ARCHIV - RD Horní Planá, okr. Český Krumlov 20200246DD

Forma prodeje
Aukce
Číslo účtu
4211125952/6800
Vyvolávací cena
4.692.000 Kč
Aukční jistota
300.000 Kč
Termín konání
23.6.2020 v 09:00:00
Konec aukce
23.6.2020 v 10:00:00
Odhadní cena
4.692.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
9.6.2020 v 17:00
Místo konání prohlídky
Horní Planá 86, Horní Planá

Lokalita

Horní Planá 86, Horní Planá

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Lukáš Rychnovský

777 948 131
Napište nám:
rychnovsky@prokonzulta.cz


Zprávy

Aukce byla ukončena
23.6.2020 10:00:00.00licitátor
E-aukce byla ukončena. Vítězem se nestal nikdo. Nebylo učiněno ani nejnižší podání.
23.6.2020 09:00:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické aukci RD Horní Planá, okr. Český Krumlov:

Organizátor:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Vyhlašovatel:
Institut pro řešení úpadku v.o.s.

Termín E-aukce:
Zahájení: 23.6.2020 09:00 Ukončení: 23.6.2020 10:00

Označení a specifikace předmětu E-aukce:

Předmětem elektronické aukce je soubor věcí nemovitých:

- pozemek p.č. 1686 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 459 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území

                               Součástí je stavba: Hůrka, č.p. 86, bydlení

                               Stavba stojí na pozemku p.č.: 1686

Vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, KP Český Krumlov, pro obec Horní Planá a k.ú. Horní Planá, na LV č. 2135,

a dále

- pozemek p.č. 1683/2 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 31 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 1687 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 194 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond

Vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, KP Český Krumlov, pro obec Horní Planá a k.ú. Horní Planá, na LV č. 162.Odhad ceny předmětu E-aukce: 4.692.000,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem XP invest, s. r. o., znalecký posudek číslo č. 9311-1775/2019 ze dne 4.9.2019.

Nejnižší podání: 4.692.000,- Kč
Minimální příhoz: 10.000,- Kč
Aukční jistota: 300.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu aukce:


Veškeré podmínky a informace o E-aukci naleznete v E-vyhlášce.

Veškeré informace o používání aukčního systému naleznete ve VOP.

Nyní můžete činit svá podání!