ARCHIV - RD Říčany u Brna 20180385DD

RD 5+kk s bazénem z r. 2013,  v Říčanech u Brna, při ul. Sportovní, v zástavbě rodinných domů a novostaveb, s pozemkem 610m2

Forma prodeje
Aukce
Typ
Nemovitost
Vyvolávací cena
5.500.000 Kč
Aukční jistota
300.000 Kč
Termín konání
17.1.2019 v 09:20:00
Konec aukce
17.1.2019 v 10:20:00
Odhadní cena
5.500.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
12.12.2018 ve 14:00
9.1.2019 ve 14:00
Místo konání prohlídky
ulice Sportovní 592, Říčany

Lokalita

ulice Sportovní 592, Říčany

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Eva Jeřábková

+420 603 434 536
Napište nám:
jerabkova@prokonzulta.cz


Zprávy

Aukce byla ukončena
17.1.2019 10:20:00.00licitátor
Jelikož nikdo z přítomných účastníků E-aukce neučinil alespoň nejnižší podání, vítězem se nestal nikdo.
17.1.2019 10:19:00.00licitátor
Do ukončení E-aukce zbývá 1 minuta. V případě, že nebude učiněno alespoň nejnižší podání, bude E-aukce ukončena a vítězem se nestane nikdo.
17.1.2019 10:18:00.00licitátor
Do ukončení E-aukce zbývají 2 minuty.
17.1.2019 09:20:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické aukci RD Říčany u Brna:

Organizátor:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Vyhlašovatel:
AK2H insolvence v.o.s.

Termín E-aukce:
Zahájení: 17.1.2019 09:20 Ukončení: 17.1.2019 10:20

Označení a specifikace předmětu E-aukce:

Předmětem elektronické aukce je soubor věcí nemovitých:

 

- pozemek p.č. 1089/12 - orná půda, evidovaná výměra 509 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 1089/18 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 101 m2

             Součástí je stavba: Říčany, č.p. 592, rod.dům

             Stavba stojí na pozemku p.č.: 1089/18

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, KP Brno-venkov, pro obec  Říčany a k.ú. Říčany u Brna na LV č. 1420.Odhad ceny předmětu E-aukce: 5.500.000,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem Ing. Tomášem Chalupou, znalecký posudek číslo 3866/33/2018 ze dne 6.3.2018.

Nejnižší podání: 5.500.000,- Kč
Minimální příhoz: 10.000,- Kč
Aukční jistota: 300.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu aukce:

Dům je v současné době užíván jeho vlastníkem.Veškeré podmínky a informace o E-aukci naleznete v E-vyhlášce.

Veškeré informace o používání aukčního systému naleznete ve VOP.

Nyní můžete činit svá podání!