skip to main content

Obchodní závod dlužníka Františkovy Lázně SAVOY a.s.

výběrové řízení

Vyhlašujeme elektronické výběrové řízení pro prodej obchodního závodu dlužníka Františkovy Lázně SAVOY a.s. včetně hotelů SAVOY, GOETHE a OTAVA.


Termín ukončení podání nabídek kupní ceny je dne 24.06.2022 ve 12:00 hod.

Obchodní závod dlužníka Františkovy Lázně SAVOY a.s. | Podrobný popis

Obchodní závod dlužníka Františkovy Lázně SAVOY a.s., IČ: 04188080, Praha 1, V celnici 1031/4, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soud v Praze, sp.zn. B 24838, zahrnuje soubor dlouhodobého majetku (nehmotných aktiv, nemovitostí, movitých věcí), zásob, pohledávek a finančních prostředků určených k realizaci hlavní hospodářské činnosti dlužníka, kterou je lázeňství. Podnik dlužníka je i po rozhodnutí o úpadku nadále provozován, skladba i hodnota jednotlivých složek majetku dlužníka (zejména zásob a pohledávek) se tedy v souvislosti s tímto provozem mění.

Podrobný popis předmětu zpeněžení - obchodního závodu dlužníka Františkovy Lázně SAVOY a.s. je uveden v posudku znalce A-Consult plus, spol. s r.o. – znalecká kancelář č. 1427/11/2021 ze dne 19. 4. 2021, který je k dispozici u zprostředkovatele.

Součástí prodeje jsou hotely:

Lázeňský hotel SAVOY**** ikonou a jedním z prvních tradičních lázeňských hotelů v centru Františkových Lázní. V atraktivní podobě nabízí vše, co si představujete pod slovy rekreace, relaxace, wellnes a léčebné pobyty. Velkou výhodou je rychlá a snadná dostupnost pro klientelu z Prahy a Německa. Všechny služby mají vynikající úroveň. Včetně rehabilitačního bazénu a sauny jsou pod jednou střechou a využívají výhradně místní přírodní zdroj – minerální pramen Stanislav přímo v hotelu. To vše umocněno komfortně zařízenými 53 jedno a 35 dvoulůžkovými pokoji a 5 apartmá.

Lázeňský dům Goethe*** stojí na nejstarší lázeňské třídě v historickém centru kousek od populární sochy Františka a kolonád s léčivými prameny. Je přímo propojený s hotelem SAVOY****, což je pro klienty maximálně pohodlné. Nabízí bohatý výběr léčebných oddělení a procedur s výhradním využitím místních přírodních léčivých zdrojů. Všech 40 jedno a 44 dvojlůžkových pokojů je pohodlně zařízených včetně televize. Některé mají balkon.

Lázeňský hotel Otava** je pouhých pár kroků od vedlejšího Lázeňského domu Goethe***, jehož služby včetně lékařských hosté využívají. Primárně nabízí cenově výhodné pobyty ve 43 dvou a 5 jednolůžkových pokojích.

Zadavatel prohlašuje, že soubor nemovitých věcí, které jsou součástí předmětu zpeněžení je v současné době užíván, přičemž  na část nebytových prostor jsou uzavřeny nájemní smlouvy.

Pro zájemce bude umožněna prohlídka a zpřístupněn dataroom po předchozí domluvě a uhrazení poplatku 30.000,- Kč + DPH, zahájení prohlídky je na adrese Ruská 427/4, Františkovy Lázně, 35101, recepce hotelu SAVOY.

Zájemci nahlásí zájem o svoji účast na prohlídce předem organizátorovi VŘ na e-mail: odehnalova@prokonzulta.cz.

Průběh prohlídky: vždy v dopoledních hodinách seznámení s doklady v dataroomu, od 13:00 h prohlídka hotelu s průvodcem. Maximální počet účastníků: 5 osob za jednoho zájemce.

Orientační kupní cena předmětu zpeněžení jako celku je stanovena na částku 120.000.000 Kč

Kauce ve výši 10.000.000 Kč
Katastrální/detailní popis

Nemovitý majetek obchodního závodu dlužníka tvoří:

  • pozemek p. č. St. 43/2 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 1122 m2, způsob ochrany – pam. rezervace - budova, pozemek v památkové rezervaci

Součástí je stavba: Františkovy Lázně, č.p. 427, obč.vyb.

Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 43/2,

  • pozemek p. č. St. 47 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 1535 m2, způsob ochrany – pam. rezervace - budova, pozemek v památkové rezervaci

Součástí je stavba: Františkovy Lázně, č.p. 12, obč.vyb.

Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 45/4,St. 47,

  • pozemek p. č. St. 55 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 1047 m2, způsob ochrany – pam. rezervace - budova, pozemek v památkové rezervaci

Součástí je stavba: Františkovy Lázně, č.p. 21, bydlení

Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 55,

  • pozemek p. č. St. 140 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 849 m2, způsob ochrany – pam. rezervace - budova, pozemek v památkové rezervaci

Součástí je stavba: Františkovy Lázně, č.p. 89, obč.vyb.

Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 140

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Cheb, obec Františkovy Lázně, část obce Františkovy Lázně, katastrální území Františkovy Lázně na LV 2629.

Log

Kontaktní osoba

Klára Křížová

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Výběrové řízení - elektronicky
Typ Nemovité věci > Komerční
Číslo účtu 450540389/2700
Odhadní cena 137 700 000 Kč
Minimální cena 1 Kč
Termín pro podání nabídek 24.6.2022
Aktuální datum 29.5.2024 22:41:56

Dokumenty


Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup