ARCHIV - RD Pivonice u Pohorské Vsi 20190251DD

Forma prodeje
Aukce
Číslo účtu
4211122698/6800
Vyvolávací cena
2.100.000 Kč
Aukční jistota
200.000 Kč
Termín konání
12.9.2019 v 10:45:00
Konec aukce
12.9.2019 v 11:45:00
Odhadní cena
2.100.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
5.9.2019 ve 14:00
Místo konání prohlídky
část obce Pohorská Ves 19, Pohorská Ves

Lokalita

část obce Pohorská Ves 19, Pohorská Ves

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Mgr. Josef Machů

605 808 600
Napište nám:
machu@prokonzulta.cz


Zprávy

Aukce byla ukončena
12.9.2019 11:45:00.00licitátor
Jelikož nikdo z přítomných účastníků E-aukce neučinil alespoň nejnižší podání, vítězem se nestal nikdo.
12.9.2019 11:44:00.00licitátor
Do ukončení E-aukce zbývá 1 minuta. V případě, že nebude učiněno alespoň nejnižší podání, bude E-aukce ukončena a vítězem se nestane nikdo.
12.9.2019 11:43:00.00licitátor
Do ukončení E-aukce zbývají 2 minuty.
12.9.2019 10:45:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické aukci RD Pivonice u Pohorské Vsi:

Organizátor:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Vyhlašovatel:
Indra-Šebesta v.o.s.

Termín E-aukce:
Zahájení: 12.9.2019 10:45 Ukončení: 12.9.2019 11:45

Označení a specifikace předmětu E-aukce:

Předmětem e-aukce je soubor věcí nemovitých:

 

- pozemek p.č. St. 23/1 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 349 m2

             Součástí je stavba: Pohorská Ves, č.p. 19, bydlení

            Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 23/1

- pozemek p.č. St. 23/2 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 451 m2

             Součástí je stavba: bez čp/če, zem.stav

            Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 23/2

- pozemek p.č. 274 - zahrada, evidovaná výměra 144 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 743/3 - ostatní plocha, evidovaná výměra 3.456 m2, způsob využití - manipulační plocha

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích, KP Český Krumlov, pro obec Pohorská Ves a k.ú. Pivonice u Pohorské Vsi, na LV č. 45.Odhad ceny předmětu E-aukce: 2.100.000,- Kč
Cenu zjistil znalec XP invest s.r.o.

Nejnižší podání: 2.100.000,- Kč
Minimální příhoz: 10.000,- Kč
Aukční jistota: 200.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu aukce:


Veškeré podmínky a informace o E-aukci naleznete v E-vyhlášce.

Veškeré informace o používání aukčního systému naleznete ve VOP.

Nyní můžete činit svá podání!