Zprávy

...

Přítomnost makléře při podpisu kupní smlouvy je nezbytná

Při realizaci prodeje nemovitosti je klíčovým dokumentem kupní smlouva, která zajišťuje převod vlastnických práv od prodávajícího k nabyvateli. 

...

Zákaz zcizení a zatížení nemovité věci

Zákaz zcizení a zatížení, který může být zřízen k ochraně zástavního věřitele, je důležitým právním nástrojem pro ochranu zájmů věřitele. 

...

Role práce se v našich životech zásadně změní

Kreativita a představivost se stanou klíčovými dovednostmi, které pomohou jednotlivcům nejen přežít, ale i prosperovat v nové pracovní realitě.

...

Dražeb bylo loni méně, vynesly víc peněz, největší dražebník byla Prokonzulta

O dražbách za uplynulý rok se pobavil náš kolega Josef Machů.Opět je naše společnost největším dražebníkem v Česku, v roce 2022 prodala Prokonzulta majetek v celkové výši 733 milionů korun!

...

DRAŽEBNÍ REVUE

občasník společnosti PROKONZULTA, a.s.

...

DRAŽEBNÍ REVUE č. 15

občasník společnosti PROKONZULTA, a.s.

...

Jsme rádi, že se všech „našich“ jedenáct javorů amurských má k světu

V roce 2020 jsme pomáhali s výsadbou stromků v Újezdě u Brna. V ulici U Hřiště, jsme dohromady vysadili jedenáct javorů amurských a přesně 17. října to už budou dva roky.  

...

DRAŽEBNÍ REVUE

občasník společnosti PROKONZULTA, a.s.

...

DRAŽEBNÍ REVUE

občasník společnosti PROKONZULTA, a.s.

...

V charitativních aukcích věcí od sportovců bylo dosaženo 100 tisíc korun

Dne 13.4. byly ukončeny charitativní aukce, ve kterých se podařilo vybrat částku téměř sto tisíc korun. Tyto peníze poputují na pomoc ukrajinským dětem. Děkujeme všem sportovcům, kteří nám poskytli své věci a samozřejmě všem, kteří se aktivně do aukcí zapojili.

Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup