skip to main content

100 % obchodní podíl společnosti INSPIRING PROPERTY s.r.o., včetně pozemku k.ú. Masečín

výběrové řízení

Podrobný popis

Předmětem prodeje je obchodní podíl ve výši 100 % společnosti INSPIRING PROPERTY s.r.o., IČ 24153613, se sídlem Vinohradská 1698/194, 13000 Praha 3. Předmětem podnikání je pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.

Společnost vlastní pozemek p.č. 391/10 v k.ú. Masečín, okres Praha-západ o celkové rozloze 24 336 m2. Na pozemku je pravomocným územním rozhodnutím umístěno 20 parcel pro rodinné domy a související technická infrastruktura. Pozemek je mírně svažitý jižním směrem, s výhledem do údolí Kocáby v blízkosti přehrady Slapy. Dojezdová vzdálenost do Prahy je 30 minut.


Celková plocha pozemku = 24.336 m2, úhrnná plocha parcel pro RD ("čistá") = 20,389 m2.


Předpokládané náklady dalšího rozvoje:
- technická a dopravní infrastruktura v lokalitě ... cca 10.000.000 Kč
- urbanizační příspěvek obci dle plánovací smlouvy…cca 1.000.000 Kč
- výstavba 20 solitérních domů (o 1 bytové jednotce)... cca 120.000.000 Kč nebo o 2 bytových jednotkách (pokud by se podařilo prosadit povolení dvoubytových jednotek v každém rodinném domě)... cca 140.000.000 Kč
 (shora uvedené náklady jsou odhadované a záleží na kupujícím a jeho odborných kapacitách, vybavenosti vlastními finančními prostředky apod.)


Inkaso z prodejů je odhadováno takto:
- v případě 20 solitérních rodinných domů ... cca 280.000.000 Kč
 - v případě 40 bytových jednotek ve 20 rodinných domech ... cca 360.000.000 Kč 


Všechny uvedené ceny jsou odhady a prodávající je nezaručuje.
 Prodávající nezaručuje, že se podaří schválit 2 bytové jednotky v každém rodinném domě. 

Požadovaná cena je  za 100% obchodní podíl v s.r.o. a postoupení pohledávky dosavadního společníka.Katastrální/detailní popis

Předmětem prodeje je obchodní podíl ve výši 100 % společnosti INSPIRING PROPERTY s.r.o., IČ 24153613, se sídlem Vinohradská 1698/194, 13000 Praha 3. Předmětem podnikání je pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.

Společnost vlastní pozemek p.č. 391/10 v k.ú. Masečín, okres Praha-západ o celkové rozloze 24 336 m2. Na pozemku je pravomocným územním rozhodnutím umístěno 20 parcel pro rodinné domy a související technická infrastruktura. Pozemek je mírně svažitý jižním směrem, s výhledem do údolí Kocáby v blízkosti přehrady Slapy. Dojezdová vzdálenost do Prahy je 30 minut.

Katastrální popis:

- pozemek p. č. 391/10 – orná půda, evidovaná výměra 24.336 m2, způsob ochrany – ochranné pásmo vodního zdroje 2. stupně, zemědělský půdní fond

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha - západ, obec Štěchovice, katastrální území Masečín na LV 524.

Log

{{ getDate(log) }}

Kontaktní osoba

Jarmila Matysová

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Výběrové řízení - obálková metoda
Typ Nemovité věci > Pozemky
Číslo účtu 450540215/2700
Minimální cena 1 Kč
Aktuální datum 4.10.2022 8:43:55

Aktuální nabídka

Anglická aukce

Lesní pozemek Jestřebíčko p.č 194/5, okres Šumperk


Nejnižší podání: 150 000 Kč
Termín konání: 5. 10. 2022, 09:30
Anglická aukce

Lesní pozemek p.č. 890 Horní Dobrouč, okres Ústí nad Orlicí


Nejnižší podání: 35 000 Kč
Termín konání: 5. 10. 2022, 09:45
Anglická aukce

Lesní pozemky p.č. 606, p.č. 608 Horní Studénky, okres Šumperk


Nejnižší podání: 70 000 Kč
Termín konání: 5. 10. 2022, 10:00
Anglická aukce

Lesní pozemek Jakubovice u Šumperka, okres Šumperk


Nejnižší podání: 85 000 Kč
Termín konání: 5. 10. 2022, 10:15
Anglická aukce

Pozemek Bušín, okres Šumperk


Nejnižší podání: 65 000 Kč
Termín konání: 5. 10. 2022, 10:30
Anglická aukce

Lesní pozemek Bítovánky, okres Třebíč


Nejnižší podání: 260 000 Kč
Termín konání: 5. 10. 2022, 10:45
Anglická aukce

Lesní pozemek p.č. 1600 Rovensko, okres Šumperk


Nejnižší podání: 20 000 Kč
Termín konání: 5. 10. 2022, 11:00
Anglická aukce

33. e-aukce ČEZ ŠKODA FABIA, RZ 9T48962_2. opakovaná


Nejnižší podání: 95 625 Kč
Termín konání: 6. 10. 2022, 10:00
Anglická aukce

33. e-aukce ČEZ ŠKODA FABIA, RZ 9T49641_2. opakovaná


Nejnižší podání: 102 000 Kč
Termín konání: 6. 10. 2022, 10:00
Anglická aukce

33. e-aukce ČEZ ŠKODA FABIA, RZ 1TH7968_2. opakovaná


Nejnižší podání: 84 375 Kč
Termín konání: 6. 10. 2022, 10:00
Anglická aukce

33. e-aukce ČEZ ŠKODA FABIA, RZ 9T49632_2. opakovaná


Nejnižší podání: 98 813 Kč
Termín konání: 6. 10. 2022, 10:00
Anglická aukce

33. e-aukce ČEZ ŠKODA FABIA, RZ 9T51182_2. opakovaná


Nejnižší podání: 102 000 Kč
Termín konání: 6. 10. 2022, 10:00
Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup