skip to main content

Pohledávka Východočeské tiskárny spol. s r.o. za Mgr. Václavem Červeným

výběrové řízení

Východočeská tiskárna pohledávka | Podrobný popis

Pohledávka ve výši 5 985 152,90 Kč s přísl. za dlužníkem Mgr. Václavem Červeným, advokátem, ev. č. ČAK 13207, IČ: 71347615, se sídlem Vodičkova 628/20, 110 00 Praha 1 z titulu nároku na vydání plnění z neúčinných právních úkonů. 

Rozsudkem Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích č.j. 44 ICm 1899/2014-482 ze  dne 14.12.2018 bylo určeno, že celkem sedm smluv o postoupení pohledávek uzavřených mezi insolvenčním dlužníkem jako postupitelem a Mgr. Václavem Červeným jako postupníkem je neúčinných. Rozsudek byl potvrzen Vrchním soudem v Praze jako odvolacím soudem rozsudkem č.j. 103 VSPH 258/2019-515 ze dne 03.06.2020. Dlužníkovo plnění z neúčinných právních úkonů náleží do majetkové podstaty právní mocí rozhodnutí, kterým bylo odpůrčí žalobě vyhověno (§ 239/4 IZ). Ve věci je veden spor u Obvodního soudu pro Prahu 1, sp.zn. 26 C 26/2021. o zaplacení částku 5 985 152,90 Kč s přísl.

Minimální nabídková není stanovena. Orientační nabídková cena činí 1,000.000,- Kč. 

Kauce ve výši 500.000 KčKatastrální/detailní popis

Prodej pohledávky společnosti Východočeské tiskárny spol. s r.o. za Mgr. Václavem Červeným z majetkové podstaty.

Log

Kontaktní osoba

Klára Křížová

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Výběrové řízení - obálková metoda
Typ Movité věci > Pohledávka
Číslo účtu 123-7503950237/0100
Minimální cena 1 Kč
Termín pro podání nabídek 30.8.2022
Aktuální datum 28.2.2024 13:36:35

Dokumenty


Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup