skip to main content

Obchodní podíl ALUSOLID a pohledávka

výběrové řízení

Termín ukončení podání nabídek kupní ceny je dne 29.10.2021 ve 12:00 hod.

Podrobný popis

Obchodní podíl 100 % společnosti Alusolid s.r.o., IČO: 50232622, se sídlem Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra.

Pohledávka z titulu smlouvy o úvěru ze dne 19.12.2016, uzavřená mezi obchodní společnosti Agroholding Racov a..s., IČO: 04880463, sídlem Racov 58, Staré Sedlo jako úvěrující stranou a obchodní společností Alusolid s.r.o., IČO 50232622, sídlem Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra, coby stranou úvěrovanou. Předmětem této smlouvy byl závazek spoolečnosti Agroholding Racov a.s.s poskytnout úvěrované straně peněžní prostředky prostřednictvím úvěrového rámce až do výše 3.000.000 EUR a závazek obchodní společnosti Alusolid s.r.o., vrátit poskytnuté peněžní prostředky spolu s ujednaným úrokem straně úvěrující.

Log

{{ getDate(log) }}

Kontaktní osoba

Josef Machů

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Výběrové řízení - obálková metoda
Stav prodáno
Typ Obchodní podíl
Aktuální datum 28.5.2022 8:32:56

Dokumenty


Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup