skip to main content

BOOM TISK 02 Dynamický perforátor TECNAU TC 8300

výběrové řízení

PŘIPRAVUJEME

BOOM TISK 314 Dynamický perforátor TECNAU TC 8300 | Podrobný popis

Dynamický perforátor TECNAU TC 8300

 • rok výroby 2016
 • max. Velikost/šířka: 650 mm (25,6")
 • 6 nezávislých vertikálních perforačních kol
 • 6 nožů s křížovou perforací umístěných na třech nezávislých válcích
 • motorizovaný pohyb vertikálních perforačních kol po pásu (volitelné)
 • programovatelné pozice křížové a vertikální perforace
 • délka příčné perforace určená velikostí čepele, snadno vyměnitelná
 • mikroprocesor polohy perforace řízený čtečkami OMR nebo čárových kódů nebo D-Matrix
 • software „Read & Perforate On The Fly“
 • automatická detekce délky papírového modulu
 • rychlost papíru: až 200 m/min
 • napínací papírový pás nebo uvolněný papírový pás
 • standardní kotouče od 8 do 30 tpi
 • správa prázdného papíru
 • dotykový ovládací panel
 • vzdálená asistence
 • paralelní a sériové rozhraní
 • připojení v souladu s digitálními tiskárnami

Funkční, stav a opotřebení dle stáří, dobře udržovaný.

 


TECNAU TC 8300 dynamic perforator

 • year of manufacture 2016
 • max. Size/Width: 650mm (25.6")
 • 6 independent vertical perforation wheels
 • 6 knives with cross perforation located on three independent rollers
 • motorized movement of vertical perforating wheels along the belt (optional)
 • programmable cross and vertical perforation positions
 • the length of the transverse perforation determined by the size of the blade, easily replaceable
 • perforation position microprocessor controlled by OMR or barcode readers or D-Matrix
 • "Read & Perforate On The Fly" software
 • automatic detection of the length of the paper module
 • paper speed: up to 200 m/min
 • tension paper strip or loose paper strip
 • standard discs from 8 to 30 tpi
 • blank paper management
 • touch control panel
 • remote assistance
 • parallel and serial interfaces
 • connection in line with digital printers

Functional, condition and wear according to age, well maintained.

 

Log

Kontaktní osoba

Tomáš Zvěřina

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Výběrové řízení - elektronicky
Typ Movité věci > Stroje a zařízení
Číslo účtu 131-8430267/0100
Minimální cena 100 000 Kč
Termín pro podání nabídek 31.5.2024
Aktuální datum 20.5.2024 23:23:49

Dokumenty


Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup