skip to main content

MBB Technik 10 - MAZAK NEXUS 100 soustružnické centrum

výběrové řízení

Termín podání nabídek končí:  22.9.2023 v 12:00 hod.

Podrobný popis

Pro účast ve výběrovém řízení je nutné splnit tyto podmínky:

  1. Registrovat se na stránkách www.prokonzulta.cz
  2. Přihlásit se do vybraného VŘ
  3. V příslušném VŘ je potřeba vložit:  
  • Podepsanou Nabídku kupní ceny
  • Podepsanou Kupní smlouvu
  • Podepsané Podmínky VŘMAZAK soustružnické centrum

MODEL QTN1000

Nr. 311175529

rok 2004

váha 3 500 kg

Log

Kontaktní osoba

Tomáš Zvěřina

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Výběrové řízení - elektronicky
Typ Movité věci > Stroje a zařízení
Číslo účtu 131-7930227/0100
Minimální cena 100 000 Kč
Kauce 25 000 Kč
Aktuální datum 27.9.2023 15:04:21

Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

<p>1. Registrovat se</p><p>2. Uhradit jistotu = vratnou kauci</p><p>3. Přihlásit se</p>

Zobrazit správný postup