Tato nabídka již skončila
Pokračujte výběrem v jiné kategorii.

ARCHIV - RD Temelín 20190249DD

Forma prodeje
Aukce
Číslo účtu
4211122671/6800
Stav
Vydraženo
Cena vydražení
1.000.000 Kč
Vyvolávací cena
800.000 Kč
Minimální příhoz
10.000 Kč
Aukční jistota
200.000 Kč
Termín konání
12.9.2019 v 10:15:00
Konec aukce
12.9.2019 v 11:26:53
Odhadní cena
1.600.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
5.9.2019 ve 12:00
Místo konání prohlídky
Temelín 35, Temelín

Lokalita

Temelín 35, Temelín

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Mgr. Josef Machů

605 808 600
Napište nám:
machu@prokonzulta.cz


Zprávy

Aukce byla ukončena
12.9.2019 11:27:42.83licitátor
E-aukce byla ukončena. Vítězem E-aukce se stal účastník 2525899, jehož nejvyšší podání činí/činilo 1.000.000 Kč.
12.9.2019 11:26:53.10licitátor
Podání účastníka 2525899 ve výši 1.000.000 Kč, bylo nejvyšší!
12.9.2019 11:25:53.10licitátor
Do ukončení E-aukce zbývá 1 minuta.
12.9.2019 11:24:53.10licitátor
Do ukončení E-aukce zbývají 2 minuty.
12.9.2019 11:21:53.10Účastník 2525899 učinil podání 1.000.000 Kč
12.9.2019 11:21:40.90licitátor
Do ukončení E-aukce zbývají 2 minuty.
12.9.2019 11:18:40.90Účastník 5606110 učinil podání 960.000 Kč
12.9.2019 11:16:30.44Účastník 2525899 učinil podání 950.000 Kč
12.9.2019 11:14:56.43Účastník 7936740 učinil podání 910.000 Kč
12.9.2019 11:14:04.95licitátor
Do ukončení E-aukce zbývá 1 minuta.
12.9.2019 11:13:04.95licitátor
Do ukončení E-aukce zbývají 2 minuty.
12.9.2019 11:10:04.95Účastník 2525899 učinil podání 900.000 Kč
12.9.2019 11:04:26.99Účastník 7936740 učinil podání 870.000 Kč
12.9.2019 11:02:37.73Účastník 5606110 učinil podání 860.000 Kč
12.9.2019 10:53:15.66Účastník 2525899 učinil podání 850.000 Kč
12.9.2019 10:26:18.46Účastník 5606110 učinil podání 800.000 Kč
12.9.2019 10:15:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické aukci RD Temelín:

Organizátor:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Vyhlašovatel:
Indra-Šebesta v.o.s.

Termín E-aukce:
Zahájení: 12.9.2019 10:15 Ukončení: 12.9.2019 11:15

Označení a specifikace předmětu E-aukce:

Předmětem elektronické aukce je soubor věcí nemovitých:

 

- pozemek p.č. St. 24 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 429 m2

              Součástí je stavba: Temelín, č.p. 35, bydlení

              Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 24

- pozemek p.č. 52 - zahrada, evidovaná výměra 401 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

 

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích, KP České Budějovice, pro obec a k.ú. Temelín, na LV č. 386.Odhad ceny předmětu E-aukce: 1.600.000,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem XP invest, s. r. o., znalecký posudek číslo 5408-251/2018 ze dne 20.2.2018.

Nejnižší podání: 800.000,- Kč
Minimální příhoz: 10.000,- Kč
Aukční jistota: 200.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu aukce:


Veškeré podmínky a informace o E-aukci naleznete v E-vyhlášce.

Veškeré informace o používání aukčního systému naleznete ve VOP.

Nyní můžete činit svá podání!