skip to main content

podíl id. 1/2 na rodinném domě 3+1, Svitavy, Čtyřicet Lánů, ul. Kapitána Jaroše

Anglická aukce

Podrobný popis

Nabízíme spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/2 na rodinném domě 3+1 č.p. 58 v jižní části města Svitavy, na ulici Kapitána Jaroše. RD je řadový koncový, jednopodlažní, nepodsklepený, se sedlovou střechou, s půdním prostorem bez využitého podkroví. Dům je tvořen bytnou částí (rodinným domem), dřevníkem a kolnou. Celková podlahová plocha obytné části je cca 80 m2.

Pozemky p.č. 41/2 a 1208/1, zahrada, jsou užívány ve funkčním celku s pozemkem p.č. st. 41/1, a stavbou č.p. 58 na tomto pozemku, jako zahrady. Jsou oploceny a na pozemku p.č. 1208/1 jsou trvalé porosty – ovocné dřeviny.

Z průchozí chodby o podlahové ploše 21,73 m2 je přístupný vlevo obývací pokoj (18,41 m2), vpravo kuchyně (9,91 m2), dále směrem do ulice pokoj (13,17 m2). Na straně do dvora, dřevníku, je za kuchyní z chodby přístupná koupelna se záchodem (7,31 m2) a spíž (1,56 m2), za obývacím pokojem malý pokoj (7,71 m2). Z chodby vedou schody na půdu a do sklepa. Uvedená výměra je pouze orientační. 

V roce 2000 byla vyměněna střešní krytina, v roce 2010 obložena koupelna a vana nahrazena sprchovým koutem, v roce 2016 okna za plastová s dvojsklem, v roce 2018 byla vyměněna kuchyňská linka a některá dveřní křídla. Údržba objektu je zanedbána, střešní krytina je na hranici životnosti, celkový stav je špatný. Je třeba provést rozsáhlé stavební úpravy.

Dům je napojen na veřejný vodovod, kanalizaci, rozvod elektrické energie i zemního plynu.

Dřevník je jednopodlažní, se sedlovou střechou s půdním prostorem, bez podsklepení a bez využitého podkroví. Dřevník navazuje na rodinný dům na východní straně.

Svislá nosná konstrukce je dřevěná roubená a částečně cihelná tl. 15 cm, strop je trámový se záklopem z prken, elektroinstalace chybí. Zastřešení je sedlovou střechou s krovem z dřevěných hranolů s krytinou z eternitových šablon, žlaby a svody jsou z pozinkovaného plechu. Omítky zdiva jsou vápenné. Schodiště na půdu chybí, přístup je z půdy rodinného domu. Dveře i okna jsou dřevěná. Podlaha je tvořena dusanou hlínou. Katastrální/detailní popis

spoluvlastnický podíl id. 1/2:

- pozemek p. č. St. 41/1, evidovaná výměra 306 m2, zastavěná plocha a nádvoří,

Součástí je stavba: Lány, č. p. 58, rod.dům

Stavba stojí na pozemku p. č.: St. 41/1

- pozemek p. č. 41/2, evidovaná výměra 78 m2, zahrada, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

- pozemek p. č. 1208/1, evidovaná výměra 273 m2, zahrada, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy, obec Svitavy, katastrální území Čtyřicet Lánů na LV 25.Zástavní práva, závazky

Věcné břemeno (podle listiny) vstupu, vjezdu, zřízení a provozování stavby plynárenského zařízení "PLYN SVITAVY" na části pozemku v rozsahu geometrického plánu číslo 1127-110/2005 v souvislosti se zřízením, rekonstrukcemi, opravami a provozováním PZ dle článku III. smlouvy o zřízení věcného břemene. Oprávnění pro: GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 40001 Ústí nad Labem, RČ/IČO: 27295567. Povinnost k Parcela: 41/2, zapsáno pod sp. zn. V-5626/2006-609.

Log

Kontaktní osoba

Tomáš Zvěřina

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Anglická aukce
Stav prodáno
Prodejní cena 721 000 Kč
Typ Nemovité věci > Domy
Číslo účtu 131-1120207/0100
Vyvolávací cena 500 000 Kč
Aukční jistota 70 000 Kč
Minimální hodnota příhozu 1 000 Kč
Termín konání 21.11.2023 09:00:00
Předpokládaný konec 21.11.2023 10:10:37
Čas do konce již proběhlo
Aktuální datum 1.12.2023 8:12:51

Dokumenty


Aktuální nabídka

Anglická aukce
...

Soubor pohledávek za jedním dlužníkem - NFA Holding, a.s. v likvidaci, IČ 24742635


Nejnižší podání: 20 000 Kč
Termín konání: 4. 12. 2023, 10:00
Anglická aukce
...

Soubor pohledávek za jedním dlužníkem - Acquisition Capital a.s., IČ 24136069


Nejnižší podání: 20 000 Kč
Termín konání: 4. 12. 2023, 10:15
Anglická aukce
...

Soubor pohledávek za jedním dlužníkem - Arca Investments v reštruktualizácii, a.s., IČ 35975041


Nejnižší podání: 20 000 Kč
Termín konání: 4. 12. 2023, 10:30
Anglická aukce
...

Soubor pohledávek za jedním dlužníkem - EFIT Bohemia, a.s., IČ 04738985


Nejnižší podání: 20 000 Kč
Termín konání: 4. 12. 2023, 10:45
Anglická aukce
...

Pohledávky nepřihlášené v insolvenčních řízeních, soubor pohledávek za - Arca Capital Bohemia, a.s., IČ 27110265 a KGI - Global Investments a.s. (dříve též Krupa Global Investments a.s.) IČ 05709466


Nejnižší podání: 1 Kč
Termín konání: 4. 12. 2023, 11:00
Anglická aukce
...

Stavební pozemky Rosice u Brna, okres Brno-venkov


Nejnižší podání: 2 900 000 Kč
Termín konání: 4. 12. 2023, 13:00
dražba
...

RD 4+1 v obci Čistá - Kůzová, k.ú. Nová Ves u Rakovníka


Nejnižší podání: 3 250 000 Kč
Termín konání: 5. 12. 2023, 09:00
Anglická aukce
...

Zemědělská usedlost v k.ú. Náchod u Tábora a pozemky Chotoviny, k.ú. Liderovice, okres Tábor


Nejnižší podání: 2 100 000 Kč
Termín konání: 7. 12. 2023, 10:00
přímý prodej
...

Areál Chudeřice u Bíliny, okres Teplice


pronájem
...

Pronájem parkovacího stání č. 421, ul. Sedláčkova, Brno - Líšeň


Uzavření nabídek: 8. 12. 2023, 17:00
přímý prodej
...

Pozemky 2713 m2, Prostějov


přímý prodej
...

Pozemky Brno-Horní Heršpice


Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

<p>1. Registrovat se</p><p>2. Uhradit jistotu = vratnou kauci</p><p>3. Přihlásit se</p>

Zobrazit správný postup