skip to main content

SLOVLIKER ČR lihovar, Kunovice, okres Uherské Hradiště

výběrové řízení

Termín ukončení podání nabídek kupní ceny je dne 6.10.2021 v 15:00 hod.

Výrobně skladovací areál vybavený výrobní technologií lihovaru na výrobu lihu vysoké kvality s možným využitím pro farmaceutické, průmyslové a potravinářské účely, včetně likérky.

Podrobný popis

Předmětem výběrového řízení je soubor věcí nemovitých a movitých:

Soubor věcí nemovitých tvoří: viz katastrální popis.

Soubor věcí movitých zahrnuje movité věci tvořící část technologie lihovaru a likérky, jejichž oddělní od zbytku technologie je možné bez významného znehodnocení věci hlavní, tj. nemovitostí včetně pevně zabudované technologie. Jedná se o:

- Nádrž na míchání sirupu

- Kameninové nádoby ( egalizace ), 24 ks

- Myčka lahví PS-P6/110-160

- Vystřikovačka láhví SC18R

- Automatický změkčovací filtr

- Plnící a uzavírací monoblok SV09MF

- Etiketovačka SR/1

- Tiskárna INK JET LINX 4800

- Balička S2A

- Ovíječka EXP-M

- Dopravníky

Specifikace a ocenění Souboru samostatných movitých věcí jsou uvedeny v dodatku znaleckého posudku VEGA UHERSKÉ HRADIŠTĚ a.s. č. 6769-214/2016 ze dne 29.7.2016.

Výrobně skladovací areál plně vybavený výrobní technologií lihovaru na výrobu lihu vysoké kvality s možným využitím pro farmaceutické, průmyslové a potravinářské účely, včetně likérky.

Výrobně skladovací areál plně vybavený výrobní technologií lihovaru na výrobu lihu vysoké kvality s možným využitím pro farmaceutické, průmyslové a potravinářské účely, včetně likérky.

Hlavní výrobní možnosti:

Průmyslová výroba rafinovaného kvasného lihu    

  • bezvodého
  • technického
  • jemného
  • denaturovaného do pohonných hmot
  • bezvodého denaturovaného do pohonných hmot

Likérka – výroba likérů

Výrobní kapacita:

Celková výrobní kapacita dvou výrobních linek činí cca 10.000 la/den, v objemu etanolu 95,7 % až 99,8 %  (starší výrobní linka cca 2.500 la/den, nová výrobní linka cca 7.500 la/den při kontinuální produkci).

Výrobní areál:

Pozemky o rozloze cca 20.000 m2, výrobní prostory, vnitřní skladovací prostory cca 4.800 m2. Výrobní areál byl zásadně rekonstruován v letech 2003 -2004, investicí ve výši přes 100 mil. Kč.

Investiční potenciál:

Studie pro vybudování energetického zdroje (bioplynové stanice, lihové motorové jednotky), s možností synergického propojení se stávající technologií.

Daňové aspekty

Vzhledem k tomu, že předmětem výběrového řízení je nemovitý a movitý majetek, bylo na základě stanovených cen určeno, že na movitý majetek připadne částka ve výši   0,95 % z kupní ceny a tato část je zatížena DPH ve výši 21 % a na nemovitý majetek připadne část ve výši 99,05 % z kupní ceny.

Katastrální/detailní popis

Soubor věcí nemovitých tvoří:

- pozemek p.č. 3263/19 - orná půda, evidovaná výměra 673 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 3263/78 - orná půda, evidovaná výměra 410 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 3264/1 - ostatní plocha, evidovaná výměra 374 m2, způsob využití - jiná plocha

- pozemek p.č. 3265/9 - vodní plocha, evidovaná výměra 218 m2, způsob využití - koryto vodního toku přirozené nebo upravené

- pozemek p.č. 3266/1 - ostatní plocha, evidovaná výměra 7.358 m2, způsob využití - jiná plocha

- pozemek p.č. 3266/2 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 969 m2

             Součástí je stavba: bez čp/če, jiná st.

             Stavba stojí na pozemku p.č.: 3266/2

- pozemek p.č. 3266/3 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 24 m2

             Součástí je stavba: bez čp/če, jiná st.

             Stavba stojí na pozemku p.č.: 3266/3

- pozemek p.č. 3266/4 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 1.275 m2

             Součástí je stavba: bez čp/če, jiná st.

             Stavba stojí na pozemku p.č.: 3266/4

- pozemek p.č. 3266/5 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 1.257 m2

             Součástí je stavba: bez čp/če, jiná st.

             Stavba stojí na pozemku p.č.: 3266/5

- pozemek p.č. 3266/6 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 1.040 m2

             Součástí je stavba: bez čp/če, jiná st.

             Stavba stojí na pozemku p.č.: 3266/6

- pozemek p.č. 3266/7 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 144 m2

             Součástí je stavba: bez čp/če, jiná st.

             Stavba stojí na pozemku p.č.: 3266/7

- pozemek p.č. 3266/8 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 1.040 m2

             Součástí je stavba: bez čp/če, jiná st.

             Stavba stojí na pozemku p.č.: 3266/8

- pozemek p.č. 3266/9 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 1.039 m2

             Součástí je stavba: bez čp/če, jiná st.

             Stavba stojí na pozemku p.č.: 3266/9

- pozemek p.č. 3267/1 - ostatní plocha, evidovaná výměra 399 m2, způsob využití - manipulační plocha

- pozemek p.č. 3268 - ostatní plocha, evidovaná výměra 144 m2, způsob využití - ostatní komunikace

- pozemek p.č. 3270/2 - ostatní plocha, evidovaná výměra 1.396 m2, způsob využití - jiná plocha

- pozemek p.č. 3270/3 - ostatní plocha, evidovaná výměra 433 m2, způsob využití - jiná plocha

- pozemek p.č. 3270/4 - ostatní plocha, evidovaná výměra 143 m2, způsob využití - jiná plocha

- pozemek p.č. 3270/5 - ostatní plocha, evidovaná výměra 34 m2, způsob využití - jiná plocha

- pozemek p.č. 3270/6 - ostatní plocha, evidovaná výměra 77 m2, způsob využití - jiná plocha

- pozemek p.č. 3271/3 - orná půda, evidovaná výměra 1.395 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 3271/4 - orná půda, evidovaná výměra 1.430 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 3271/5 - orná půda, evidovaná výměra 48 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 3271/6 - orná půda, evidovaná výměra 16 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 3271/14 - orná půda, evidovaná výměra 7 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 3271/16 - orná půda, evidovaná výměra 448 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 3271/21 - orná půda, evidovaná výměra 394 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 3271/31 - orná půda, evidovaná výměra 663 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 3848/19 - ostatní plocha, evidovaná výměra 19 m2, způsob využití - ostatní komunikace

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně, KP Uherské Hradiště, pro obec Kunovice a k.ú. Kunovice u Uherského Hradiště, na LV č. 5372

a dále

- pozemek p.č. 660 - orná půda, evidovaná výměra 581 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně, KP Uherské Hradiště, pro obec Uherské Hradiště a k.ú. Vésky, na LV č. 846.

Log

{{ getDate(log) }}

Kontaktní osoba

Klára Křížová

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Výběrové řízení - obálková metoda
Typ Nemovité věci > Komerční
Číslo účtu 4211125768/6800
Odhadní cena 87 632 000 Kč
Minimální cena 50 000 000 Kč
Aktuální datum 28.5.2023 1:08:16

Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

<p>1. Registrovat se</p><p>2. Uhradit jistotu = vratnou kauci</p><p>3. Přihlásit se</p>

Zobrazit správný postup