Tato nabídka již skončila
Pokračujte výběrem v jiné kategorii.

ARCHIV - Lesy - Kladruby u Vlašimi 20190316DD

Forma prodeje
Aukce
Číslo účtu
4211122727/6800
Stav
Vydraženo
Cena vydražení
120.000 Kč
Vyvolávací cena
90.000 Kč
Minimální příhoz
10.000 Kč
Aukční jistota
30.000 Kč
Termín konání
16.10.2019 v 10:40:00
Konec aukce
16.10.2019 v 11:43:18
Odhadní cena
181.432 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
10.10.2019 ve 14:00
Místo konání prohlídky
, Kladruby

Lokalita

, Kladruby

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Mgr. Josef Machů

605 808 600
Napište nám:
machu@prokonzulta.cz


Zprávy

Aukce byla ukončena
16.10.2019 11:43:26.60licitátor
E-aukce byla ukončena. Vítězem E-aukce se stal účastník 29756792, jehož nejvyšší podání činí/činilo 120.000 Kč.
16.10.2019 11:43:18.77licitátor
Podání účastníka 29756792 ve výši 120.000 Kč, bylo nejvyšší!
16.10.2019 11:42:18.77licitátor
Do ukončení E-aukce zbývá 1 minuta.
16.10.2019 11:41:18.77licitátor
Do ukončení E-aukce zbývají 2 minuty.
16.10.2019 11:38:18.77Účastník 29756792 učinil podání 120.000 Kč
16.10.2019 11:38:00.93licitátor
Do ukončení E-aukce zbývají 2 minuty.
16.10.2019 11:34:26.93Účastník 29514504 učinil podání 110.000 Kč
16.10.2019 10:48:48.56Účastník 29756792 učinil podání 100.000 Kč
16.10.2019 10:40:33.73Účastník 29514504 učinil podání 90.000 Kč
16.10.2019 10:40:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické aukci Lesy - Kladruby u Vlašimi:

Organizátor:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Vyhlašovatel:
Brnospol, s.r.o.

Termín E-aukce:
Zahájení: 16.10.2019 10:40 Ukončení: 16.10.2019 11:40

Označení a specifikace předmětu E-aukce:

Předmětem e-aukce je soubor věcí nemovitých:

 

- pozemek p.č. 873/19 - lesní pozemek, evidovaná výměra 9.934 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění funkcí lesa

- pozemek p.č. 873/25 - lesní pozemek, evidovaná výměra 279 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění funkcí lesa

- pozemek p.č. 873/27 - lesní pozemek, evidovaná výměra 224 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění funkcí lesa

- pozemek p.č. 873/119 - lesní pozemek, evidovaná výměra 19 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění funkcí lesa

- pozemek p.č. 873/120 - lesní pozemek, evidovaná výměra 6.255 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění funkcí lesa

- pozemek p.č. 873/121 - lesní pozemek, evidovaná výměra 2.423 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění funkcí lesa

- pozemek p.č. 875 - lesní pozemek, evidovaná výměra 1.909 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění funkcí lesa

- pozemek p.č. 884/15 - lesní pozemek, evidovaná výměra 25 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění funkcí lesa

- pozemek p.č. 884/16 - lesní pozemek, evidovaná výměra 36 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění funkcí lesa

- pozemek p.č. 887 - lesní pozemek, evidovaná výměra 1.575 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění funkcí lesa

 

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj se sídlem v Praze, KP Benešov, pro obec Kladruby a k.ú. Kladruby u Vlašimi, na LV č. 51.Odhad ceny předmětu E-aukce: 181.432,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem XP invest, s. r. o., znalecký posudek číslo 2099-633/2015 ze dne 14.8.2015.

Nejnižší podání: 90.000,- Kč
Minimální příhoz: 10.000,- Kč
Aukční jistota: 30.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu aukce:


Veškeré podmínky a informace o E-aukci naleznete v E-vyhlášce.

Veškeré informace o používání aukčního systému naleznete ve VOP.

Nyní můžete činit svá podání!