skip to main content

Pasivní RD 4+kk, Těrlicko

přímý prodej

Rodinný dům na p.č. 3729/16, PD03, 4+kk, Těrlicko, ulice Na Zadky | Podrobný popis

Novostavba nízkoenergetického domu v těsné v blízkosti přehrady - dům PD3 „ALPH 133“ 4+kk je orientován na jihovýchod a severozápad. Užitná plocha domu 133 m2, plocha stavební parcely 85 m2. K domu je navržena venkovní terasa o rozloze 24 m2, která není součástí standardního vybavení. Dále pozemek p.č. 3729/5 o výměře 732m2

Nízkoenergetické domy ALPH jsou postaveny moderní technologií betonových prefabrikovaných panelů s venkovní tepelnou izolací. Zdrojem tepla je tepelné čerpadlo, které přebytek získaného tepla akumuluje do akumulační nádoby a tím je snížena celková roční spotřeba tepla. Střecha je řešena jako foliová s vodní hladinou, která funguje příznivě proti prohřívání stropu.

Standardní vybavení domu splňuje požadavky moderního bydlení (vnitřní skryté zárubně dorsys, přípravu na venkovní žaluzie, kompletní rekuperaci,  podlahové vytápění, zdroj tepelné čerpadlo vzduch – voda, hliníkové vchodové dveře s klávesnicí pro odemykání pomocí kódu, okna plastová / hliníková 6-ti komorová, izolační trojskla, barva antracitová z obou stran atd.).

Dům je zařazen do energetické třídy A. 

Z důvodu čerpání dotace na výstavbu RD, který je součástí předmětu převodu musí být po dobu 10 let od podpisu KS využit pouze k účelům bydlení.

Těrlicko je vyhlášeným rekreačním místem pro rekreaci, rybaření, koupání, vodní sporty a turistiku. Krásné prostředí v blízkosti malebných Beskyd, s četnými turistickými a naučnými stezkami a cyklotrasou vedoucí regionem Těšínského Slezska. 

UPOZORNĚNÍ: předmět prodeje – je zatížen DPH ve výši 15% z ceny

(Foto včetně vybavení slouží jako ilustrační foto dokončeného vzorového domu.)Katastrální/detailní popis

  • pozemek p. č. 3729/5 – orná půda, evidovaná výměra 817 m2, způsob ochrany – chráněná ložisková území
  • pozemek p. č. 3729/16 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 85 m2, způsob ochrany – chráněná ložisková území

Součástí je stavba: Horní Těrlicko, č.p. 1172, rod.dům

Stavba stojí na pozemku p.č.:  3729/16

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, obec Těrlicko (okres Karviná), katastrální území Horní Těrlicko na LV 210.Zástavní práva, závazky

Věcné břemena:

Věcné břemeno zřizování a provozování vedení zařízení distribuční elektrizační soustavy - nadzemního izolovaného vedení VN včetně distribuční trafostanice, nadzemního izolovaného vedení NN včetně podpěrných bodů a podzemního kabelového vedení NN včetně jistících a přípojkových skříní dle čl. III. smlouvy v rozsahu GP č. 1750-59/2011. Oprávnění pro ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV Podmokly, 40502 Děčín, RČ/IČO: 24729035. Povinnost k Parcela: 3729/1, Parcela: 3729/10, Parcela: 3729/11, Parcela: 3729/2, Parcela: 3729/3, Parcela: 3729/4, Parcela: 3729/5, Parcela: 3729/6, Parcela: 3729/7, Parcela: 3729/8, Parcela: 3729/9. Listina Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 16.05.2013. Právní účinky vkladu práva ke dni 20.05.2013 pod zn. V-4736/2013-807. Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva.

Zástavní práva:

Zástavní právo smluvní k zajištění existujících pohledávek do výše 25 000 000,-Kč a budoucích a dalších pohledávek uvedených v Zástavní smlouvě v čl. 2., odst. 2.1., písm. a) až písm. f) do výše 37 500 000,-Kč vznikajících do 30.9.2033, 

Zástavní právo smluvní k zajištění existujících pohledávek do výše 11.790.336,00 Kč a budoucích a dalších pohledávek uvedených v Zástavní smlouvě v čl. 2., odst. 2.1., písm. a) až písm. f) do výše 17.685.504,00 Kč vznikajících do 30.09.2033, 

Zástavní právo smluvník zajištění dluhu v celkové výši jistiny 5.000.000,00 Kč s příslušenstvím, 

Zástavní právo smluvní k zajištění dluhu v celkové výši jistiny 7.000.000,00 Kč s příslušenstvím.

Vše zapsáno na LV č. 210 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, obec Těrlicko (okres Karviná), katastrální území Horní Těrlicko.

Vyhlašovatel je povinen zajistit, aby předmět e-aukce byl nejpozději 60 (šedesát) dnů od úplné úhrady kupní ceny dle Kupní smlouvy prostý jakýchkoliv zástavních práv či jiných zatížení (např. zákaz zcizení, zákaz dalšího zatížení atd.) váznoucích na předmětu e-aukce ve prospěch třetích osob, ledaže jde o zástavní práva či jiná zatížení zřízená Vyhlašovatelem na pokyn nového vlastníka nebo s jeho souhlasem.

Předmět e-aukce není možné převést dříve než vyhlašovatel načerpá na svůj účet dotaci NZU 2015+ pro rodinné domy podoblast B uplatňovanou na předmět e-aukce.

Log

Kontaktní osoba

Alice Nováková

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje přímý prodej
Typ Nemovité věci > Domy
Číslo účtu 131-8520297/0100
Minimální cena 7 500 000 Kč
Aktuální datum 3.3.2024 23:25:04

Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup