skip to main content

Pronájem skladové/výrobní haly, 923 m², Kladno-východ

pronájem

Součástí haly je jeřáb o nosnosti 30 tun. Možnost připojení haly na železniční síť. 

Areál Kladno a Kročehlavy | Podrobný popis

V průmyslové zóně Kladno - východ nabízíme k pronájmu výrobně-skladovou halu o velikosti 936 m² (ozn. Hala B). Hala disponuje jeřábem o nosnosti 30 tun. Hala má tepelně izolovanou fasádu a možnost vytápění teplovodními robury se samostatnou regulací a měřením spotřeby. Dále je předmětná hala vybavena vzduchotechnikou s rekuperací. Přístup denního světla zajišťují střešní světlíky. Umělé osvětlení je samostatné a samostatně měřitelné. V případě požadavku je možné připojení na železniční síť prostřednictvím vlastní místní vlečky. Parkování umožněno na vlastním pozemku, přístup pro kamiony s možným vjezdem až do haly je bezproblémový.

Maximální skladová výška: až 15 m²

Maximální nosnost podlah: 5000 kg / m²

K předmětné hale je možné pronajmout další přímo spojené haly a administrativní prostory, jejichž součástí je plnohodnotné zázemí (kanceláře, šatny se sprchami, wc, sklady apod.) nebo i suterénní suchý sklad o velikosti 1100 m² s nákladním výtahem.

Měsíční nájemné činí 100 Kč / m² + služby s nájmem spojené 10 Kč / m² (bez energií)
Katastrální/detailní popis

Pronajímatel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem těchto nemovitostí:

 • pozemek p. č. 5918/122 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 91 m2

Na pozemku stojí stavba: Kladno, bez č.p./č.e., výroba

 • pozemek p. č. 5918/123 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 5781 m2

Na pozemku stojí stavba: Kladno, bez č.p./č.e., výroba

 • pozemek p. č. 5918/253 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 551 m2

Na pozemku stojí stavba: Kladno, bez č.p./č.e., výroba

 • pozemek p. č. 5918/332 – ostatní plocha, evidovaná výměra 738 m2, způsob využití – manipulační plocha
 • pozemek p. č. 5918/333 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 1178 m2, způsob využití – společný dvůr
 • pozemek p. č. 5918/334 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 157 m2, způsob využití – společný dvůr
 • pozemek p. č. 5918/390 – ostatní plocha, evidovaná výměra 489 m2, způsob využití – ostatní komunikace
 • pozemek p. č. 5918/528 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 281 m2

Na pozemku stojí stavba: Kladno, bez č.p./č.e., výroba

 • pozemek p. č. 6099/3 – ostatní plocha, evidovaná výměra 1338 m2, způsob využití – ostatní komunikace
 • pozemek p. č. 6099/10 – ostatní plocha, evidovaná výměra 30 m2, způsob využití – ostatní komunikace
 • pozemek p. č. 6099/14 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 975 m2

Na pozemku stojí stavba: Kladno, bez č.p./č.e., výroba

 • pozemek p. č. 6099/15 – ostatní plocha, evidovaná výměra 36 m2, způsob využití – ostatní komunikace
 • pozemek p. č. 6100/53 – ostatní plocha, evidovaná výměra 3586 m2, způsob využití – manipulační plocha
 • pozemek p. č. 6100/61 – ostatní plocha, evidovaná výměra 249 m2, způsob využití – ostatní komunikace
 • pozemek p. č. 6100/70 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 918 m2

Na pozemku stojí stavba: Kladno, bez č.p./č.e., výroba

 • stavba bez č.p./č.e. , způsob využití – stavba pro výrobu a skladování, stojící na parcelách č. 1952/18, 5918/122, zapsáno na LV č. 22241, 
 • stavba bez č.p./č.e. , způsob využití – stavba pro výrobu a skladování, stojící na parcele č. 5918/123, zapsáno na LV č. 22241, 
 • stavba bez č.p./č.e. , způsob využití – stavba pro výrobu a skladování, stojící na parcelách č. 1952/17, 5918/253, zapsáno na LV č. 22241, 
 • stavba bez č.p./č.e. , způsob využití – stavba pro výrobu a skladování, stojící na parcelách č. 5918/528, 5918/529, zapsáno na LV č. 22241, 
 • stavba bez č.p./č.e. , způsob využití – stavba pro výrobu a skladování, stojící na parcele č. 6099/14, zapsáno na LV č. 22241, 
 • stavba bez č.p./č.e. , způsob využití – stavba pro výrobu a skladování, stojící na parcele č. 6100/70, zapsáno na LV č. 22241

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kladno, obec Kladno, katastrální území Kladno na LV 22241,

a dále 

 • pozemek p. č. 1952/17 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 374 m2

Na pozemku stojí stavba: Kročehlavy, bez č.p./č.e., výroba

 • pozemek p. č. 1952/18 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 4 m2

Na pozemku stojí stavba: Kročehlavy, bez č.p./č.e., výroba

 • pozemek p. č. 1952/26 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 108 m2

Součástí je stavba: Kročehlavy, bez č.p./č.e., výroba

Stavba stojí na pozemku p.č.:  1952/26

 • pozemek p. č. 1952/36 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 3077 m2, způsob využití – společný dvůr
 • pozemek p. č. 1952/37 – ostatní plocha, evidovaná výměra 102 m2, způsob využití – manipulační plocha
 • pozemek p. č. 1952/38 – ostatní plocha, evidovaná výměra 185 m2, způsob využití – ostatní komunikace

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kladno, obec Kladno, katastrální území Kročehlavy na LV 38581.

Log

Kontaktní osoba

Jan Slabák,

Adresa

Prohlídky

Forma pronájem
Typ Nemovité věci > Komerční
Cena 100 Kč
Uvedená cena za m2/měsíc
Poznámka k ceně Cena nájemného je stanovena bez služeb a energií.
Počátek nájmu od 1.2.2023 10:00
Aktuální datum 17.4.2024 0:54:40

Dokumenty


Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup