skip to main content

Pozemky o rozloze 4722 m2 v Praze - Horní Měcholupy

výběrové řízení

Termín ukončení podání nabídek kupní ceny je dne 27.05.2022 ve 12:00 hod.

Podrobný popis

Pozemky o celkové výměře 4722 m2  vedeny na listu vlastnictví č.2754 jako orná půda (4097 m2) a ostatní plocha (625 m2).

Jedná se o investičně-developerskou příležitost.

Pozemky se nacházejí v sousedství nové moderní bytové zástavby a dělí je jen již vybudovaná komunikace včetně parkovacích stání. Předpokladem je tedy výstavba stejného, či obdobného charakteru. Pozemky leží v místě kompletní občanské vybavenosti.Katastrální/detailní popis

- pozemek p. č. 539/21, ostatní plocha, evidovaná výměra 246 m2, způsob využití – jiná plocha,

- pozemek p. č. 544/45, orná půda, evidovaná výměra 476 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond,

- pozemek p. č. 547, orná půda, evidovaná výměra 3.621 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond,

- pozemek p. č. 570/4, ostatní plocha, evidovaná výměra 274 m2, způsob využití – jiná plocha,

- pozemek p. č. 570/5, ostatní plocha, evidovaná výměra 33 m2, způsob využití – jiná plocha,

- pozemek p. č. 570/6, ostatní plocha, evidovaná výměra 71 m2, způsob využití – jiná plocha,

- pozemek p. č. 570/10, ostatní plocha, evidovaná výměra 1 m2, způsob využití – ostatní komunikace,

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro obec Praha a k. ú. Horní Měcholupy, na LV č. 2754.

Log

{{ getDate(log) }}

Kontaktní osoba

Lukáš Rychnovský

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Výběrové řízení - elektronicky
Typ Nemovité věci > Pozemky
Číslo účtu 450540178/2700
Minimální cena 90 000 000 Kč
Aktuální datum 28.5.2022 9:08:41

Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup