skip to main content

Penzion a kavárna Pohádka, Třeboň

Anglická aukce

Podrobný popis

Prodej zavedeného 14 let  fungujícího stylového penzionu POHÁDKA a 12 let funkční kavárny POHÁDKA v malebném centru Třeboně. Součástí prodeje je i veškeré vybavení penzionu a kavárny a licence na ochrannou známku POHÁDKA.

Jedná se o zděný, dvoupodlažní rodinný penzion s obyvatelným podkrovím. Částečně podsklepený objekt nepravidelného půdorysu se sedlovou střechou spoluvytváří původní městskou historickou zástavbu v Husově ulici v Třeboni. Hlavní vstup do domu je  z Husovy ulice. V domě jsou bytové i nebytové prostory, které jednoznačně převažují. Je zde celkem 6 hostinských pokojů či apartmánů, prostory kavárny a v podkrovní bytová jednotka. Každý z hostinských pokojů má vlastní sociální zařízení. Dům je napojen na veřejný rozvod elektrické energie, kanalizace a je svedena přípojkou do veřejného rozvodu a na přípojku vody.

Objekt penzionu je původním měšťanským domem, je řadový vnitřní, částečně podsklepený, v přední části jednopodlažní s využitým podkrovím a v zadním traktu dvojpodlažní. Objekt je po celkové rekonstrukci z roku 2005.

Dispozice :

1.PP - chodba a sklep

  1. NP - vstupní chodba, dvorek, kavárna - cukrárna, sociální zařízení kavárna, zázemí kavárny, 2x hostinský pokoj se sociálním zařízením
  2. NP - zadní část : 3x pokoj se sociální zařízením, chodba, schodiště

podkroví - 1x hostinský pokoj se sociálním zařízením, bytová mezonetová jednotka, půda a střešní terasa

 Objekt č.p. 67 je pronajat na základě nájemní smlouvy. Jedná se o provozovnu kavárny – cukrárny a celého penzionu. Nájemní   smlouva je uzavřena mezi spřízněnými subjekty. Výše  nájemného je v úrovni 40 000,- Kč/provozovna/měsíc,.

Stavba je sice řádně zapsaná v katastru nemovitostí, ale není správně zapsán účel užívání stavby. V KN je objekt zapsán jako rodinný dům, ale je užíván s převažujícími plochami k podnikání. Dle kolaudačního rozhodnutí z roku 2005 byla část objektu ( zadní trakt ) rekolaudována jako penzion a dle kolaudačního rozhodnutí z roku 2007 byla přední části objektu rekolaudována na kavárnu - cukrárnu.

Dále je předmětem e-aukce také soubor věcí movitých, které tvoří vybavení penzionu a cukrárny a také ochranná známka. Seznam věcí movitých je uveden v příloze na webu dražebníka.

Movité věci jsou v hodnotě 2.500.000,- Kč a jsou nedílnou součástí prodeje nemovitostí. Je možné se dohodnout na bezúplatném využívání ochranných známek spojených s Pohádkou. 

 

 

 

 

 Katastrální/detailní popis

Předmětem e-aukce je soubor věcí nemovitých:

 

- pozemek p.č. 520 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 252 m2, způsob ochrany - nemovitá kulturní památka, památkově chráněné území, rozsáhlé chráněné území

                Součástí je stavba: Třeboň I, č.p. 67, rod.dům

                Stavba stojí na pozemku p.č.: 520

 

Vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích, KP Jindřichův Hradec , pro obec a k.ú. Třeboň, na LV č. 4125.


 

Dále je předmětem e-aukce také soubor věcí movitých, které tvoří vybavení penzionu a cukrárny a také ochranná známka. Seznam věcí movitých je uveden v příloze na webu dražebníka.

Movité věci jsou v hodnotě 2.500.000,- Kč a jsou nedílnou součástí prodeje nemovitostí. Je možné se dohodnout na bezúplatném využívání ochranných známek spojených s Pohádkou. 

 

 Zástavní práva, závazky

Na nemovitostech váznou následující zástavní práva a věcná břemena, která zaniknou vypořádáním pohledávky. Vyhlašovatel se zavazuje zajistit výmaz těchto zástavních práv a břemen do 30-ti dnů od uzavření kupní smlouvy. Prohlášení banky, která souhlasí se zpeněžením, je uvedeno v příloze na webu dražebníka.

Na nemovitosti váznou následující věcná práva:

- Zástavní právo smluvní k zajištění veškeré pohledávky do celkové výše Kč 977.616,- včetně příslušenství a veškerých ostatních pohledávek až do celkové výše Kč 1.955.232,- vzniklých do 31.03.2044, Oprávnění pro - Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, Krč, 14000 Praha 4, RČ/IČO: 45244782, Povinnost k - Parcela: 520, Listina - Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z., o zákazu zcizení č. ZN/0583166159 ze dne 15.02.2019. Právní účinky zápisu k okamžiku 20.02.2019 10:55:49. Zápis proveden dne 14.03.2019; uloženo na prac. Jindřichův Hradec, Pořadí k 20.02.2019 10:55, Zapsáno pod zn. V-1198/2019-303.

- Zákaz zcizení nemovitostí podle článku 4.3 smlouvy o zřízení zástavního práva po dobu trvání zástavního práva, Oprávnění pro - Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, Krč, 14000 Praha 4, RČ/IČO: 45244782, Povinnost k - Parcela: 520, Listina - Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z., o zákazu zcizení č. ZN/0583166159 ze dne 15.02.2019. Právní účinky zápisu k okamžiku 20.02.2019 10:55:49. Zápis proveden dne 14.03.2019; uloženo na prac. Jindřichův Hradec, Pořadí k 20.02.2019 10:55, Zapsáno pod zn. V-1198/2019-303.

 

Log

{{ getDate(log) }}

Kontaktní osoba

Josef Machů

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Anglická aukce
Stav neprodáno
Typ Nemovité věci > Komerční
Odhadní cena 15 199 426 Kč
Vyvolávací cena 15 000 000 Kč
Aukční jistota 500 000 Kč
Minimální hodnota příhozu 100 000 Kč
Termín konání 19.3.2020 10:15:00
Předpokládaný konec 19.3.2020 11:15:00
Čas do konce již proběhlo
Aktuální datum 5.2.2023 11:23:44

Aktuální nabídka

dražba

Obchodní závod dlužníka L.O.O, Bystřice nad Pernštejnem


Nejnižší podání: 31 000 000 Kč
Termín konání: 7. 2. 2023, 12:00
Anglická aukce

Pozemky Hroznatín, okres Třebíč


Nejnižší podání: 1 800 000 Kč
Termín konání: 7. 2. 2023, 13:00
Anglická aukce

Byt 4+1 Horní Slavkov, okres Sokolov


Nejnižší podání: 607 000 Kč
Termín konání: 9. 2. 2023, 09:40
výběrové řízení

Rodinný dům Hvozdec u Veverské Bítýšky, okres Brno-venkov


Uzavření nabídek: 9. 2. 2023, 11:00
Anglická aukce

Družstevní byt 1+1 Česká Lípa


Nejnižší podání: 1 637 000 Kč
Termín konání: 9. 2. 2023, 10:00
Anglická aukce

Pozemek Křelov/Olomouc 4.720 m2 - spoluvlastnický podíl id.1/2


Nejnižší podání: 109 500 Kč
Termín konání: 9. 2. 2023, 10:20
Anglická aukce

Byt 3+1 Hrabůvka a podíl na nebytovém prostoru, okres Ostrava - město


Nejnižší podání: 1 950 000 Kč
Termín konání: 16. 2. 2023, 10:00
Anglická aukce

Byt 1+1 Znojmo, ul. Přímětická


Nejnižší podání: 1 500 000 Kč
Termín konání: 16. 2. 2023, 10:00
Anglická aukce

Areál Autoklubu s dopravním hřištěm Písek


Nejnižší podání: 1 Kč
Termín konání: 16. 2. 2023, 10:20
dražba

Penzion Pozlovice, okres Zlín


Nejnižší podání: 46 750 000 Kč
Termín konání: 16. 2. 2023, 10:30
Anglická aukce

Pozemky 167 m2 Nová Ves u Rakovníka


Nejnižší podání: 2 000 Kč
Termín konání: 16. 2. 2023, 10:40
Anglická aukce

40. e - aukce ČEZ NISSAN LEAF 30kWh Acenta elektromobil, RZ EL232AB


Nejnižší podání: 290 000 Kč
Termín konání: 16. 2. 2023, 09:00
Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup