skip to main content

RD 6+2 Mladá Boleslav, ulice Viničná

výběrové řízení

Termín ukončení podání nabídek kupní ceny je dne 30.11.2023 v 11:00 hod.

Podrobný popis

Přízemní, zděný, nepodsklepený rodinný dům s využitým podkrovím pod sedlovou střechou. Dům je samostatně stojící, situovaný do nepravidelného tvaru. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu. Dům napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Objekt sestává ze dvou bytových jednotek o velikosti 3+1 (I. nadzemní podlaží) a 3+1 (podkroví) každá s kompletním sociálním zařízením a společným vstupem. Na pozemku p.č. St. 717/2 se nachází objekt, jedná se o zděnou stavbu se dvěma nadzemními podlažími s pultovou střechou, sestávající z prostoru kanceláře, skladu a hospodářské části s kompletním sociálním zařízením. 

Zájemce prohlašuje dle dostupných informací, že předmět zpeněžení je v současné době  užíván a jsou na něm uzavřeny celkem tři nájemní smlouvy.

Doporučená nabídková kupní cena činí 24.000.000 Kč. 

Požadována kauce ve výši 2.400.000 Kč.

Více informací k podávání nabídek naleznete v přiložených Podmínkách VŘ.Katastrální/detailní popis

  • pozemek p. č. St. 717/2 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 1967 m2

Součástí je stavba: Mladá Boleslav, bez č.p./č.e., zem.stav

Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 717/2,

  • pozemek p. č. St. 717/3 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 121 m2

Součástí je stavba: Mladá Boleslav, č.p. 1363, rod.dům

Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 717/3,

  • pozemek p. č. 208/16 – orná půda, evidovaná výměra 572 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond
  • pozemek p. č. 1341/12 – ostatní plocha, evidovaná výměra 41 m2, způsob využití – jiná plocha

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mladá Boleslav, obec Mladá Boleslav (okres Mladá Boleslav), část obce Mladá Boleslav III, katastrální území Mladá Boleslav na LV 2764.Zástavní práva, závazky

Věcná práva jsou zapsána na LV č. 2764 katastrální území Mladá Boleslav.

Log

Kontaktní osoba

Klára Křížová

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Výběrové řízení - elektronicky
Typ Nemovité věci > Domy
Číslo účtu 131-8440297/0100
Odhadní cena 24 000 000 Kč
Minimální cena 1 Kč
Termín pro podání nabídek 30.11.2023
Kauce 2 400 000 Kč
Aktuální datum 1.12.2023 8:15:04

Dokumenty


Aktuální nabídka

Anglická aukce
...

Soubor pohledávek za jedním dlužníkem - NFA Holding, a.s. v likvidaci, IČ 24742635


Nejnižší podání: 20 000 Kč
Termín konání: 4. 12. 2023, 10:00
Anglická aukce
...

Soubor pohledávek za jedním dlužníkem - Acquisition Capital a.s., IČ 24136069


Nejnižší podání: 20 000 Kč
Termín konání: 4. 12. 2023, 10:15
Anglická aukce
...

Soubor pohledávek za jedním dlužníkem - Arca Investments v reštruktualizácii, a.s., IČ 35975041


Nejnižší podání: 20 000 Kč
Termín konání: 4. 12. 2023, 10:30
Anglická aukce
...

Soubor pohledávek za jedním dlužníkem - EFIT Bohemia, a.s., IČ 04738985


Nejnižší podání: 20 000 Kč
Termín konání: 4. 12. 2023, 10:45
Anglická aukce
...

Pohledávky nepřihlášené v insolvenčních řízeních, soubor pohledávek za - Arca Capital Bohemia, a.s., IČ 27110265 a KGI - Global Investments a.s. (dříve též Krupa Global Investments a.s.) IČ 05709466


Nejnižší podání: 1 Kč
Termín konání: 4. 12. 2023, 11:00
Anglická aukce
...

Stavební pozemky Rosice u Brna, okres Brno-venkov


Nejnižší podání: 2 900 000 Kč
Termín konání: 4. 12. 2023, 13:00
dražba
...

RD 4+1 v obci Čistá - Kůzová, k.ú. Nová Ves u Rakovníka


Nejnižší podání: 3 250 000 Kč
Termín konání: 5. 12. 2023, 09:00
Anglická aukce
...

Zemědělská usedlost v k.ú. Náchod u Tábora a pozemky Chotoviny, k.ú. Liderovice, okres Tábor


Nejnižší podání: 2 100 000 Kč
Termín konání: 7. 12. 2023, 10:00
přímý prodej
...

Areál Chudeřice u Bíliny, okres Teplice


pronájem
...

Pronájem parkovacího stání č. 421, ul. Sedláčkova, Brno - Líšeň


Uzavření nabídek: 8. 12. 2023, 17:00
přímý prodej
...

Pozemky 2713 m2, Prostějov


přímý prodej
...

Pozemky Brno-Horní Heršpice


Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

<p>1. Registrovat se</p><p>2. Uhradit jistotu = vratnou kauci</p><p>3. Přihlásit se</p>

Zobrazit správný postup