 RD Roudnice nad Labem, okres Litoměřice


Nejnižší podání: 4 000 000 Kč
Termín konání: 29. 6. 2022, 10:00
Anglická aukce

Sběrač listí a vysavač odpadu Fiedler FLA 1301/nástavba FSC 3000


Nejnižší podání: 75 000 Kč
Termín konání: 29. 6. 2022, 14:00
Anglická aukce

Nákladní automobil MULTICAR M 30A FUMO r.z. 5U81478


Nejnižší podání: 390 000 Kč
Termín konání: 29. 6. 2022, 14:00
Anglická aukce

Lesní pozemek Bítovánky, okres Třebíč


Nejnižší podání: 270 000 Kč
Termín konání: 30. 6. 2022, 10:00
dražba

Stavba RD Nebory č.p. 507, okres Frýdek-Místek


Nejnižší podání: 3 200 000 Kč
Termín konání: 30. 6. 2022, 10:00
Anglická aukce

Chalupa Podhradí nad Dyjí, okres Znojmo


Nejnižší podání: 2 440 000 Kč
Termín konání: 30. 6. 2022, 10:00
dražba

Stavba RD Nebory č.p. 509, okres Frýdek-Místek


Nejnižší podání: 2 900 000 Kč
Termín konání: 30. 6. 2022, 10:10
dražba

Stavba RD Nebory č.p. 510, okres Frýdek-Místek


Nejnižší podání: 3 400 000 Kč
Termín konání: 30. 6. 2022, 10:20
Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup