skip to main content

BOOM TISK 01 Linka digitální tisku KODAK PROSPER 6000 P PRESS, MAGNUM FLEXBOOK DS 1 a TECNAU TC 8300.

výběrové řízení

PŘIPRAVUJEME

Linka digitální tisku KODAK PROSPER 6000 P PRESS, MAGNUM FLEXBOOK DS 1 a TECNAU TC 8300. | Podrobný popis

Kompletní linka digitálního tisku - KODAK PROSPER 6000 P PRESS s dynamickým perforačním systémem TC 8300 a in-line se strojem na konvertování papíru Flexbook a potahovacím strojem s odvíječem a navíječem.

Popis PRESS KODAK PROSPER 6000 P

 • Technologie Stream Inkjet KODAK Prosper 6000
 • 4/4 barevný tisk na 8 jednotek
 • Technologie hlavy (která značka/která společnost): Kodak (48 ks)
 • Systém pigmentových inkoustů
 • CMYK + CMYK barva hlavy
 • Netiskne bílou barvu
 • Rozlišovací výkon: 159 kW
 • Šířka papíru: max. 650 mm
 • Šířka tisku: max. 622 mm
 • Délka tisku: max. 1200 mm
 • 300 m/min. rychlost 600/900 dpi
 • 200 m/min. rychlost 900/900 dpi
 • dynamický perforátor
 • 6+3 nože
 • zdokonalování 4/4

Tecnau TC 8300

 • 6x IR vysoušeč
 • video řídicí systém registru
 • Regulace teploty tonerů Technotrans
 • Chlazení Technotrans
 • 208 litrový sud s inkoustovou barvou
 • Zásobní sud pro čištění
 • Doplňte ředicí válec pro správné automatické ředění viskozity inkoustů
 • automatické mycí zařízení
 • Ink Pharma systém
 • 6 inkoustových hlav v každé jednotce
 • Regenerační stanice pro čištění a renovaci tiskových hlav
 • z role do role dodávky nebo z role do knižního bloku

Stroj na zpracování papíru Flexbook DS 1

 • Max. šířka papíru cca 700 mm a A4 max. na konci
 • max. rychlost 200 m/min.
 • Systém řízení pohybu Siemens
 • Lepení Robatech
 • Webový průvodce Accuweb:
 • Potahovač papíru Kodak IOS (2011, přepracován v roce 2016)
 • lakovací jednotka s rastrovými válci
 • Základní nátěr z nátěru Kodak
 • 5x náhradní potahovací válec
 • 2x IR vysoušeče pouze pro nátěr
 • Odvíječ Hunkeler UW7
 • Chlazení papíru
 • Převíječ Hunkeler RW7
 • Elektrická rozvodna
 • Baterie UPS stanice
 • Klimatizace a ventilační systém Kodak Prosper 
 • Koncovým produktem linky může být role nebo blok

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Complete digital printing line - KODAK PROSPER 6000 P PRESS with TC 8300 dynamic perforation system and in-line with Flexbook paper converting machine and coating machine with unwinder and winder.

PRESS KODAK PROSPER 6000 P

 • KODAK Prosper 6000 Stream Inkjet technology
 • 4/4 color printing on 8 units
 • Head technology (which brand/which company): Kodak (48 pcs)
 • Pigment ink system
 • CMYK + CMYK head color
 • Does not print white
 • Discretionary power: 159 kW
 • Paper width: max. 650 mm
 • Print width: max. 622 mm
 • Print length: max. 1200 mm
 • 300 m/min. speed 600/900 dpi
 • 200 m/min. speed 900/900 dpi
 • dynamic perforator
 • 6+3 knives
 • improving 4/4

Tecnau TC 8300

 • 6x IR dryer
 • video registry control system
 • Temperature regulation of Technotrans toners
 • Technotrans cooling
 • 208 liter drum with ink paint
 • Storage barrel for cleaning
 • Refill the dilution cylinder for proper automatic dilution of ink viscosity
 • automatic washing device
 • Ink Pharma system
 • 6 ink heads in each unit
 • Regeneration station for cleaning and renovating print heads
 • from a roll to a delivery roll or from a roll to a book block

Flexbook DS 1 paper processing machine

 • Max. paper width approx. 700 mm and A4 max. at the end
 • max. speed 200 m/min.
 • Siemens motion control system
 • Bonding Robots
 • Accuweb web guide:
 • Kodak IOS paper coater (2011, redesigned 2016)
 • painting unit with screen rollers
 • Primer from Kodak paint
 • 5x spare coating roller
 • 2x IR dryers for coating only
 • Unwinder Hunkeler UW7
 • Paper cooling
 • Hunkeler RW7 winder
 • Electrical substation
 • Battery UPS station
 • Kodak Prosper air conditioning and ventilation system
 • The end product of the line can be a roll or a block

Log

Kontaktní osoba

Tomáš Zvěřina

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Výběrové řízení - elektronicky
Typ Movité věci > Stroje a zařízení
Číslo účtu 131-8430267/0100
Minimální cena 1 000 000 Kč
Termín pro podání nabídek 31.5.2024
Aktuální datum 21.5.2024 0:09:38

Dokumenty


Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup