skip to main content

Pohledávky EFIT Bohemia, a.s.

výběrové řízení

Termín ukončení podání nabídek kupní ceny je dne 20.8.2024 v 11:00 hod.

Pohledávky EFIT Bohemia, a.s. | Podrobný popis

Předmětem elektronického výběrového řízení jsou pohledávky sepsané v majetkové podstatě dlužníka EFIT Bohemia, a.s., IČ: 04738985, za třetími osobami pod položkou IV. Pohledávky, specifikované pod poř. č. 1 - 19, viz příloha č. 1.

Minimální nabídková cena není stanovená.

Kauce ve výši 100.000 Kč

Více informací k podávání nabídek naleznete v přiložených Podmínkách VŘ.

Log

Kontaktní osoba

Klára Křížová

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Výběrové řízení - elektronicky
Typ Movité věci > Pohledávka
Číslo účtu 123-7499280217/0100
Minimální cena 1 Kč
Termín pro podání nabídek 20.8.2024
Kauce 100 000 Kč
Aktuální datum 20.7.2024 23:08:35

Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup