skip to main content

Spoluvlastnický podíl id 1/2 RD Křenovy, okres Domažlice

výběrové řízení

Opakovaný prodej, zpeněžení formou elektronického výběrového řízení 

Podrobný popis

Formou výběrového řízení nabízíme ke koupi spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/2 na rodinném domě v obci Křenovy v Plzeňském kraji. Jedná se o samostatně stojící zděný rodinný dům o dispozici 5+1, s přilehlými budovami, a zahradou o výměře 800m2. V přízemí RD se nachází veranda, dva pokoje, kuchyň, spíž, koupelna a WC, v podkroví jsou tři pokoje. Tloušťka stěn je 45 – 60 cm. Střecha je sedlová. V roce 2016 byla provedena výměna oken za plastová, také byla provedena výměna kotle na vytápění na pevná paliva Dakon a radiátorovými články Korado. Ohřev teplé užitkové vody zajišťuje kombinovaný boiler. Nově provedeny rozvody el. instalace. Kanalizace svedena do vlastního septiku.


Sítě: elektřina, veřejný vodovod

Kanalizace: svedena do vlastního septiku

Ohřev vody: kombinovaný boiler

Vytápění: kotel na tuhá paliva, radiátorové články Korado

Přístup: bezproblémový, parkování možné na vlastním pozemku 


Další informace: 

Jedná se o zpeněžení formou elektronického výběrového řízení.

Požadovaná kauce: 100.000 Kč

Termín pro podání nabídek končí: 14.12.2022 ve 13:00 hod. (včetně) 

Termín prohlídky: 7.12.2022 ve 14:00 hod. 

Podmínky VŘ jsou součástí přiložených dokumentů. Každý účastník je povinen před vstupem do VŘ odsouhlasit tyto podmínky svým podpisem. 

Znalecký posudek je volně ke stažení v přiložených dokumentech. 

Prodej v rámci zpeněžení majetku dlužníka, insolvenční řízení vedené pod sp. zn.: KSPL 54 INS 16473/2021
Katastrální/detailní popis

Spoluvlastnický podíl id. 1/2:

-  pozemek p. č. 17, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 659 m2,

Součástí je stavba: Křenovy, č.p. 50, rod. dům

Stavba stojí na pozemku p.č.: 17

-  pozemek p. č. 18, zahrada, o výměře 320 m2,  způsob ochrany – zemědělský půdní fond

-  pozemek p. č. 20/2, zahrada, o výměře 32 m2,   způsob ochrany – zemědělský půdní fond

-  pozemek p. č. 21/2, zahrada, o výměře 479 m2,   způsob ochrany – zemědělský půdní fond

zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, KP Domažlice, pro obec a k.ú. Křenovy, na LV č. 74.Zástavní práva, závazky

Zástavní práva v k.ú. Křenovy na LV 74.

Log

{{ getDate(log) }}

Kontaktní osoba

Alice Nováková

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Výběrové řízení - elektronicky
Stav prodáno
Typ Nemovité věci > Domy
Odhadní cena 1 077 500 Kč
Minimální cena 799 000 Kč
Kauce 100 000 Kč
Aktuální datum 28.3.2023 4:56:13

Dokumenty


Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup