skip to main content

Vinařství Konopný kopec, Blatnice pod sv. Antonínkem

přímý prodej

Vinařství Konopný kopec, Blatnice pod sv. Antonínkem, okres Hodonín | Podrobný popis

Vinařský dům - novostavba, stojící na úpatí Bílých Karpat, vystavěná ve svažitém terénu s kompletním vybavením provozu pro výrobu těch nejkvalitnějších vín se všemi stupni zpracování až po ukládání do lahví a skladování a archivaci. Dvě degustační místnosti, společenské prostory s moderním vybavením a nápaditým designem. K tomuto jsou přilehlé příslušné provozní prostory kuchyňské, soc. zázemí a zázemí pro personál. Střecha stavby je připravena pro vybudování terasy, od přístupové části je zastřešena třemi prostornými altány ve kterých je následně plánováno posezení s kapacitou 100-150 lidí. Na zadní část haly navazuje zpevněná plocha parkoviště s možností parkování cca 30 osobních automobilů.Katastrální/detailní popis

 • - pozemek p. č. St. 448  – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 1585 m2

Součástí je stavba: Louka, č.p. 389, výroba

Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 448

 • - pozemek p. č. St. 449 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 7 m2

Součástí je stavba: bez čp/če, jiná st.

Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 449

 • - pozemek p. č. 4075/1 – trvalý travní porost, evidovaná výměra 1570 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
 • - pozemek p. č. 4075/3 – ostatní plocha, evidovaná výměra 216 m2, způsob využití - jiná plocha
 • - pozemek p. č. 4075/4 – trvalý travní porost, evidovaná výměra 233 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
 • - pozemek p. č. 4075/5 – ostatní plocha, evidovaná výměra 558 m2, způsob využití - jiná plocha
 • - pozemek p. č. 4075/6 – trvalý travní porost, evidovaná výměra 26 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín, obec Louka, katastrální území Louka u Ostrohu na LV 1522.

a díle

 • pozemek p. č. 5072/1 – vinice, evidovaná výměra 1078 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond
 • pozemek p. č. 5072/8 – vinice, evidovaná výměra 396 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond
 • pozemek p. č. 5072/9 – vinice, evidovaná výměra 377 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond
 • pozemek p. č. 5122/3 – vinice, evidovaná výměra 918 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond
 • pozemek p. č. 5124 – vinice, evidovaná výměra 1975 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín, obec Blatnice pod Svatým Antonínkem (okres Hodonín), katastrální území Blatnice pod Svatým Antonínkem na LV 3385


a dále

 • pozemek p. č. 5164 – vinice, evidovaná výměra 1104 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín, obec Lipov (okres Hodonín), katastrální území Lipov na LV 3225
Log

Kontaktní osoba

Klára Křížová

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje přímý prodej
Typ Nemovité věci > Komerční
Číslo účtu 123-7498950207/0100
Minimální cena 70 000 000 Kč
Aktuální datum 21.5.2024 0:45:16

Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup