skip to main content

Areál Trnitá, okres Brno-město

výběrové řízení

Termín ukončení podání nabídek kupní ceny je dne 12.7.2024 v 11:00 hod.

Areál Trnitá, okres Brno-město | Podrobný popis

Jedná se o provozně funkční výrobě-skladovací areál s administrativním zázemím nacházející se mezi ulicemi Stavební – Špitálka – Křenová. Soubor nemovitostí se nachází v širším centru statutárního města Brna, východně od užšího centra. Vjezd do areálu je řešen z ulice Špitálka, ke stavbám dále skrze pozemek parc. č. 128/1, který je ve spoluvlastnictví i dalších vlastníků staveb v témže areálu. 

Předmětný soubor sestává ze stavby č.p. 435, která je využívána částečně k administrativním účelům a částečně k výrobě či skladování. Na tuto stavbu dále navazuje stavba č.p. 91, která je využívána k výrobě a skladovacím účelům. Dále je součástí drobná stavba na pozemku parc. č. 128/27, kde byla započata přestavba na stavbu sociálního zázemí. Na pozemku parc. č. 128/28 je umístěn přístřešek. Volné pozemky slouží pro parkování a manipulaci, jsou zpevněny asfaltovými plochami – jedná se téměř výhradně o plochy před stavbou č.p. 435 v šíři asi 6,5 m. Sklon pozemku je rovinatý. V okolí se nachází převážně průmyslové objekty. Přístup do areálu je řešen z obecní zpevněné komunikace. Občanská vybavenost je komplexní, v okolí. Lokalita se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav. V blízkosti je zastávka MHD s dobrou dostupností do centra, parkovací možnosti jsou dobré na vlastních pozemcích. Areál je napojen na elektřinu, vodovod, kanalizaci i plynovod – délky a dimenze sítí nejsou známy a ve výpočtu jsou určeny odborným odhadem. Dle územního plánu obce se jedná o plochy pro výrobu PV.

 Minimální nabídková kupní cena činí 14.150.000 Kč. 

Požadována kauce ve výši 1.000.000 Kč.

Více informací k podávání nabídek naleznete v přiložených Podmínkách VŘ.Katastrální/detailní popis

- pozemek p. č. 128/16 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 402 m2, způsob ochrany -  ochr.pásmo nem.kult.pam.,pam.zóny,rezervace,nem.nár.kult.pam

Součástí je stavba: Trnitá, č.p. 435, jiná st.

Stavba stojí na pozemku p.č.: 128/16

- pozemek p. č. 128/22 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 954 m2, způsob ochrany – ochr.pásmo nem.kult.pam.,pam.zó ny,rezervace,nem.nár.kult.pam

Součástí je stavba: Trnitá, č.p. 91, obč.vyb.

Stavba stojí na pozemku p.č.: 128/22

- pozemek p. č. 128/27 – ostatní plocha, evidovaná výměra 67 m2, způsob ochrany – ochr.pásmo nem.kult.pam.,pam.zóny,rezervace,nem.nár.kult.pam

Součástí je stavba: bez čp/če, jiná st.

Stavba stojí na pozemku p.č.: 128/27

- pozemek p. č. 128/28 – zastavěná plocha nádvoří, evidovaná výměra 61 m2, způsob využití – společný dvůr, způsob ochrany – ochr.pásmo nem.kult.pam.,pam.zóny,rezervace,nem.nár.kult.pam

- pozemek p. č. 128/31 – ostatní plocha, evidovaná výměra 267 m2, způsob využití – jiná plocha, způsob ochrany – ochr.pásmo nem.kult.pam.,pam.zóny,rezervace,nem.nár.kult.pam

 - pozemek p. č. 128/40 – ostatní plocha, evidovaná výměra 18 m2, způsob využití – jiná plocha, způsob ochrany – ochr.pásmo nem.kult.pam.,pam.zóny,rezervace,nem.nár.kult.pam

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město, obec Brno, katastrální území Trnitá na LV 1424.

a dále spoluvlastnický podíl id. 99/256:

 - pozemek p. č. 128/1 –  zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 18 m2, způsob využití – společný dvůr, způsob ochrany – ochr.pásmo nem.kult.pam.,pam.zóny,rezervace,nem.nár.kult.pam

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město, obec Brno, katastrální území Trnitá na LV 370.

Log

Kontaktní osoba

Klára Křížová

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Výběrové řízení - elektronicky
Typ Nemovité věci > Komerční
Číslo účtu 123-8573610267/0100
Odhadní cena 28 300 000 Kč
Minimální cena 18 867 000 Kč
Termín pro podání nabídek 12.7.2024
Kauce 1 000 000 Kč
Aktuální datum 21.7.2024 0:30:00

Dokumenty


Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup