skip to main content

Technologie na zpracování odpadu

výběrové řízení

Termín pro padání nabídek končí dne 20. 3. 2023 VE 12:00HOD.

Podrobný popis

Předmětem výběrového řízení je movitý majetek dlužníka sepsaný v majetkové podstatě. Jedná se o linku na zpracování a recyklaci použitých plastů a plastového odpadu. Součásti této linky je její příslušenství, včetně úpravny a čistírny vody, kancelářského vybavení, analytických přístrojů a příslušenství, viz soupis majetkové podstaty, položky 1-23, 26-41 a 49-175. 

Více informací ve znaleckém posudku.

Více fotografii na vyžádání.


Log

{{ getDate(log) }}

Kontaktní osoba

Tomáš Zvěřina

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Výběrové řízení - elektronicky
Typ Movité věci > Stroje a zařízení
Číslo účtu 123-7582400267/0100
Minimální cena 60 000 000 Kč
Aktuální datum 23.3.2023 22:01:31

Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup