skip to main content

Spoluvlastnický podíl 1/6 pozemku, Kníničky, okres Brno - město

výběrové řízení

Termín ukončení podání nabídek kupní ceny je dne 20.05.2022 v 12:00 hod.

Pozemek Kníničky, okres Brno - město | Podrobný popis

Jedná se o pozemek (spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/6 pozemku o celkové rozloze 1451 m2, tedy o velikosti 241 m2), který se dle platného územního plánu města Brna nachází ve funkční ploše R - ZVLÁŠTNÍ PLOCHY PRO REKREACI. Plochy R - jsou určeny pro hromadnou rekreaci sport zábavu a soustředěné formy rekreačního bydlení a ubytování. Jedná se zejména o sportovní a zábavní komplexy – sportoviště organizované tělovýchovy – rekreační střediska.

Inženýrské sítě (vodovod, kanalizace, el., plyn) jsou k dispozici cca 60m od hranice pozemku v komunikaci Hrázní.

V okolí se nachází ve stejné funkční ploše několik “penzionů”. Na sousedním pozemku je v plánu realizace areálu pro volnočasové a sportovní aktivity hotelu Maximus Resort.



Katastrální/detailní popis

Spoluvlastnický podíl id. 1/6

  • pozemek p.č. 3570, trvalý travní porost, evidovaná výměra 1451 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město, obec Brno, katastrální území Kníničky na LV 2135.





Log

Kontaktní osoba

Lukáš Rychnovský

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Výběrové řízení - elektronicky
Typ Nemovité věci > Pozemky
Číslo účtu 450540477/2700
Minimální cena 1 150 000 Kč
Termín pro podání nabídek 20.5.2022
Aktuální datum 28.2.2024 13:30:48

Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup