skip to main content

Spoluvlastnický podíl na RD Mladcová a zahrada, okres Zlín

výběrové řízení

Podrobný popis

Nabízíme spoluvlastnický podíl id 2/5 rodinného dvojdomu. Obě části domu jsou řešeny jako 4+1.

V domě se nachází chodba o výměře 3,90 m2, kuchyně 7,20 m2, jídelna 17,64 m2, obývací pokoj 22 m2, WC 1,69 m2, chodba 14,00 m2, koupelna s WC 4,65 m2, ložnice 12,90 m2, pokoj 11,25 m2, pokoj o výměře 9,37 m2, schodiště 2,89 m2, balkon 9,73 m2, sklep o výměře 49,96 m2. Podlahová plocha činí 107,49 m2. Podlahová plocha druhé části domu s č. p. 302 činí 107,49 m2, celkem podlahová plocha 214,98 m2. Podlahová plocha vč. příslušenství činí 274,67 m2. Okna jsou EURO dřevěná se žaluziemi. Do domu je zavedena elektřina o napětí 230V, zemní plyn. Zdrojem vody je vodovod. Ohřev vody zajišťuje plynový kombinovaný kotel a topení v domě ústředně plynový kotel.Katastrální/detailní popis

spoluvlastnický podíl id. 2/5:

 - pozemek p. č. St. 561  - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 63 m2

             Součástí je stavba: Mladcová, č.p. 301, rod. dům

              Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 561

- pozemek p. č.  St. 562 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 62 m2,

             Součástí je stavba: Mladcová, č.p. 302, rod. dům

              Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 562

- pozemek p. č.  21/5 – zahrada, evidovaná výměra 280 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

- pozemek p. č.  21/7 – zahrada, evidovaná výměra 277 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, KP Zlín, pro obec Zlín a k.ú. Mladcová, na LV č. 244 (dále „Nemovitost 1“)

a dále

- pozemek p. č. 21/8 - zahrada, evidovaná výměra 165 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, KP Zlín, pro obec Zlín a k.ú. Mladcová, na LV č. 619 (dále „Nemovitost 2“)Zástavní práva, závazky

Nařízení předběžného opatření zákaz prodat, zcizit nebo jinak právně nebo fakticky nakládat či zatěžovat, pronajmout, přenechat do užívání či požívání jinému, Povinnost k Parcela: 21/8, Listina Usnesení soudu o nařízení předběžného opatření Městský soud v Praze 2Nc- 1072/2015 -9 ze dne 08.07.2015. Právní účinky zápisu k okamžiku 09.07.2015 08:46:35. Zápis proveden dne 10.07.2015; uloženo na prac. Vsetín, zapsáno pod zn. Z-1534/2015-810.

Nařízení předběžného opatření na spoluvlastnický podíl 2/5 SJM Černý František a Černá Marie zákaz prodat, zcizit nebo jinak právně nebo fakticky nakládat či zatěžovat, pronajmout, přenechat do užívání či požívání jinému, Povinnost k Parcela: St. 561, Parcela: St. 562, Parcela: 21/5, Parcela: 21/7, Listina Usnesení soudu o nařízení předběžného opatření Městský soud v Praze 2Nc- 1072/2015 -9 ze dne 08.07.2015. Právní účinky zápisu k okamžiku 09.07.2015 08:46:35. Zápis proveden dne 10.07.2015; uloženo na prac. Vsetín, zapsáno pod zn. Z-1534/2015-810.


Log

Kontaktní osoba

Jarmila Matysová

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Výběrové řízení - obálková metoda
Typ Nemovité věci > Domy
Číslo účtu 450540223/2700
Odhadní cena 1 940 000 Kč
Minimální cena 1 940 000 Kč
Termín pro podání nabídek 23.9.2022
Kauce 250 000 Kč
Aktuální datum 7.12.2023 17:52:09

Dokumenty


Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

<p>1. Registrovat se</p><p>2. Uhradit jistotu = vratnou kauci</p><p>3. Přihlásit se</p>

Zobrazit správný postup