skip to main content

SKI areál Blansko

výběrové řízení

Prodej formou elektronického VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ !

Termín ukončení podání nabídek kupní ceny je dne 25.05.2022 v 12:00 hod.

Podrobný popis

Předmětem prodeje je movitý a nemovitý majetek lyžařského areálu v Blansku nacházející se na pozemcích jiných vlastníků, který se skládá z horního a dolního lyžařského vleku, z horní a dolní stanice vleku, z elektrických rozvodů, chladící technologie typu Imed Impianti TTG1/1SN s betonovou čerpací jímkou, rozvodů a přívodů vody pro technické zasněžování, z umělého osvětlení sjezdových tratí, ze skladové buňky poblíž dolního vleku, z obslužného objektu, z buňky občerstvení, vodoměrné šachty, z hlavního trubního přivaděče vody a dalšího příslušenství blíže specifikovaného níže, či v soupisu majetkové podstaty Tělocvičné jednoty Sokol Blansko, Hořice 34, 678 01 Blansko IČ 49463748 a ve znaleckém posudku č. 4004-18/2021.

Popis:

Lyžařský areál se rozkládá na severní straně zastavěné městské části Blansko - Hořice. Je umístěn na svahu orientovaném k východu. Vlastní areál se skládá ze dvou vleků, horní stanice u delšího vleku, stanice v dolní části kratšího vleku, elektrických rozvodů a rozvodů vody pro zasněžování, umělého osvětlení svahu, skladové buňky pro občerstvení a správního objektu včetně ostatních movitých věcí nezbytných pro provoz areálu.
Jedná se o drážní díla, dráhy visuté a budovy pro dopravu a stavby s nimi související.

Lyžařský areál disponuje velmi kvalitní a pestrou sjezdovou tratí, z tohoto důvodu se jedná o lukrativní investiční záměr. Areál je však ve špatném technickém stavu s nedostatečnou vybaveností službami v okolí areálu, a proto je nutná celková rekonstrukce dopravního zařízení. V dané lokalitě má lyžování dlouholetou tradici a nespornou výhodou pro realizaci záměru je spádovost z Blanska  a blízká dojezdová vzdálenost z Brna.

Hlavní stavby:

Horní stanice delšího vleku je samostatně stojící budova. Má dvě nadzemní podlaží s plochou střechou, bez podsklepení. Přízemí objektu slouží jako místnost obsluhy a sklad a v patře je odpočinková místnost.

Dolní stanice je pro obsluhu kratšího vleku situován u jeho dolní stanice. Jedná se o jednoduchý dřevěný objekt. Je přízemní, s vysokou sedlovou střechou, s využitým podkrovím. Uzpůsobena pro provozní a skladové účely.

Lyžařský vlek LV 200 (označen jako vlek "A" - kratší) je dlouhý 173 m - typu VL 315 s elektronickou regulací rychlosti lana a s umělým osvětlením na sloupech.

Lyžařský vlek LV 300 (označen jako vlek "B" - delší) je dlouhý 313 m - typu VL 315 s elektronickou regulací rychlosti lana a s umělým osvětlením na sloupech.

Vodovody trubní DM 100 mm – vodovodní přípojka a rozvody vody jsou polyetylénové trubky o průměrném Js 100mm a celkové délce 580 m.

Vodovodní šachta – vodoměrná šachta je podzemní betonová šachta  vystrojená čerpadlem, kulovým ventilem, vodoměrem a ventilem CLAVAL pro zajištění dálkového ovládání přítoku vody.

Chladící věž typu IMED IMPLANT TTG1/Q1/1SN – je italské výroby, s betonovou čerpací jímkou.

Zasněžovací stožáry typu BKP 12K – 2 ks a BKP 8K – 1 ks. 1x zasněžovací tyč BKMK (1 ks)., 2 x zasněžovací tyč BKP12K, mobilní sáně na přepravu.

Obslužný objekt je zděný dvoupodlažní objekt přízemí a podsklepení, s dřevěnou sedlovou střechou. Stavba je postavena ze zdiva z porothermových tvárnic, příčky z Ytongu. Základy jsou ze železového betonu s vodorovnou a svislou izolací. Podkrovní prostor je užíván jako odpočivná místnost. V suterénu je umístěna technika pro technické zasněžování s hlavním čerpadlem, v přízemí je umístěna kancelář s pokladnou a úložiště pro obsluhu. V podkroví je další odpočivná místnost . V objektu je dále umístěno ovládání systému technického zasněžování, přívodu vody, umělého osvětlení, meteostanice a webkamera. 

Vedlejší stavby:

Mobilní buňka - užívaná jako sklad poblíž vleku A. Má dřevěnou konstrukci oboustranně obitou. Je bez základů, přízemní s plochou střechou.

Bývalá pokladna nyní sklad – jedná se o mobilní buňku užívanou jako sklad poblíž provozního objektu. Má kovovou opláštěnou konstrukci. Je bez základů, přízemní s plochou střechou.

Venkovní úpravy:

Umělé osvětlení sjezdovek – ocelové stožáry, včetně podzemních kabelových přípojek. Stožáry jsou vysoké 10m, každý se 4 výbojkovými svítidly k osvětlení sjezdovky.

Elektro přípojky k vlekům.

Podzemní šachty skružené z prefa dílců - hloubka 2.00 m – podzemní šachty skružené prefabrikované betonové šachty s vyústěním vodních ventilů a vybavené přívody elektřiny pro sněžná děla a možností uchycení zasněžovacích stožárů.

MOVITÉ VĚCI:

Mezi movité věci patří zejména:

  • vybavení staveb – nábytek, elektro zařízení, dále příslušenství vleků, nářadí atp.
  • nákladní sněžný skůtr Bombardier LYNX 5900 v.č. 5347018

(movitý majetek je detailně sepsaný v soupisu majetkové podstaty a ve znaleckém posudku č.4004-18/2021).
Katastrální/detailní popis

- budova Hořice, č. p. 34, tech.vyb, na parcele 301/2, na LV 387 

zapsáno v Katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, KP Blansko, obec Blansko a k.ú. Hořice u Blanska, na LV 384.


Log

Kontaktní osoba

Lukáš Rychnovský

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Výběrové řízení - elektronicky
Typ Nemovité věci > Ostatní
Číslo účtu 450540098/2700
Minimální cena 1 Kč
Termín pro podání nabídek 25.5.2022
Aktuální datum 7.12.2023 18:45:00

Dokumenty


Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

<p>1. Registrovat se</p><p>2. Uhradit jistotu = vratnou kauci</p><p>3. Přihlásit se</p>

Zobrazit správný postup