Zprávy

...

PROKONZULTA, a.s. darovala 15 000 Kč pro Charitní záchrannou síť

Charitní záchranná síť je projekt Diecézní charity Brno, který pomáhá lidem v nejvyšší nouzi a je tu pro každého, na jehož potřeby nereaguje systém stávajících sociálních služeb ani jiných institucí. 

...

Společnost PROKONZULTA podpořila setkání odborníků z oblasti insolvencí

V letošním roce společnost PPROKONZUKTA podpořila a také se zúčastnila dvou konferencí, kde se setkávají odborníci z oblasti insolvencí.  

...

Prokonzulta publikuje

V portálu Právní prostor zveřejnili náš článek s názvem Japonská aukce – jiná taktika lepší výsledky. 

...

Prokonzulta pomáhá – tentokrát jsme zvolili projekt Nocleženka

V loňském roce zaměstnanci společnosti Prokonzulta podpořili projekt výsadba stromů a rovněž se i aktivně zapojili. V letošním roce se rozhodli podpořit lidi bez domova. Zorganizovali sbírku a přispěli na projekt NOCLEŽENKA přes organizaci Armáda spásy.

...

Prokonzulta pomáhá

Prokonzulta dražila ve prospěch tornádem postižené oblasti

...

Napsali o nás

V deníku Právo dnes vyšel zajímavý článek o vlivu okolností způsobených situací okolo koronaviru na prodej nemovitostí elektronickou formou , tzn. především dražeb a elektronických aukcí. Podklady poskytl deníku Právo náš licitátor Mgr. Josef Machů.

...

Organizace prohlídek v situaci způsobené COVID-19

Režim prohlídek se řídí aktuálními nařízeními vlády.

...

Zasadili jsme 11 stromů

Být dražebníkem znamená mj. vydávat  dražební vyhlášky. A i když jsme "zelení", jak to jen jde a provádíme rozesílku převážně pomocí zelené pošty, přece jen občas nějaký ten papír použít musíme. Abychom to přírodě nějak vrátili, tuto sobotu jsme podnikli zajímavou akci.... .

...

Zrušení daně z nabytí nemovitosti

Zrušení daně z nemovitosti.Poslanci 15. září 2020 definitivně potvrdili zrušení daně z nabytí nemovitých věcí a 18. září 2020 ho také podepsal  prezident Miloš Zeman. Zbývá už jen formální vyhlášení novely ve sbírce zákonů.

...

Zvýšení poplatku na katastru

Zvýšení poplatku za přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do Katastru nemovitostí 

Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

<p>1. Registrovat se</p><p>2. Uhradit jistotu = vratnou kauci</p><p>3. Přihlásit se</p>

Zobrazit správný postup