skip to main content

Sklady Šepetely, okres Litoměřice

výběrové řízení

Termín ukončení podání nabídek kupní ceny je dne 30.11.2021 ve 12:00 hod.

Podrobný popis

Nabízíme k prodeji zrekonstruovanou budovu sloužící jako sklad a zpracování ovoce nacházející se v zemědělském areálu bývalé odchovny telat - budova včetně příslušenství a pozemků, situovaná v obci Třebívlice, části Šepetely, která není s obcí stavebně srostlá. Je napojená na veřejné inženýrské sítě: elektrickou energii, vodovod. Kanalizace do vlastního septiku.

Jedná se o původní Pavilon mléčné výživy, který byl rekonstruován v roce 2013 na nynější objekt pro skladování a zpracování ovoce.

Stavba půdorysného tvaru protáhlého obdélníku se středovou průběžnou chodbou dispozičně zahrnuje chladírenské boxy, prostory pro třídění a zpracování ovoce, expedici. Technologie chlazení je umístěna v přístavku a je součástí nemovitosti. Objekt je zděný s modulem sloupů 6,0 m na betonových základech. Střecha sedlová - lepené příhradové vazníky se zavěšeným podhledem.

Krytina plechová, klempířské konstrukce úplné. Vnější omítky vápenné, vnitřní vápenné, akustické obklady.

Tepelné izolace. Podlahy betonové mazaniny, keramické dlažby. Rozvody elektro, vody, kanalizace. Okna zdvojené, dveře dřevěné, protipožární.

Budova se nachází v zemědělském areálu. Přístup je možný na základě věcného břemene zapsaném na listu vlastnictví.Katastrální/detailní popis

- pozemek p. č. St. 59/4 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 1.924 m2, způsob ochrany – chráněná krajinná oblast – II. – IV. zóna

             Součástí je stavba: bez čp/če, zem. stav

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 59/4

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, KP Litoměřice, pro obec Třebívlice a k.ú. Šepetely, na LV č. 378.Zástavní práva, závazky

Věcné břemeno cesty dle GP číslo 73-99/2018 pro parcelu č. St. 59/4 s povinností k parcelám č. 87/11, 87/12 a 87/8 na základě smlouvy o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 31.10.2018. Právní účinky zápisu ke dni 01.11.2018. Zápis proveden dne 22.11.2018, zn. V-10097/2018-506

a věcné břemeno chůze dle GP číslo 73-99/2018 pro parcelu č. St. 59/4 s povinností k parcelám č. 87/11, 87/12 a 87/8 na základě smlouvy o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 31.10.2018. Právní účinky zápisu ke dni 01.11.2018. Zápis proveden dne 22.11.2018, zn. V-10097/2018-506.

Log

{{ getDate(log) }}

Kontaktní osoba

Lukáš Rychnovský

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Výběrové řízení - obálková metoda
Typ Nemovité věci > Komerční
Číslo účtu 4211126058/6800
Odhadní cena 15 000 000 Kč
Minimální cena 6 000 000 Kč
Kauce 500 000 Kč
Aktuální datum 28.5.2022 10:30:00

Dokumenty


Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup