Zprávy

...

Prokonzulta pomáhá

Prokonzulta dražila ve prospěch tornádem postižené oblasti

...

Napsali o nás

V deníku Právo dnes vyšel zajímavý článek o vlivu okolností způsobených situací okolo koronaviru na prodej nemovitostí elektronickou formou , tzn. především dražeb a elektronických aukcí. Podklady poskytl deníku Právo náš licitátor Mgr. Josef Machů.

...

Organizace prohlídek v situaci způsobené COVID-19

Režim prohlídek se řídí aktuálními nařízeními vlády.

...

Zasadili jsme 11 stromů

Být dražebníkem znamená mj. vydávat  dražební vyhlášky. A i když jsme "zelení", jak to jen jde a provádíme rozesílku převážně pomocí zelené pošty, přece jen občas nějaký ten papír použít musíme. Abychom to přírodě nějak vrátili, tuto sobotu jsme podnikli zajímavou akci.... .

...

Zrušení daně z nabytí nemovitosti

Zrušení daně z nemovitosti.Poslanci 15. září 2020 definitivně potvrdili zrušení daně z nabytí nemovitých věcí a 18. září 2020 ho také podepsal  prezident Miloš Zeman. Zbývá už jen formální vyhlášení novely ve sbírce zákonů.

...

Zvýšení poplatku na katastru

Zvýšení poplatku za přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do Katastru nemovitostí 

...

Prokonzulta pomáhá potřebným

Charitativní aukcí na vánočním večírku jsme pomohli zdravotně postiženým v Křižanově

...

PROKONZULTA aktivně podporuje ochranu životního prostředí

Umělecké dílo z recyklovaných plastových lahví probouzí ekologické myšlení

...

Letošní největší dražba přesáhla částku 200 milionů korun

Naše zatím v letošním roce největší dražba se konala na jaře a z vyvolávací ceny 154.336.700,- Kč se cena licitací vyšplhala až na částku 203.300.000,- Kč.  Jednalo se o soubor pozemků převážně zemědělské půdy v krajích: Královéhradeckém, Pardubickém, Olomouckém, Jihočeském, Vysočina, Moravskoslezském, Zlínském, Libereckém, Karlovarském, Ústeckém, Jihomoravském a Středočeském. Soubor se dražil jako celek a výměra pozemků činila 1.469.234 m2. Tato dražba byla řádně a včas doplacena. „Dražební vyhláška měla 89 stran, z toho 84 stran tvořila specifikace předmětu dražbu,“ uvedla Eva Jeřábková, která měla dražbu na starosti.

...

Na vánočním večírku jsme uspořádali charitativní aukci

Na letošním vánočním večírku jsme pomohli jako dražebník k výtěžku 77 tisíc korun. Peníze putovaly do Domova Kamélie na zkvalitnění života obyvatel chráněného bydlení v Křižanově na Vysočině. K tomuto domovu se pořádající kancelář Indra-Šebesta v.o.s. dostala díky projektu Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata, do kterého se aktivně zapojila.„Místo juchání před Vánocemi jsem zůstal střízlivý a s kladívkem jsem licitoval čtrnáct keramických předmětů, které lidé z Domova Kamélie sami vyrobili. Všichni účastníci charitativní aukce byli skvělí a přispěli na dobrou věc,“ zhodnotil licitátor Josef Machů.

Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup