skip to main content

Obchodní závod dlužníka Františkovy Lázně SAVOY a.s.

výběrové řízení

Vyhlašujeme elektronické výběrové řízení pro prodej obchodního závodu dlužníka Františkovy Lázně SAVOY a.s. včetně hotelů SAVOY, GOETHE a OTAVA.


Termín ukončení podání nabídek kupní ceny je dne 24.06.2022 ve 12:00 hod.

Podrobný popis

Obchodní závod dlužníka Františkovy Lázně SAVOY a.s., IČ: 04188080, Praha 1, V celnici 1031/4, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soud v Praze, sp.zn. B 24838, zahrnuje soubor dlouhodobého majetku (nehmotných aktiv, nemovitostí, movitých věcí), zásob, pohledávek a finančních prostředků určených k realizaci hlavní hospodářské činnosti dlužníka, kterou je lázeňství. Podnik dlužníka je i po rozhodnutí o úpadku nadále provozován, skladba i hodnota jednotlivých složek majetku dlužníka (zejména zásob a pohledávek) se tedy v souvislosti s tímto provozem mění.

Podrobný popis předmětu zpeněžení - obchodního závodu dlužníka Františkovy Lázně SAVOY a.s. je uveden v posudku znalce A-Consult plus, spol. s r.o. – znalecká kancelář č. 1427/11/2021 ze dne 19. 4. 2021, který je k dispozici u zprostředkovatele.

Součástí prodeje jsou hotely:

Lázeňský hotel SAVOY**** ikonou a jedním z prvních tradičních lázeňských hotelů v centru Františkových Lázní. V atraktivní podobě nabízí vše, co si představujete pod slovy rekreace, relaxace, wellnes a léčebné pobyty. Velkou výhodou je rychlá a snadná dostupnost pro klientelu z Prahy a Německa. Všechny služby mají vynikající úroveň. Včetně rehabilitačního bazénu a sauny jsou pod jednou střechou a využívají výhradně místní přírodní zdroj – minerální pramen Stanislav přímo v hotelu. To vše umocněno komfortně zařízenými 53 jedno a 35 dvoulůžkovými pokoji a 5 apartmá.

Lázeňský dům Goethe*** stojí na nejstarší lázeňské třídě v historickém centru kousek od populární sochy Františka a kolonád s léčivými prameny. Je přímo propojený s hotelem SAVOY****, což je pro klienty maximálně pohodlné. Nabízí bohatý výběr léčebných oddělení a procedur s výhradním využitím místních přírodních léčivých zdrojů. Všech 40 jedno a 44 dvojlůžkových pokojů je pohodlně zařízených včetně televize. Některé mají balkon.

Lázeňský hotel Otava** je pouhých pár kroků od vedlejšího Lázeňského domu Goethe***, jehož služby včetně lékařských hosté využívají. Primárně nabízí cenově výhodné pobyty ve 43 dvou a 5 jednolůžkových pokojích.

Zadavatel prohlašuje, že soubor nemovitých věcí, které jsou součástí předmětu zpeněžení je v současné době užíván, přičemž  na část nebytových prostor jsou uzavřeny nájemní smlouvy.

Pro zájemce bude umožněna prohlídka a zpřístupněn dataroom po předchozí domluvě a uhrazení poplatku 30.000,- Kč + DPH, zahájení prohlídky je na adrese Ruská 427/4, Františkovy Lázně, 35101, recepce hotelu SAVOY.

Zájemci nahlásí zájem o svoji účast na prohlídce předem organizátorovi VŘ na e-mail: odehnalova@prokonzulta.cz.

Průběh prohlídky: vždy v dopoledních hodinách seznámení s doklady v dataroomu, od 13:00 h prohlídka hotelu s průvodcem. Maximální počet účastníků: 5 osob za jednoho zájemce.

Orientační kupní cena předmětu zpeněžení jako celku je stanovena na částku 120.000.000 Kč

Kauce ve výši 10.000.000 Kč
Katastrální/detailní popis

Nemovitý majetek obchodního závodu dlužníka tvoří:

  • pozemek p. č. St. 43/2 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 1122 m2, způsob ochrany – pam. rezervace - budova, pozemek v památkové rezervaci

Součástí je stavba: Františkovy Lázně, č.p. 427, obč.vyb.

Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 43/2,

  • pozemek p. č. St. 47 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 1535 m2, způsob ochrany – pam. rezervace - budova, pozemek v památkové rezervaci

Součástí je stavba: Františkovy Lázně, č.p. 12, obč.vyb.

Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 45/4,St. 47,

  • pozemek p. č. St. 55 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 1047 m2, způsob ochrany – pam. rezervace - budova, pozemek v památkové rezervaci

Součástí je stavba: Františkovy Lázně, č.p. 21, bydlení

Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 55,

  • pozemek p. č. St. 140 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 849 m2, způsob ochrany – pam. rezervace - budova, pozemek v památkové rezervaci

Součástí je stavba: Františkovy Lázně, č.p. 89, obč.vyb.

Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 140

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Cheb, obec Františkovy Lázně, část obce Františkovy Lázně, katastrální území Františkovy Lázně na LV 2629.

Log

{{ getDate(log) }}

Kontaktní osoba

Klára Odehnalová

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Výběrové řízení - elektronicky
Typ Nemovité věci > Komerční
Číslo účtu 450540389/2700
Odhadní cena 137 700 000 Kč
Minimální cena 1 Kč
Aktuální datum 11.8.2022 6:56:32

Dokumenty


Aktuální nabídka

přímý prodej

Příležitost pro investory: Pozemek 1.110 m2 s developerským projektem Brno-Židenice


Anglická aukce

PŽSK 74. Upínací úhelník A6 - 90405 - 1 ks.


Nejnižší podání: 10 000 Kč
Termín konání: 12. 8. 2022, 13:00
Anglická aukce

PŽSK 72. Soubor upínačů


Nejnižší podání: 42 000 Kč
Termín konání: 12. 8. 2022, 13:00
Anglická aukce

PŽSK 75. upínací kostka 100 cm x75 cm x 120 cm - 2 ks.


Nejnižší podání: 12 000 Kč
Termín konání: 12. 8. 2022, 13:00
Anglická aukce

PŽSK 73. Upínací úhelník A6 - 90403 - 1 ks.


Nejnižší podání: 10 000 Kč
Termín konání: 12. 8. 2022, 13:00
Anglická aukce

E-aukce Osobního automobilu DACIA DUSTER 1,6 RZ 1BR4222


Nejnižší podání: 179 000 Kč
Termín konání: 16. 8. 2022, 10:00
dražba

RD Horoměřice, okres Praha-západ


Nejnižší podání: 14 800 000 Kč
Termín konání: 16. 8. 2022, 10:30
Anglická aukce

Vykonatelná pohledávka BALTOM s.r.o. za dlužníkem BYDOZA CZ, s.r.o.


Nejnižší podání: 90 000 Kč
Termín konání: 18. 8. 2022, 10:00
Anglická aukce

Vybavení internátní školy Starodávné tradice, Karlovy Vary


Nejnižší podání: 490 000 Kč
Termín konání: 24. 8. 2022, 10:30
Anglická aukce

CARLSBAD INTERNATIONAL SCHOOL s.r.o. věci movité - IS Ostravský


Nejnižší podání: 790 000 Kč
Termín konání: 24. 8. 2022, 10:30
Anglická aukce

PŽSK 82. Šroubový kompresor ATLAS COPCO GA5 ff


Nejnižší podání: 25 000 Kč
Termín konání: 25. 8. 2022, 10:00
Anglická aukce

PŽSK 81. Plasmový řezací stroj MGM Omnicut 3600 MS-100


Nejnižší podání: 50 000 Kč
Termín konání: 25. 8. 2022, 10:00
Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup