ARCHIV - RD Halenkov 20190357DD

Forma prodeje
Aukce
Číslo účtu
4211122647/6800
Vyvolávací cena
2.698.000 Kč
Aukční jistota
400.000 Kč
Termín konání
12.12.2019 v 10:30:00
Konec aukce
12.12.2019 v 11:30:00
Odhadní cena
2.698.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
6.12.2019 v 11:00
Místo konání prohlídky
Halenkov 680, Halenkov

Lokalita

Halenkov 680, Halenkov

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Mgr. Josef Machů

605 808 600
Napište nám:
machu@prokonzulta.cz


Zprávy

Aukce byla ukončena
12.12.2019 11:30:00.00licitátor
E-aukce byla ukončena. Vítězem se nestal nikdo. Nebylo učiněno ani nejnižší podání.
12.12.2019 10:30:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické aukci RD Halenkov:

Organizátor:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Vyhlašovatel:
GESTORE v.o.s.

Termín E-aukce:
Zahájení: 12.12.2019 10:30 Ukončení: 12.12.2019 11:30

Označení a specifikace předmětu E-aukce:

Předmětem e-aukce je soubor věcí nemovitých: 

 

- pozemek p.č. St. 1398 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 113m2, způsob ochrany – rozsáhlé chráněné území

                                   Na pozemku stojí stavba: Halenkov, č.p. 680, rod.dům, LV 1809

 

- pozemek p.č. 337/12 - ostatní plocha, evidovaná výměra 567 m2, způsob využití - jiná plocha, způsob ochrany – rozsáhlé chráněné území

 

- stavba Halenkov č.p. 680 - rod. dům, stojící na parcele p.č. St. 1398,  LV 1372

 

Vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, KP Vsetín, pro obec a k.ú. Halenkov, na LV č. 1372, 1809.Odhad ceny předmětu E-aukce: 2.698.000,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem XP invest, s. r. o., znalecký posudek číslo 9638-2102/2019 ze dne 14.10.2019.

Nejnižší podání: 2.698.000,- Kč
Minimální příhoz: 20.000,- Kč
Aukční jistota: 400.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu aukce:


Veškeré podmínky a informace o E-aukci naleznete v E-vyhlášce.

Veškeré informace o používání aukčního systému naleznete ve VOP.

Jelikož na E-aukci není přihlášen žádný účastník, vítězem se nestane nikdo a E-aukce bude ukončena v čase ukončení.