skip to main content

Prodej nájemního domu o kapacitě 78 bytů, 5.633 m2, ul. Pančava 47, Hodonín

výběrové řízení

Zajímavá investiční příležitost v Hodoníně, celá nemovitost je dlouhodobě pronajímána. 

Termín pro podání nabídek končí dne: 13.12.2022 v 15:00 hod. 

Podrobný popis

Prodávaná nemovitost se nachází v jižní části města Hodonín na ulici Pančava a disponuje celkem 78 byty. Budova je nepodsklepená, osmipodlažní, panelové konstrukce, bez zateplení. Střecha po rekonstrukci, stáří cca 10 let, zateplená. Okna plastová, vstupní dveře původní, hliníkové. V 1.NP se nachází pouze jedna bytová jednotka o dispozici 4+KK. Každé poschodí disponuje celkem 11 samostatnými bytovými jednotkami, přičemž osm z nich je vč. lodžie V bytovém domě se nacházejí dvě výtahové šachty a únikové schodiště. Výtahy o nosnosti 320 kg a 500 kg obsluhují i nejvyšší osmé podlaží. Budova má statut ubytovny.

Celá nemovitost je nyní pronajata a užívána, nájemní smlouvy jsou sjednány na dobu určitou, a to vždy na období následujícího roku. Aktuálně nájemní smlouvy vyprší ke dni 31.1.2023.

Sítě: elektřina, vodovodní řad (vlastní přípojka uvnitř budovy)

Vytápění + ohřev vody: dálkové (ČEZ Hodonín) 

Kanalizace: veřejná kanalizace (VAK Hodonín) 

Internet: NET-connect s.r.o. 

TV: centrální anténa

Výměra pozemků celkem:                                                               3.164 m2

Celková plocha určená pro bytové jednotky činí cca:               3.362 m2

Plochy domu celkem cca                                                                 5.633 m2*

Celkem bytových jednotek:                                                              78

Celkem bytových jednotek na podlaží:                                         11 (vyjma 1.NP)

Počet nadzemních podlaží:                                                             8

Počet podzemních podlaží:                                                             0

*jedná se o hrubou výměru ploch, která nezahrnuje obvodové zdivo, dělící příčky atp.

Přístup: Nemovitost je velmi dobře dosažitelná veřejnou dopravou i autem. Autobusová zastávka se nachází ve vzdálenosti cca 400m. Parkování je možné přímo před budovou. Přístup do budovy je umožněn ze západní strany budovy, po nízkém schodišti.  

Nemovitost je zajímavou investiční příležitostí. Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.

*PENB nebyl zpracován, proto uvádíme třídu G.


Termín pro podání nabídek končí dnem:       13.12.2022 do 15:00 hod, včetně 

Požadovaná kauce:                                                 1.000.000,- Kč

Číslo účtu pro složení kauce:                               123-8564480237 / 0100 (Komerční banka, a.s.)

Upozornění: výherce výběrového řízení nehradí zprostředkovateli žádné další poplatky nad rámec ceny dosažené v aukci; předmět prodeje je osvobozen od daně z přidané hodnoty (DPH) a nelze uplatnit odpočet této daně. Katastrální/detailní popis

- pozemek p. č. St. 7631/1 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 704 m2

Součástí je stavba: Hodonín, č.p. 3785, jiná st.

Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 7631/1

- pozemek p. č. 2146/9 – ostatní plocha, evidovaná výměra 1611 m2, způsob využití – jiná plocha

- pozemek p. č. 2146/31 – ostatní plocha, evidovaná výměra 384 m2, způsob využití – jiná plocha

- pozemek p. č. 2146/32 – ostatní plocha, evidovaná výměra 331 m2, způsob využití – jiná plocha

- pozemek p. č. 2146/33 – ostatní plocha, evidovaná výměra 79 m2, způsob využití – jiná plocha

- pozemek p. č. 2146/34 – ostatní plocha, evidovaná výměra 55 m2, způsob využití – jiná plocha

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín, obec a  katastrální území Hodonín na LV 19630.Zástavní práva, závazky

Věcné břemeno (podle listiny) služebnost inženýrské sítě spočívající v právu uložení vodovodní přípojky pod povrchem částí pozemku a v právu přístupu k ní za účelem údržby a oprav v rozsahu dle GP č. 9874-442/2018, a to po dobu technologické životnosti vodovodní přípojky. Oprávnění pro Parcela: St. 7631/1. Povinnost k Parcela: 2883/8, vše zapsáno pod sp. zn. V-8528/2019-706.

Zástavní právo smluvní k zajištění pohledávky: Budoucí určená individuálně, Smlouva o úvěru, číslo smlouvy: 99018159815, výše jistiny dluhu do: 35.000.000,00 Kč, řádná konečná splatnost: 31.5.2037 Budoucí určená druhem a dobou vzniku, dluhy vzniklé z bezdůvodného obohacení v případě eventuální neplatnosti některé z výše uvedených smluv, vzniklé nejpozději do: 30.11.2037, do celkové výše jistiny dluhů: 35.000.000,00 Kč Budoucí určená právním důvodem, náhrada škody a smluvní pokuty podle zástavní smlouvy, doba vzniku do: 30.11.2037, celková výše jistiny dluhu do: 3.500.000,00 Kč. Oprávnění pro Komerční banka, a.s., Na příkopě 969/33, Staré Město, 11000 Praha 1, RČ/IČO: 45317054. Povinnost k Parcela: St. 7631/1, Parcela: 2146/31, Parcela: 2146/32, Parcela: 2146/33, Parcela: 2146/34, Parcela: 2146/9, vše zapsáno pod sp. zn. V-5690/2017-706.

Log

{{ getDate(log) }}

Kontaktní osoba

Alice Nováková

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Výběrové řízení - elektronicky
Typ Nemovité věci > Komerční
Číslo účtu 123-8564480237/0100
Minimální cena 1 Kč
Aktuální datum 8.12.2022 3:01:54

Aktuální nabídka

Anglická aukce

SGEF 01. Soubor zařízení pro mech. svařování potrubí


Nejnižší podání: 2 130 931 Kč
Termín konání: 9. 12. 2022, 10:00
Anglická aukce

37. e - aukce ČEZ DACIA DUSTER, RZ 9T15034


Nejnižší podání: 130 000 Kč
Termín konání: 14. 12. 2022, 09:00
Anglická aukce

37. e - aukce ČEZ ŠKODA RAPID, RZ 1TK9140


Nejnižší podání: 200 000 Kč
Termín konání: 14. 12. 2022, 09:00
Anglická aukce

37. e - aukce ČEZ ŠKODA OCTAVIA, RZ 1TD3394


Nejnižší podání: 180 000 Kč
Termín konání: 14. 12. 2022, 09:00
Anglická aukce

37. e - aukce ČEZ VOLKSWAGEN CADDY, RZ 9T49925


Nejnižší podání: 150 000 Kč
Termín konání: 14. 12. 2022, 09:00
Anglická aukce

37. e - aukce ČEZ FORD TRANSIT CONNECT, RZ 9T51575


Nejnižší podání: 155 000 Kč
Termín konání: 14. 12. 2022, 09:00
Anglická aukce

37. e - aukce ČEZ VOLKSWAGEN CADDY, RZ 8T92516


Nejnižší podání: 155 000 Kč
Termín konání: 14. 12. 2022, 09:00
Anglická aukce

37. e - aukce ČEZ FORD TRANSIT CONNECT, RZ 9T57882


Nejnižší podání: 155 000 Kč
Termín konání: 14. 12. 2022, 09:00
Anglická aukce

37. e - aukce ČEZ ŠKODA FABIA, RZ 1TM5161


Nejnižší podání: 160 000 Kč
Termín konání: 14. 12. 2022, 09:00
Anglická aukce

37. e - aukce ČEZ ŠKODA FABIA, RZ 9T48851


Nejnižší podání: 100 000 Kč
Termín konání: 14. 12. 2022, 09:00
Anglická aukce

37. e - aukce ČEZ ŠKODA OCTAVIA, RZ 1TI2037


Nejnižší podání: 205 000 Kč
Termín konání: 14. 12. 2022, 09:00
Anglická aukce

37. e - aukce ČEZ TOYOTA LAND CRUISER, RZ 8T91098


Nejnižší podání: 290 000 Kč
Termín konání: 14. 12. 2022, 09:00
Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup