ARCHIV - Areál Liběchov - Rašínky, okres Mělník 20180489DD

Jedná se o uzavřený areál "Rašínky" s budovami, pozemky a příslušenstvím o celkové rozloze 17.593 m2.

VIZUALIZACI AREÁLU NALEZNETE V ODKAZU ZDE

Forma prodeje
Dražba
Typ
Nemovitost
Vyvolávací cena
19.000.000 Kč
Dražební jistota
1.500.000 Kč
Datum a čas zahájení
13.12.2018 v 09:40:00
Datum a čas ukončení
13.12.2018 v 10:40:00
Odhadní cena
27.413.270 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
28.11.2018 ve 14:00
5.12.2018 ve 14:00
Místo konání prohlídky
Rumburská 79, Liběchov

Lokalita

Rumburská 79, Liběchov

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Mgr. Klára Odehnalová

608718040
Napište nám:
odehnalova@prokonzulta.cz


Zprávy

Dražba byla ukončena
13.12.2018 10:40:00.00licitátor
Dražba byla ukončena. Vydražitelem se nestal nikdo. Nebylo učiněno ani nejnižší podání.
13.12.2018 09:40:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické dražbě dobrovolné Areál Liběchov - Rašínky, okres Mělník, kterou tímto zahajuji a pokračuji vyvoláním:

Dražebník:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Navrhovatel:
GOOD Develop s.r.o.

Termín dražby:
Zahájení: 13.12.2018 09:40
Ukončení: 13.12.2018 10:40

Označení a specifikace předmětu dražby:

Předmětem elektronické dražby je soubor věcí nemovitých:

- pozemek p.č. St. 193 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 261 m2

             Součástí je stavba: bez čp/če, zem. stav

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 193

- pozemek p.č. St. 194 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 822 m2

             Součástí je stavba: Liběchov, č.p. 79, bydlení

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 194

- pozemek p.č. St. 195 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 129 m2

             Součástí je stavba: bez čp/če, jiná st.

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 195

- pozemek p.č. St. 294/2 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 527 m2

             Součástí je stavba: bez čp/če, obč.vyb

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 294/2

- pozemek p.č. St. 298 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 45 m2

             Součástí je stavba: bez čp/če, obč.vyb

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 298

- pozemek p.č. St. 299 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 286 m2

             Součástí je stavba: bez čp/če, zem.stav

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 299

- pozemek p.č. St. 300 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 281 m2

             Součástí je stavba: bez čp/če, zem.stav

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 300

- pozemek p.č. St. 301 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 58 m2

             Součástí je stavba: bez čp/če, zem.stav

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 301

- pozemek p.č. St. 302 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 18 m2

             Součástí je stavba: bez čp/če, obč.vyb

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 302

- pozemek p.č. 596/3 - ostatní plocha, evidovaná výměra 4.413 m2, způsob využití - zeleň

- pozemek p.č. 596/4 - ostatní plocha, evidovaná výměra 583 m2, způsob využití - ostatní komunikace

- pozemek p.č. 598/1 - zahrada, evidovaná výměra 998 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 599 - ovocný sad, evidovaná výměra 5.313 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 603 - ostatní plocha, evidovaná výměra 162 m2, způsob využití - neplodná půda

- pozemek p.č. 604/3 - ostatní plocha, evidovaná výměra 128 m2, způsob využití - ostatní komunikace

- pozemek p.č. 605/3 - zahrada, evidovaná výměra 226 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 611/1 - ostatní plocha, evidovaná výměra 256 m2, způsob využití - ostatní komunikace

- pozemek p.č. 611/2 - ostatní plocha, evidovaná výměra 900 m2, způsob využití - neplodná půda

- pozemek p.č. 611/5 - ostatní plocha, evidovaná výměra 139 m2, způsob využití - neplodná půda

- pozemek p.č. 615/21 - ostatní plocha, evidovaná výměra 161 m2, způsob využití - manipulační plocha

- pozemek p.č. 615/25 - ostatní plocha, evidovaná výměra 91 m2, způsob využití - ostatní komunikace

- pozemek p.č. 616/3 - ostatní plocha, evidovaná výměra 91 m2, způsob využití - neplodná půda

- pozemek p.č. 617/2 - ostatní plocha, evidovaná výměra 292 m2, způsob využití - neplodná půda

- pozemek p.č. 618/2 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1.072 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 1279/2 - ostatní plocha, evidovaná výměra 284 m2, způsob využití - ostatní komunikace

- pozemek p.č. 1280/2 - ostatní plocha, evidovaná výměra 57 m2, způsob využití - ostatní komunikace

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj se sídlem v Praze, KP Mělník, pro obec a k.ú. Liběchov, na LV č. 883.Odhad ceny předmětu dražby: 27.413.270,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem Ing. Renatou Lencovou, znalecký posudek číslo 489/34/2018 ze dne 1.11.2018.

Nejnižší podání: 19.000.000,- Kč
Minimální příhoz: 30.000,- Kč
Dražební jistota: 1.500.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby:

Navrhovatel prohlašuje, že

- předmět dražby  není  v současné době  užíván.

- na předmětu dražby není uzavřena nájemní smlouva.

- na předmětu dražby neváznou žádné dluhy, které přechází na vydražitele, zejména dluhy na příspěvcích na správu domu, .

- předmět dražby je pojištěn do května 2019Veškeré podmínky a informace o dražbě naleznete v dražební vyhlášce.

Veškeré informace o používání dražebního systému naleznete v průvodci pro účast v elektronických dražbách.

Tímto vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání!