Zprávy

...

Garanční systém již oznámil výplatu náhrady z úschovních účtů od 16.3..

Praha, 16. března 2022 – Garanční systém začne dne 16. března 2022 prostřednictvím poboček Komerční banky, a.s. vyplácet náhrady za pohledávky z vkladů vedených na účtech advokátních úschov u Sberbank CZ, a.s., se sídlem U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 5, IČ 25083325 (dále jen Sberbank CZ).

...

PROKONZULTA, a.s. darovala 15 000 Kč pro Charitní záchrannou síť

Charitní záchranná síť je projekt Diecézní charity Brno, který pomáhá lidem v nejvyšší nouzi a je tu pro každého, na jehož potřeby nereaguje systém stávajících sociálních služeb ani jiných institucí. 

...

Společnost PROKONZULTA podpořila setkání odborníků z oblasti insolvencí

V letošním roce společnost PPROKONZUKTA podpořila a také se zúčastnila dvou konferencí, kde se setkávají odborníci z oblasti insolvencí.  

...

Prokonzulta pomáhá – tentokrát jsme zvolili projekt Nocleženka

V loňském roce zaměstnanci společnosti Prokonzulta podpořili projekt výsadba stromů a rovněž se i aktivně zapojili. V letošním roce se rozhodli podpořit lidi bez domova. Zorganizovali sbírku a přispěli na projekt NOCLEŽENKA přes organizaci Armáda spásy.

...

Prokonzulta publikuje

V portálu Právní prostor zveřejnili náš článek s názvem Japonská aukce – jiná taktika lepší výsledky. 

...

Prokonzulta pomáhá

Prokonzulta dražila ve prospěch tornádem postižené oblasti

...

Napsali o nás

V deníku Právo dnes vyšel zajímavý článek o vlivu okolností způsobených situací okolo koronaviru na prodej nemovitostí elektronickou formou , tzn. především dražeb a elektronických aukcí. Podklady poskytl deníku Právo náš licitátor Mgr. Josef Machů.

...

Organizace prohlídek v situaci způsobené COVID-19

Režim prohlídek se řídí aktuálními nařízeními vlády.

...

Zasadili jsme 11 stromů

Být dražebníkem znamená mj. vydávat  dražební vyhlášky. A i když jsme "zelení", jak to jen jde a provádíme rozesílku převážně pomocí zelené pošty, přece jen občas nějaký ten papír použít musíme. Abychom to přírodě nějak vrátili, tuto sobotu jsme podnikli zajímavou akci.... .

...

Zrušení daně z nabytí nemovitosti

Zrušení daně z nemovitosti.Poslanci 15. září 2020 definitivně potvrdili zrušení daně z nabytí nemovitých věcí a 18. září 2020 ho také podepsal  prezident Miloš Zeman. Zbývá už jen formální vyhlášení novely ve sbírce zákonů.

Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup