skip to main content

Obchodní závod MBB Technik, spol. s r.o.

výběrové řízení

Vyhlašujeme elektronické výběrové řízení pro prodej obchodního závodu dlužníka MBB Technik, spol. s r.o.

Termín ukončení podání nabídek kupní ceny je dne 2.12.2022 ve 12:00 hod.

Podrobný popis

Předmět zpeněžení:

obchodní závod dlužníka MBB Technik, spol. s r.o., IČ: 61536130, Dobroměřice, 5.května 534, PSČ 440 01, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. C 7553, zahrnuje nemovitosti, movité věci, zásoby, finanční prostředky na účtech dlužníka a v pokladně a pohledávky dlužníka z jeho obchodní činnosti.

 Společnost dlužníka vznikla v roce 1994 a zabývá se zakázkovou a malosériovou strojírenskou výrobou, zejména podniká v segmentu automobilového průmyslu.

 Ocenění jednotlivých složek majetkové podstaty:

 
PoložkaÚčetní stav (tis. Kč)Ocenění (tis. Kč)
A. – Stálá aktiva43.93335.508
- Nehmotný majetek909179
- Nemovitosti38.09228.700
- Movité věci4.9326.629
- Finanční majetek00
B. - Zásoby4.6501.128
C. - Pohledávky1.096939
D. – Finanční prostředky567567
E. – Ostatní majetek0352
F. – Majetek třetích osob00
Majetková podstata celkem49.40238.494


Podrobný popis předmětu zpeněžení - obchodního závodu dlužníka MBB Technik, spol. s r.o. je uveden v posudku znalce EQUITA Consulting s.r.o., č. R34479/22 ze dne 3.6.2022, který je k dispozici u zprostředkovatele.

Součástí prodávaného obchodního závodu dlužníka nebudou níže specifikované položky soupisu majetkové podstaty, o jejichž vyloučení ze soupisu majetkové podstaty se vede u insolvenčního soudu spor, vedený pod sp. zn. 68 ICm 1891/2022:

  • Ziersch bruska Z8 24
  • Soustružnické centrum Mazak Nexus 100

Minimální kupní cena předmětu zpeněžení jako celku není stanovena.

Kauce  ve výši 3.000.000 Kč

 Katastrální/detailní popis

Nemovitý majetek obchodního závodu dlužníka tvoří:

  • pozemek p. č. St. 366 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 2634 m2

Součástí je stavba: Dobroměřice, č.p. 534, výroba

Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 366,

  • pozemek p. č. 77/222 – ostatní plocha, evidovaná výměra 591 m2, způsob využití – manipulační plocha
  • pozemek p. č. 77/223 – orná půda, evidovaná výměra 118 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny, obec Dobroměřice, část obce Dobroměřice, katastrální území Dobroměřice na LV 1040.Zástavní práva, závazky

Věcné břemeno (podle listiny) spočívající v právu cesty a stezky Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. Oprávnění pro Parcela: St. 366 Povinnost k Parcela: 77/222, Parcela: 77/61, Parcela: 77/92.  Jednostranné právní jednání o zřízení služebnosti ze dne 08.12.2016. Právní účinky zápisu k okamžiku 08.12.2016 12:56:06. Zápis proveden dne 02.01.2017, pod zn.: V-4812/2016-507.

Věcné břemeno (podle listiny) spočívající v právu odběru energií z inženýrských sítí a právo využití odpadní jímky Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou k zajištění veškerých existujících, budoucích, podmíněných i nepodmíněných dluhů podle článku I smlouvy o zřízení zástavního práva: na zaplacení jistiny úvěru podle smlouvy. Oprávnění pro  Parcela: St. 366. Povinnost k Parcela: 77/172, Parcela: 77/222, Parcela: 77/223, Parcela: 77/226, Parcela: 77/228, Parcela: 77/229, Parcela: 77/61, Parcela: 77/92. Jednostranné právní jednání o zřízení služebnosti ze dne 08.12.2016. Právní účinky zápisu k okamžiku 08.12.2016 12:56:06. Zápis proveden dne 02.01.2017 zn. V-4812/2016-507.

Věcné břemeno (podle listiny) spočívající v právu cesty a stezky Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. Oprávnění pro Parcela: St. 366 Povinnost Parcela: 77/222. Jednostranné právní jednání o zřízení služebnosti ze dne 08.12.2016. Právní účinky zápisu k okamžiku 08.12.2016 12:56:06. Zápis proveden dne 02.01.2017 pod zn. V-4812/2016-507.

Věcné břemeno (podle listiny) spočívající v právu cesty a stezky v rozsahu celého pozemku Věcné břemeno se zřizuje bezúplatně na dobu neurčitou. Oprávnění pro Parcela: 77/228, Parcela: 77/229. Povinnost k Parcela: 77/222, Parcela: 77/223. Smlouva o zřízení věcného břemene - bezúplatná ze dne 12.11.2018. Právní účinky zápisu k okamžiku 03.12.2018 12:56:47. Zápis proveden dne 02.01.2019 pod zn. V-4117/2018-507.

Věcné břemeno (podle listiny) spočívající v právu odběru energií z inženýrských sítí Věcné břemeno se zřizuje bezúplatně na dobu neurčitou. Oprávnění pro Parcela: 77/228, Parcela: 77/229. Povinnost k Parcela: 77/222, Parcela: 77/223. Smlouva o zřízení věcného břemene - bezúplatná ze dne 12.11.2018. Právní účinky zápisu k okamžiku 03.12.2018 12:56:47. Zápis proveden dne 02.01.2019 pod zn. V-4117/2018-507.

Log

{{ getDate(log) }}

Kontaktní osoba

Klára Křížová

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Výběrové řízení - elektronicky
Typ Nemovité věci > Komerční
Číslo účtu 123-7502400217/0100
Odhadní cena 31 183 000 Kč
Minimální cena 1 Kč
Aktuální datum 8.12.2022 3:08:58

Dokumenty


Aktuální nabídka

Anglická aukce

SGEF 01. Soubor zařízení pro mech. svařování potrubí


Nejnižší podání: 2 130 931 Kč
Termín konání: 9. 12. 2022, 10:00
Anglická aukce

37. e - aukce ČEZ DACIA DUSTER, RZ 9T15034


Nejnižší podání: 130 000 Kč
Termín konání: 14. 12. 2022, 09:00
Anglická aukce

37. e - aukce ČEZ ŠKODA RAPID, RZ 1TK9140


Nejnižší podání: 200 000 Kč
Termín konání: 14. 12. 2022, 09:00
Anglická aukce

37. e - aukce ČEZ ŠKODA OCTAVIA, RZ 1TD3394


Nejnižší podání: 180 000 Kč
Termín konání: 14. 12. 2022, 09:00
Anglická aukce

37. e - aukce ČEZ VOLKSWAGEN CADDY, RZ 9T49925


Nejnižší podání: 150 000 Kč
Termín konání: 14. 12. 2022, 09:00
Anglická aukce

37. e - aukce ČEZ FORD TRANSIT CONNECT, RZ 9T51575


Nejnižší podání: 155 000 Kč
Termín konání: 14. 12. 2022, 09:00
Anglická aukce

37. e - aukce ČEZ VOLKSWAGEN CADDY, RZ 8T92516


Nejnižší podání: 155 000 Kč
Termín konání: 14. 12. 2022, 09:00
Anglická aukce

37. e - aukce ČEZ FORD TRANSIT CONNECT, RZ 9T57882


Nejnižší podání: 155 000 Kč
Termín konání: 14. 12. 2022, 09:00
Anglická aukce

37. e - aukce ČEZ ŠKODA FABIA, RZ 1TM5161


Nejnižší podání: 160 000 Kč
Termín konání: 14. 12. 2022, 09:00
Anglická aukce

37. e - aukce ČEZ ŠKODA FABIA, RZ 9T48851


Nejnižší podání: 100 000 Kč
Termín konání: 14. 12. 2022, 09:00
Anglická aukce

37. e - aukce ČEZ ŠKODA OCTAVIA, RZ 1TI2037


Nejnižší podání: 205 000 Kč
Termín konání: 14. 12. 2022, 09:00
Anglická aukce

37. e - aukce ČEZ TOYOTA LAND CRUISER, RZ 8T91098


Nejnižší podání: 290 000 Kč
Termín konání: 14. 12. 2022, 09:00
Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup